ข่าว กอ.รมน. (ข่าวใหม่)

ข่าวการบรรเทาสาธารณภัย

ข่าว IT/Cybersecurity

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน.
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ ก.ค.-๒๐ ส.ค. ๖๑
รายละเอียด

สง.ปรมน.ทบ

  • ประกาศสำนักบริหารงานบุคคล สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง แก้ไขความคลาดเคลื่อนข้อมูล อฉก. หมายเลข ๐๒๐๐ สง.ปรมน.ทบ. รายละเอียด
  • ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง ขอแก้ไขประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียด
  • ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียด

ปฏิทิน กอ.รมน.

สิงหาคม 2018

พฤหัส26ก.ค.(ก.ค. 26)00:00จันทร์20ส.ค.(ส.ค. 20)23:59รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน(กรกฎาคม 26) 00:00 - (สิงหาคม 20) 23:59 www.isoc.go.th

พุธ01ส.ค.09:00ศุกร์31(ส.ค. 31)16:00กิจกรรมรณรงค์ด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเมตาบอลิก09:00 - 16:00 (31) ฝ่ายการแพทย์ สน.สบป.กอ.รมน.

ศุกร์10ส.ค.10:30ศุกร์11:30กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 256110:30 - 11:30 อาคารรื่นฤดี

อังคาร14ส.ค.(ส.ค. 14)08:30จันทร์27(ส.ค. 27)16:00สง.ปรมน.ทบ.รับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรี เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร08:30 - 16:00 (27) สบค.กอ.รมน.

X