ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าฯ กอ.รมน.ภาค 4
ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าฯ กอ.รมน.ภาค 4 คณะผู้แทน ผอ.สนย.กอ.รมน.ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการข่าวสารของ...

Read more >>

ประชุมประจำเดือน นขต.สนย.กอ.รมน.
ประชุมประจำเดือน นขต.สนย.กอ.รมน.

พล.ท.กัมปนาท  รุดดิษฐ์ ผอ.สนย.กอ.รมน. ประธานการประชุม นขต.ประจำเดือน ก.พ.57...

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ (ยะลา-เบตง )
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ (ยะลา-เบตง )

หน่วยงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ (ตอนสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง)...

การตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงาน

ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการข่าวสารของ กอ.รมน.จังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กอ.รมน.ภาค ๓
... คณะผู้แทน ผอ.สนย.กอ.รมน.ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติการข่าวสารของ...

Read more >>

การประชุม ข้อพิจารณา และสั่งการ

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติรองรับภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปส่วนกลาง (ศปป.ส่วนกลาง)
... พล.ต.จงธนภัทร์  แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน....

Read more >>

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ณ...

ผลการประชุม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ผลการประชุม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน....

สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง...

ประชุม รปจ.กอ.รมน.
ประชุม รปจ.กอ.รมน.

 พ.อ.ประสิทธิชัย ชินวงศ์ ผช.ผอ.สนย.กอ.รมน.(๒) เป็นประธานการประชุมการจัดทำ ...

บทความ สาระน่ารู้

เผยแพร่กิจกรรม กอ.รมน.จังหวัด
เผยแพร่กิจกรรม กอ.รมน.จังหวัด พล.ต.บัญชา ทองวิลัย  เสธ.ทน.๑/ ลธ.รมน.ภาค ๑ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ปี...

Read more >>

เผยแพร่กิจกรรม กอ.รมน.จังหวัด
เผยแพร่กิจกรรม กอ.รมน.จังหวัด

  พ.อ.วุฒิชัย นาควานิช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๙ ให้...

Web Link
Web Link

                                                                                      ...

แผนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กอ.รมน.
แผนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กอ.รมน.

แผนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    ปกอาเซียน ดาวน์โหลดไฟล์ 1....

เผยแพร่ภาพ พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์
เผยแพร่ภาพ พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ชี้แจงครบรอบ ๑๐...

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

โฆษณา โครงการคิดอย่างยั่งยืน สติ+เหตุผล=ภูมิคุ้มกัน

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

498710
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1080
784
4852
456025
24485
26776
498710

Your IP: 54.166.95.146
Server Time: 2014-09-24 05:23:04

Text Scroller

...............................................

 

“...ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม๒๕๑๓)

******************************

 

“...บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือ การที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง...”(พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๓)

******************************

 

“...ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว้ ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนา เราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่ แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเรา แต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดี จะไม่ล้าสมัย...”(พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๔)

********************************

 

เมื่อ ๑๔ ก.ย.๕๗ พล.ต.พรชัย ดุริยพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) ตรวจเยี่ยมการอบรมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้านพื้นที่ ต.แม่อ้อ ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

******************************

 

เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๗ พ.อ.พันธ์ศักดิ์ รวยสำรวย  รอง ผอ.รมน.จังหวัดพัทลุง(ฝ่ายทหาร) เดินทางไปตรวจเยี่ยมและพบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน รุ่นที่ ๑๐/๒๕๕๗ ณ ศาลาหมู่บ้านเขาย่าออก ต.เขาย่าออก อ.ศรีบรรพต  จ.พัทลุง

******************************

 

พล.ต.พรชัย ดุริยพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) ได้ดำเนินการจัดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคง ระดับหมู่บ้าน ห้วงวันที่ ๑๓-๑๕ ก.ย. ๕๗ ในพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงใหม่

******************************

เมื่อ ๑๖ ก.ย.๕๗ พ.อ.เกษมสุข  ตาคำ รอง หน.สง.ศปป.กอ.รมน.ภาค ๓ และคณะตรวจเยี่ยมเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ณ บ.สันเวียงใหม่  ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

******************************

 

เมื่อ ๑๗ ก.ย.๕๗ พล.ต.จงธนภัทร์  แสงแจ่มจันทร์  รอง ผอ.สนย.กอ.รมน. และคณะตรวจเยี่ยมการอบรมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ณ ห้องประชุม อบต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย

******************************

 

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้านประจำปี ๒๕๕๗ ในห้วง ๑๖–๑๘ ก.ย.๕๗  ณ บ้านโนนสะอาด ม.๘ ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 

******************************

 

เมื่อ ๑๗ ก.ย.๕๗  พ.อ.(พ.)ศักดิ์ชัย สระสงค์  ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการฝึกตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๗  ณ กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี

******************************

 

กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าทำการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้านที่  บ้านโนนสำราญ หมู่ ๑๔ ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ในห้วง ๑๕-๑๗ ก.ย. ๕๗

******************************

 

เมื่อ ๑๗ ก.ย. ๕๗  น.อ.กนกพล  พิมพ์ทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัดพังงา(ฝ่ายทหาร)เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.พังงา

******************************

 

 
 ปส.สนย.กอ.รมน......(อรวรรณ เสียงสอาด)

renat running text 2.5