พล.ต.สมชาย พวงจันทร์ หน.สตส.ศตส.กอ.รมน. นำข้าราชการ ศตส.กอ.รมน. ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง
พล.ต.สมชาย พวงจันทร์ หน.สตส.ศตส.กอ.รมน. นำข้าราชการ ศตส.กอ.รมน....                     พล.ต.สมชาย  พวงจันทร์ หน.สตส.ศตส.กอ.รมน. ได้นำข้าราชการ ศตส.กอ.รมน. ลงนามถวายพระพร  ...

Read more >>

พ.อ.ธีรวุธ สันทัดรบ ผอ.ปส.สนย.กอ.รมน. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเทคนิคในการปฏิบัติการข่าวสาร
พ.อ.ธีรวุธ สันทัดรบ ผอ.ปส.สนย.กอ.รมน. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย...

เมื่อ ๓๑ ม.ค.๕๖ พ.อ.ธีรวุธ  สันทัดรบ ผอ.ปส.สนย.กอ.รมน....

การตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงาน

ศตส.กอ.รมน.ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒
ศตส.กอ.รมน.ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒ พล.ต.สมชาย  พวงจันทร์ หน.สตส.ศตส.กอ.รมน.และคณะตรวจ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานฯในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค  ๒ ...

Read more >>

การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558
การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558

การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี...

ลธ.รมน./ผอ.รมน.ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการพัฒนาห้องติดตามสถานการณ์ให้เป็นห้องควบคุมผู้บังคับบัญชา
...

พล.อ.อักษรา  เกิดผล เสธ.ทบ./ลธ.รมน....

ลธ.รมน.ตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล ศตส.กอ.รมน.
ลธ.รมน.ตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล ศตส.กอ.รมน.

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พล.อ.อักษรา  เกิดผล...

การประชุม ข้อพิจารณา และสั่งการ

 พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา(ฝ่ายทหาร)ได้เชิญหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามแผนแม่บทการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ฯ
พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์...                 พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา...

Read more >>

พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารงานด้านความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒...

                                พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒...

ศตส.กอ.รมน.ประชุมชี้แจงแนวทางการฝึกทดสอบแผนรักษาความั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๕๙
...

          ศตส.กอ.รมน....

ศตส.กอ.รมน.อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปี 2559
ศตส.กอ.รมน.อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปี 2559

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากร ส่วนติดตามสถานการณ์...

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติรองรับภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปส่วนกลาง (ศปป.ส่วนกลาง)
...

พล.ต.จงธนภัทร์  แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน....

บทความ สาระน่ารู้

พล.ต.สมชาย พวงจันทร์ หน.สตส.ศตส.กอ.รมน. นำข้าราชการ ศตส.กอ.รมน. ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง
พล.ต.สมชาย พวงจันทร์ หน.สตส.ศตส.กอ.รมน. นำข้าราชการ ศตส.กอ.รมน....                     พล.ต.สมชาย  พวงจันทร์ หน.สตส.ศตส.กอ.รมน. ได้นำข้าราชการ ศตส.กอ.รมน. ลงนามถวายพระพร  ...

Read more >>

พล.ท.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ผอ.สนย.กอ.รมน.พร้อมข้าราชการ สนย.กอ.รมน.ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัย พระบรมมหาราชวัง
พล.ท.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ผอ.สนย.กอ.รมน.พร้อมข้าราชการ...

                 เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๙ พล.ท.ณัฐพล  นาคพาณิชย์ ผอ.สนย.กอ.รมน....

พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี(ฝ่ายทหาร) นำกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี เปิดเวทีสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อการปฏิรูปสังคม
พ.อ.เอกธนา เสนานนท์...

                 เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๙ พ.อ.เอกธนา เสนานนท์...

พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) เปิดเวทีโครงการมวลชนสัมพันธ์เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและ การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.)...

                       พ.อ.เอกธนา เสนานนท์...

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

โฆษณา โครงการคิดอย่างยั่งยืน สติ+เหตุผล=ภูมิคุ้มกัน

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1094915
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
557
1066
557
1055914
28793
33079
1094915

Your IP: 173.245.52.161
Server Time: 2016-05-29 14:32:08

Text Scroller

 ***************************** 

“... ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคนหลายๆทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ...”(พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓)

         *****************************  

“... ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้ ...”(พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐)

       ********************************

“...ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกัน ...” (พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ )

     *******************************

  เมื่อ ๒๘ มี.ค. ๕๙ – ๑ เม.ย.๕๙  พ.อ.ชาญ  สิทธิชัย ผอ.ปฏิบัติการข่าวสาร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ลงพื้นที่การตรวจและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการข่าวสารของ กอ.รมน.จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์และ จ.น่าน

       ***********************************

  เมื่อ  ๒๙ มี.ค.๕๙   พล.ต.วินัย คำชุ่ม   ผู้เชี่ยวชาญประจำฝ่ายศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหัวหน้าคณะชุดตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังคำชี้แจง/คำแนะนำและฟังบรรยายสรุปจากคณะติดตามประเมินผลฯ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔    กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

         ***********************************

 เมื่อ ๒๙ มี.ค. ๕๙  พล.ต.บรรพต  พูลเพียร  โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดเผยผลการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  โดยมี พล.อ.ธีรชัย นาควานิช  ผบ.ทบ. ร่วมกับ กอ.รมน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ชายแดนใต้ เผย กำชับทุกหน่วยตรวจเข้มความปลอดภัย ทั้งกลางวันกลางคืน และแหล่งซุกซ่อนอาวุธผู้ก่อเหตุ ชี้ ต้องเร่งรัดคดีความมั่นคงสำคัญ พร้อมรายงานความคืบหน้า

         ************************************

 เมื่อ ๑ เม.ย.๕๙ นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีงานเทศน์มหาชาติเวสสันตชาดก และการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เม.ย.๕๙ ณ อุโบสถ วัดมิ่งเมือง    อ.เมือง จังหวัดน่าน  มีผู้เข้าร่วมบรรพชาเป็น พระภิกษุและสามเณร  รวม ๑๖๘ รูป

           *************************************

  เมื่อ ๒  เม.ย.๕๙  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค ๑ ส่วนแยก ๓  จัดกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน  ม.๓  บ.ท่ากุ่ม  ต.ท่ากุ่ม  อ.เมืองตราด จ.ตราด   เข้าตรวจยึดไม้พยุง จำนวน ๒๐ ท่อน  ในพื้นที่  ม.๓ บ.ท่ากุ่ม  ต.ท่ากุ่ม  อ.เมืองตราด จ.ตราด  ในขณะเข้าทำการตรวจยึด ไม่พบผู้กระทำความผิด

         ************************************

 เมื่อ ๓ เม.ย.๕๙    เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ  บูรณาการร่วมทำการตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน ๑๘ ท่อน ปริมาตร ๐.๓๐๓ ลบ.ม. โดยไม่พบตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดบริเวณป่าทิศใต้ บ.ห้วยจันทร์         ต.ห้วยจันทร์ฯ   ด้านทิศตะวันตก/ทิศเหนือพนมดงรัก  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา” ท้องที่   ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญฯ  บริเวณพิกัด VB.๓๐๗๐๒๑   สำหรับไม้พะยูงของกลางนำไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าศรีสะเกษ ที่ ๓  ต.กันทรอม  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ และนำเรื่องราวกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรขุนหาญ เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

          ************************************

 

 

 

 

 

 

                ปส.สนย.กอ.รมน.(อรวรรณ เสียงสอาด) 

renat running text 2.5