วันชื่น คืนสุข (ศุกร์) ของคนชายแดนใต้
วันชื่น คืนสุข (ศุกร์) ของคนชายแดนใต้ “...วันชื่น คืนสุข (ศุกร์) ของคนชายแดนใต้...” “เมื่อคนเราต้องบริโภคทุกวัน อิสลามจึงไม่ห้ามที่จะทำงานทุกวัน...

Read more >>

พล.ท.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข  ผอ.สนย.กอ.รมน./ประธานคณะอนุกรรมการ จสง.ฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
พล.ท.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ผอ.สนย.กอ.รมน./ประธานคณะอนุกรรมการ จสง.ฯ...

  พล.ท.ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข   ผอ.สนย.กอ.รมน./ประธานคณะอนุกรรมการ จสง.ฯ...

อนาคตจังหวัดชายแดนใต้ (Dream South Thailand)
อนาคตจังหวัดชายแดนใต้ (Dream South Thailand)

  เมื่อ ๑๗ – ๑๙ พ.ค.๕๖ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)...

ลธ.รมน./ผอ.รมน.ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการพัฒนาห้องติดตามสถานการณ์ให้เป็นห้องควบคุมผู้บังคับบัญชา
...

พล.อ.อักษรา  เกิดผล เสธ.ทบ./ลธ.รมน....

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติรองรับภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปส่วนกลาง (ศปป.ส่วนกลาง)
...

พล.ต.จงธนภัทร์  แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน....

การประชุม ข้อพิจารณา และสั่งการ

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติรองรับภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปส่วนกลาง (ศปป.ส่วนกลาง)
...

พล.ต.จงธนภัทร์  แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน....

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ณ...

ผลการประชุม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ผลการประชุม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน....

สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง...

บทความ สาระน่ารู้

พ.อ.ยุทธนา ม่วงสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดมุกดาหาร สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจและฝ่ายทหาร เข้าตรวจสอบบริเวณทุ่งนาบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พบไม้แปรรูปหลายรายการ
พ.อ.ยุทธนา ม่วงสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดมุกดาหาร...               เมื่อ ๐๔ ม.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รองผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร (ฝ่ายทหาร) สนธิกำลังกับ...

Read more >>

หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน ๑๔  หน่วย  ขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘
หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน ๑๔ หน่วย ขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘

หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน  ๑๔   หน่วย  ขอมอบของขวัญปีใหม่  ๒๕๕๘ ...

แบบประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน. สำหรับหน่วยปฏิบัติ กอ.รมน.ภาค และ  แบบการประเมินตนเอง(Self Assessment Report) ของ กอ.รมน.จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558
แบบประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน. สำหรับหน่วยปฏิบัติ กอ.รมน.ภาค และ ...

1. แบบประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน. สำหรับหน่วยปฏิบัติ กอ.รมน.ภาค...

เผยแพร่กิจกรรม กอ.รมน.จังหวัด ร.อ.
เผยแพร่กิจกรรม กอ.รมน.จังหวัด ร.อ.

พ.อ.กฤษดา นิยมวิทย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.)...

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

โฆษณา โครงการคิดอย่างยั่งยืน สติ+เหตุผล=ภูมิคุ้มกัน

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

611348
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
319
1137
2839
570705
23173
27405
611348

Your IP: 54.166.32.4
Server Time: 2015-01-28 13:31:09

Text Scroller

 *********************************

         “...การจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงานสำคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมายของคำว่า       ความรับผิดชอบ ให้ถูกต้อง...”  (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙)

*********************************

       “...การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระ  กันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้...”  (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖) 

 ********************************* 

          “...ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓)

*********************************    

        เมื่อ ๑๓ ม.ค.๕๘ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เป็นประธานในกิจกรรมพบปะพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมาพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อน กำปงตักวาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดข้อนของประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          ***********************************        

         มื่อ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๘  พลโทปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ ๔ / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔   เป็นประธานในพิธีส่งมอบความสุข  ให้ประชาชน ที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยา ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี   ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา พร้อมทั้งมอบโคขุน พร้อมอุปกรณ์ในการทำอาหารให้กับโค ให้กับเกษตรกรที่จะเป็นโครงการนำร่องจำนวน ๒๖ กลุ่ม ๓๕๐ ราย

***********************************

        เมื่อ ๑๗ ม.ค. ๕๘ กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๑/ฉก.ร.๗  ร่วมกับฝ่ายปกครอง  อ.เมือง จนท.ตร.สภ.น้ำเพียงดินและหน่วยป้องกันป่าไม้ที่ มส.๑(ม่วงต๊อบ)  ได้เข้าสกัดกั้นการลักลอบไม้แปรรูป  ผลการปฏิบัติไม่พบผู้กระทำผิด แต่ได้ตรวจยึดไม้สักแปรรูป ขนาดกว้าง ๓๐ นิ้ว ยาว ๖ ศอก หนา ๔ นิ้ว       จำนวน ๙ แผ่น เครื่องปั่นไฟ ๒ เครื่อง พร้อมไม้ปีกจำนวนหนึ่ง     จึงนำของกลางส่ง จนท.ตร.สภ.น้ำเพียงดิน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย         

***********************************

           เมื่อ  ๑๗ ม.ค.๕๘ กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๓/ฉก. ร.๔ จัดกำลังปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจ บ.หินฝน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด  จ.ตาก จับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เชื้อชาติเมียนมา  ซึ่งเดินทางมากับรถโดยสารประจำทาง สายกรุงเทพ –  แม่สอด จำนวน ๗ คน  (ช.๕, ญ. ๒) ได้นำตัวส่งให้ ตม.ตาก เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

***********************************

       เมื่อ ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๘  พลตรี นพวงศ์  สุรวิชัย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนยานพาหนะ ที่บริเวณลานจอดรถสวนสิรินธร   ตำบลสุไหงโกลก   อำเภอสุไหงโกลก   จังหวัดนราธิวาส    เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในรัฐกลันตัน   ประเทศมาเลเซีย 

***********************************

    เมื่อ ๑๘  ม.ค. ๒๕๕๘ พลโท เลอชัย  มาลีเลิศ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า   เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการทหารในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า   กระทำพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช     เนื่องในวันกองทัพไทย    ที่ศาลสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช   ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  

********************************* 

กอ.รมน.  พร้อมมอบของขวัญด้วยการส่งความปรารถนาดีโดยการรณรงค์คำขวัญ “ถ้าเมาแล้วขับ อาจหลับไม่ตื่น” เพื่อเป็นการเตือนสติให้กับประชาชนทั่วไป

 

   ปส.สนย.กอ.รมน......(อรวรรณ เสียงสอาด)

renat running text 2.5