นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานพิธียกเสาเอกโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นมั่นคง จังหวัดนครสวรรค์
นายชัยโรจน์ มีแดง... เมื่อ ๑๕ ม.ค.๕๖ นายชัยโรจน์ มีแดง...

Read more >>

พล.ต.จงธนภัทร์ แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน. และคณะเข้าร่วม ประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อชักถามของ ผอ.สำนักงบประมาณ ด้านการบริหาร เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ใช้หลักการ 3R
พล.ต.จงธนภัทร์ แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน. และคณะเข้าร่วม...

  เมื่อ ๑๓ มี.ค.๕๖ พล.ต.จงธนภัทร์  แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน. และคณะ...

พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช
พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช

เมื่อ ๑๘๐๙๐๐ ม.ค.๕๖ นายชัยโรจน์  มีแดง ผวจ.นว./ผอ.รมน. จังหวัด น.ว....

ศูนย์ประสานงานมวลชน กอ.รมน.
ศูนย์ประสานงานมวลชน กอ.รมน.

ศูนย์ประสานงานมวลชน กอ.รมน. ความเป็นมา ตามนโยบาย รอง ผอ.รมน....

การตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงาน

สนย.กอ.รมน.ตรวจเยี่ยมและติดตามงานปฏิบัติการข่าวสาร ในเขตพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1
สนย.กอ.รมน.ตรวจเยี่ยมและติดตามงานปฏิบัติการข่าวสาร ในเขตพื้นที่... คณะผู้แทน ผอ.สนย.กอ.รมน.ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติการข่าวสารของ...

Read more >>

การประชุม ข้อพิจารณา และสั่งการ

ประชุมประจำเดือน นขต.สนย.กอ.รมน.
ประชุมประจำเดือน นขต.สนย.กอ.รมน. พล.ท.กัมปนาท  รุดดิษฐ์ ผอ.สนย.กอ.รมน. ประธานการประชุม นขต.ประจำเดือน ก.พ.57 เวลา 1000 ณ ห้องประชุม 308 โดยมี ผอ.ส่วนฯ...

Read more >>

นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
...

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร...

การประชุมหารือการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
การประชุมหารือการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี...

การประชุมหารือการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี...

บทความ สาระน่ารู้

เผยแพร่ภาพ พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์
เผยแพร่ภาพ พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ชี้แจงครบรอบ ๑๐ ปี สถานการณ์ความรุนแรง ณ...

Read more >>

พ.อ.ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัดกาญจนบุรี (ท.) พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง”
พ.อ.ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัดกาญจนบุรี (ท.) พร้อมกำลังพล...

เมื่อ  ๑๔ พ.ย.๕๖  เวลา ๐๘๐๐  พ.อ.ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ  รอง...

พล.ต.ปราการ ชลยุทธ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในโครงการ “ห่วงใยกันเพื่อเด็กทุน ลูกเหรียง” จัดโดยสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (ลูกเหรียง) เพื่อมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรที่ร่วมมือและให้การสนับสนุนการทำงานของสมาคมอย่
พล.ต.ปราการ ชลยุทธ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในโครงการ...

เมื่อ ๒ พ.ย.๕๖ เวลา ๑๑๐๐  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา...

พลโท กิจจา ศรีทองกุล ผู้อำนวยการสำนักบังคับการใช้กฎหมาย สิทธิมนุษยชนและนิติวิทยาศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.
พลโท กิจจา ศรีทองกุล ผู้อำนวยการสำนักบังคับการใช้กฎหมาย...

เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๖ เวลา ๐๙๐๐ น. พลโท กิจจา ศรีทองกุล...

หน่วยเฉพาะกิจยะลา ๑๓ จัดกิจกรรมละหมาดฮายัต ต่อต้านความรุนแรง เพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ จ.ยะลา
หน่วยเฉพาะกิจยะลา ๑๓ จัดกิจกรรมละหมาดฮายัต ต่อต้านความรุนแรง...

เมื่อ ๔ ต.ค.๕๖  เวลา ๑๓๓๐  ณ มัสยิดยาแมะอัลตักวา ม. ๓  ต.สะเอะ อ.กรงปินัง...

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

โฆษณา โครงการคิดอย่างยั่งยืน สติ+เหตุผล=ภูมิคุ้มกัน

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

360601
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
326
1082
3425
320600
13337
24670
360601

Your IP: 54.211.231.221
Server Time: 2014-04-18 20:10:00

Text Scroller

...............................................

 

 “...การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้ง โต้เถียง เพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน แต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง ทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน…”

 

................................................................

 

“...ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทย และความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้…”

 

...........................................................................

 

“...คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้ การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคล และให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม...”

 

......................................................

 

 

"...บ้านเมืองไทย สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ได้โดยดี เพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี 

 ถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไว้ได้ เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้น..."

.............................................................

 

“...วันนี้ยังมีให้เห็นต้นไม้ร่มเย็นนกอาศัย วันหน้าอาจไม่เหลืออะไรถ้าช่วยกันแต่ทำลาย...”

 

.............................................................

 

“...ป่าโค่นฝนสิ้น หน้าดินทลาย ต้นน้ำเหือดหาย ภัยแล้งมาเยือน...”

 

............................................................

 

“...ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน...”

 


...........................................................

 

“…ยาเสพติด คือมารร้าย บ่อนทำลายสังคมไทย...”

 


...........................................................

 

“...ชุมชนที่แข็งแกร่งต้องร่วมแรงอย่างแข็งขันทุกคนร่วมมือกันช่วยต้านภัยยาเสพติด ...”

 


...........................................................

 

 

“… การตอบแทนคุณแผ่นดิน  คือ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี เป็นองค์กรที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำแต่ความดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน...”
 

..............................................................
 
 
 
“...การสร้างความสามัคคี กระทำได้โดยการยึดถือเอาประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง ไม่เห็นแก่ประโยชน์
ตนเอง เหนือประโยชน์ส่วนรวม การดำรงความสามัคคีในชาติ จึงเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่...”
 
 
.................................................................
 
 
 
“...เชิดชูคนซื่อสัตย์ ร่วมกำจัดคนโกงกิน...”
 
 
 
........................................................
 
 

 

 จัดทำโดย......ปส.สนย.กอ.รมน.(จ.ส.อ.ชัยรัตน์  วรรณะวัลย์)

renat running text 2.5