วันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน.

ข่าว กอ.รมน. (ข่าวใหม่)

วารสารข่าว กอ.รมน. ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (มกราคม 2560)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรปีใหม่ 2561 แก่พสกนิกรชาวไทย - 19 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร - กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต - พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ - พัฒนาคุณภาพคน : ให้มีคุณธรรมกำกับความรู้ คือ หัวใจของหลักพอเพียง - ภาวะสมองเสื่อมกับ 3 S & 5 Smart - เรื่องราวของการบูร ไม้พระราชทานประจำกระทรวงสาธารณสุข - “การขับเคลื่อนสัญญาประชาคมด้วยศาสตร์พระราชา” ตอน การสร้างบรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง - 10 สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ - สร้างความสุข ต้อนรับปีใหม่ - การละเล่นของหลวง...

ปฏิทิน กอ.รมน.

กุมภาพันธ์ 2018

01ก.พ.07:3015(ก.พ. 15)15:30สง.ปรมน.ทบ. รับสมัครพนักงานราชการ (เฉพาะ วัน-เวลา ราชการ)07:30 - 15:30 (15) สง.ปรมน.ทบ. อาคาร 1 ชั้น 5 บก.ทบ.

19ก.พ.alldayวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน.(ตลอดวัน: จันทร์)

20ก.พ.07:0011:00สง.ปรมน.ทบ. สอบคัดเลือกพนักงานราชการ (สอบข้อเขียน)07:00 - 11:00 ห้องประชุม กพ.ทบ. (1) ชั้นใต้ดิน

20ก.พ.15:0016:00สง.ปรมน.ทบ. ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานราชการ (สอบข้อเขียน)15:00 - 16:00 www.isoc.go.th

21ก.พ.07:0012:00สง.ปรมน.ทบ. สอบคัดเลือกพนักงานราชการ (สมรรถภาพร่างกาย/สัมภาษณ์)07:00 - 12:00 สนาม บก.ทบ./ห้องประชุม กพ.ทบ.(1) ชั้นใต้ดิน

22ก.พ.alldayสง.ปรมน.ทบ. ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานราชการ(ตลอดวัน: พฤหัสบดี) www.isoc.go.th

X