ข่าว กอ.รมน. (ข่าวใหม่)

วารสารข่าว กอ.รมน. ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 (มีนาคม 2561)

พระมหากษัตริย์กับการพิพิธภัณฑ์ -  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (กอ.รมน.จังหวัด น.ธ.) -  4 มีนาคม วันไทยอาสาป้องกันชาติ -  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โครงการเพชรในตม -  เศรษฐกิจพอเพียง : กับความมั่นคงทางอาหาร - 5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้า - มรดกจากชาตินิยมหรือรัฐนิยมยังเหลือให้คนไทยยึดปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมไทยในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน - “การขับเคลื่อนสัญญาประชาคมด้วยศาสตร์พระราชา” ตอน ขจัดความโลภ...ขจัดทุจริต - สวัสดิการแห่งรัฐ “บัตรคนพิการ” -  ชวนออเจ้าเที่ยว “วัดไชยวัฒนาราม” กันเจ้าค่ะ - ประมวลภาพกิจกรรม กอ.รมน.ภาค - ศูนย์การเรียนรู้บ้านขนิษฐา download

Facebook สำนักงานโฆษก กอ.รมน.

ปฏิทิน กอ.รมน.

เมษายน 2018

02เม.ย.(เม.ย. 2)08:3016พ.ค.(พ.ค. 16)15:30รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ ๑๐08:30 - (พฤษภาคม 16) 15:30 สมท.กอ.รมน.

10เม.ย.07:0012:00ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์07:00 - 12:00 อาคารรื่นฤดี

14เม.ย.15:0015:25รายการ กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต15:00 - 15:25 ททบ.5

21เม.ย.15:0015:25รายการ กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอน การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง15:00 - 15:25 ททบ.5

26เม.ย.07:3017:30โครงการอบรมจริยธรรม07:30 - 17:30 วัดสวนแก้ว

28เม.ย.15:0015:25รายการ กอ.รมน. เพื่อประชาชน ตอน การแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร จ.ราชบุรี15:00 - 15:25 ททบ.5

บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Social Media

885Likesกด Like
X