พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารงานด้านความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒...                                 พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒...

Read more >>

 พ.อ.อนันต์กฤตย์ ดวงอัมพร รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ร่วมลงนามถวาย พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
พ.อ.อนันต์กฤตย์ ดวงอัมพร รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ฝ่ายทหาร) ...

                 เมื่อ วันศุกร์ ที่ ๑๙ ส.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.อนันต์กฤตย์...

พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) เปิดเวทีโครงการมวลชนสัมพันธ์เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและ การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.)...

                       พ.อ.เอกธนา เสนานนท์...

เยี่ยมชมงานนิทรรศการการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2555
เยี่ยมชมงานนิทรรศการการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2555

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๕๕ วผ.สนย.กอ.รมน. นำคณะผู้แทนจาก กอ.รมน....

การตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงาน

พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.ส.(ท.)   รับคณะชุดตรวจ พ.อ.ราชันย์ ประจันตะเสน กมท.กอ.รมน. ภาค ๒ ณ ศาลากลาง ชั้น ๖ กอ.รมน.จังหวัด ก.ส.
พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.ส.(ท.) รับคณะชุดตรวจ พ.อ.ราชันย์...                        เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.มานพ ไขขุนทด...

Read more >>

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับชาติ ประจำปี๒๕๕๙
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...

ศตส.กอ.รมน.ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒
ศตส.กอ.รมน.ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒

พล.ต.สมชาย  พวงจันทร์ หน.สตส.ศตส.กอ.รมน.และคณะตรวจ ติดตาม...

การประชุม ข้อพิจารณา และสั่งการ

พล.ท.สนธิรัตน์ นาครัตน์ ผอ.ศตส.กอ.รมน./ รอง ผอ.กอฝ.รมน.เป็นประธานประชุมสรุปผลการฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๕๙
พล.ท.สนธิรัตน์ นาครัตน์ ผอ.ศตส.กอ.รมน./ รอง...                 เมื่อวันอังคารที่ ๕ ก.ค.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.สนธิรัตน์  นาครัตน์ ผอ.ศตส.กอ.รมน./ รอง...

Read more >>

พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.๒ เป็นประธานพิธีประชุมติดตามงาน การรักษาความสงบเรียบร้อย ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด น.ม.โดยมี ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.ให้การต้อนรับ
พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.๒ เป็นประธานพิธีประชุมติดตามงาน...

         เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๔๐๐ นายวิเชียร จันทรโณทัย...

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดนครราชสีมา (คปป.จ.นม.)
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผอ.รมน.จังหวัด...

              เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ นายวิเชียร จันทรโณทัย...

สนย.กอ.รมน. เชิญผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคง ๖๓ หน่วยงาน ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ กอ.รมน.ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
สนย.กอ.รมน. เชิญผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคง ๖๓ หน่วยงาน ...

              เมื่อ ๑๕ – ๑๗ มิ.ย.๕๙ สนย.กอ.รมน.เชิญผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคง ...

พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารงานด้านความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒...

                                พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒...

บทความ สาระน่ารู้

นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผอ.รมน.จังหวัด ร.น. และ พ.อ.สุทธิพงษ์ จงภักดี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.น. (ท.) คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”
นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผอ.รมน.จังหวัด ร.น. และ พ.อ.สุทธิพงษ์ จงภักดี รอง...                เมื่อ ๕ ก.ย. ๕๙ นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนอง...

Read more >>

 พ.อ.อนันต์กฤตย์ ดวงอัมพร รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ร่วมลงนามถวาย พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
พ.อ.อนันต์กฤตย์ ดวงอัมพร รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ฝ่ายทหาร) ...

                 เมื่อ วันศุกร์ ที่ ๑๙ ส.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.อนันต์กฤตย์...

พล.ต.สัจจา สุขสุเมฆ ผช.ผอ.สนย.กอ.รมน. (๑) เป็นประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
พล.ต.สัจจา สุขสุเมฆ ผช.ผอ.สนย.กอ.รมน. (๑)...

           เมื่อ ๑๕ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.สัจจา  สุขสุเมฆ  ผช.ผอ.สนย.กอ.รมน....

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

Yt Module Tabs

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

โฆษณา โครงการคิดอย่างยั่งยืน สติ+เหตุผล=ภูมิคุ้มกัน

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1269203
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1465
1010
3630
1226646
28882
35603
1269203

Your IP: 108.162.219.23
Server Time: 2016-10-25 22:25:34

Text Scroller

  

 

“... ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ...” (พระบรมราโชวาท ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ )

         *****************************    

“... การที่จะทำงานใดๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อน จากความเพียรแล้ว ยากที่จะสำเร็จทันเวลาได้ และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดยง่ายดายและรวดเร็ว ...” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๒ )

         *****************************  

“... ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคนหลายๆทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ...” (พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓)

         *****************************  

“... เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันและซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น ...” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐)

       *******************************

“... ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้ ...” (พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐) 

       ******************************* 

“...ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกัน ...” (พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ )

     *******************************

  "...คนเราถ้าพอใจในความต้องการมันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผุ้อื่นน้อย ถ้ามีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข.." (พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย  ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)                                   

     ******************************* 

“...การที่จะช่วยชาติบ้านเมืองนั้นมีหลายทาง แต่ทางที่ดีที่สุดโดยแต่ละคนต่างทำหน้าที่ของตนเองด้้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ทำให้กิจการต่างๆ ทุกด้านดำเนินไปด้วยดีนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับประเทศชาติ ...” (พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ )                                   

     ******************************* 

“...ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตน หรือตามหน้าที่ตนอย่างเต็มที่อย่างเสียสละ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น ก็เป็นสิ่งเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัว...” (พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย ๔ ธันวาคม ๒๕๑๘ )                                    

     ******************************* 

“...อันการทำงานนั้นกล่าวโดยสรุป ขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือความสามารถในการใช้วิชาการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งกับความสามารถในการสัมพันธ์ ติดต่อ และประสานกับผู้อื่น ไม่ว่าจะในวงงานเดียวกัน หรือต่างวงงานกันอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้จะต้องมี และดำเนินควบคู่กันไป...” (พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ๒๘ กันยายน ๒๕๓๐ )                                     

     ******************************* 

“…การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้…” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๖)
 

     ****************************** 

“…ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้ให้งาน ที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ ด้วยความสุจริตใจและด้วยความตั้งใจที่จะแผ่ความรู้แผ่ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆ ก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่ โดยเต็มที่...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 

     ******************************* 

   

                                                          ปส.สนย.กอ.รมน.(ร.ต.ทวีศักดิ์  พลภักดี) 

 

renat running text 2.5