กิจกรรมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.)
กิจกรรมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์  ผวจ.นครพนม./ผอ.รมน.จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรม“นครพนมฮักแพงเหมือนพี่ ดีกันเหมือนน้อง...

Read more >>

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. ซึ่งเดินทางมาอำนวยพรและมอบของขวัญให้แก่กำลังพลของ กอ.รมน.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน....

เมื่อ 3 ม.ค.56 พล.ท.ฉัตรเฉลิม   เฉลิมสุข ผอ.สนย.กอ.รมน. ได้นำกำลังพล สนย.กอ.รมน....

พล.ต.จงธนภัทร์ แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน. ผู้แทน ผอ.สนย.ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน.
พล.ต.จงธนภัทร์ แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน. ผู้แทน ผอ.สนย.ฯ...

เมื่อ  ๒๕ ก.ค.๕๖   พล.ต.จงธนภัทร์  แสงแจ่มจันทร์  รอง ผอ.สนย.กอ.รมน....

การตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงาน

การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558
การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558 การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558       เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มิ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๐๙๓๐ น....

Read more >>

ลธ.รมน./ผอ.รมน.ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการพัฒนาห้องติดตามสถานการณ์ให้เป็นห้องควบคุมผู้บังคับบัญชา
...

พล.อ.อักษรา  เกิดผล เสธ.ทบ./ลธ.รมน....

ลธ.รมน.ตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล ศตส.กอ.รมน.
ลธ.รมน.ตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล ศตส.กอ.รมน.

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พล.อ.อักษรา  เกิดผล...

การประชุม ข้อพิจารณา และสั่งการ

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติรองรับภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปส่วนกลาง (ศปป.ส่วนกลาง)
...

พล.ต.จงธนภัทร์  แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน....

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ณ...

สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง...

บทความ สาระน่ารู้

15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ
15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ 15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ    

Read more >>

รวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ
รวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ

หมดสภาพ!!! บุกรวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ ได้แล้ว เมื่อ ๙ ก.พ.๕๘...

พ.อ.ยุทธนา ม่วงสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดมุกดาหาร สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจและฝ่ายทหาร เข้าตรวจสอบบริเวณทุ่งนาบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พบไม้แปรรูปหลายรายการ
พ.อ.ยุทธนา ม่วงสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดมุกดาหาร...

              เมื่อ ๐๔ ม.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์...

หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน ๑๔  หน่วย  ขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘
หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน ๑๔ หน่วย ขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘

หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน  ๑๔   หน่วย  ขอมอบของขวัญปีใหม่  ๒๕๕๘ ...

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โฆษณา โครงการคิดอย่างยั่งยืน สติ+เหตุผล=ภูมิคุ้มกัน

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 33 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

846855
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
144
986
144
808055
10546
30276
846855

Your IP: 173.245.54.146
Server Time: 2015-10-11 01:01:43

Text Scroller

 ***************************** 

     “...งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ   มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ  ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงาน เช่น  ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ ๑๐ ก.ค.๒๕๓๖)

  ******************************

     “...การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น  ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น  ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ย่อมเป็นไปได้ยาก   เพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิด      ความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้ง  โต้เถียง  เพื่อเอาแพ้เอาชนะกันแต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้งทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน...” (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น วันพฤหัสบดี ๑๗ ธ.ค.๒๕๔๑)

******************************

   “...บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือ การที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเพลาคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง...”(พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๓)

    ******************************

    เมื่อ ๒๑ ส.ค. ๕๘  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี เปิดเวทีความคิด เดินหน้าประเทศไทย ภายใต้โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน สำหรับประชาชน ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  ที่ ศาลาอเนกประสงค์ อบต. ห้วยยางโทน  

    ********************************

     เมื่อ ๒๑ ส.ค. ๕๘   กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการเปิดเวทีความคิด เดินหน้าประเทศไทย “โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน” บริเวณห้องประชุม URU HOME มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน

*******************************

      เมื่อ ๒๓ ส.ค. ๕๘   ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ปลูกป่าต้นน้ำ สายใยรัก” เพื่อให้พสกนิกรได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   รวมถึงเป็นการแสดงถึงความรัก ความสามัคคี  ของประชาชนในพื้นที่อำเภอธารโต และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติศาสนา พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีฟ้า มาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า  ๕๐๐ คน

      ******************************* 

     เมื่อ ๒๖ ส.ค. ๕๘  กอ.รมน.จังหวัดสระแก้ว ได้จัดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย ภายใต้โครงการ "คนไทยหัวใจเดียวกัน" ณ ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมี นายศรีศักดิ์ แจ่มขำ รองผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีความคิดฯ มีนักศึกษา และคณะครู อาจารย์ จำนวน ๑๐๐ คน 

    ******************************* 

     เมื่อ ๒๖ ส.ค. ๕๘   กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อการปฏิรูปสังคม ณ ห้องประชุมร้านต้นอ้อลาบเป็ด ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  โดย พ.ต.ทรงพล คำภู รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน/หน.ชุดครูฝึก พร้อมชุดครูฝึกของ กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ  เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากแกนนำกลุ่มการเมืองในพื้นที่ โดยมีกลุ่มแกนนำทางการเมืองร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการสร้างความเข้มแข็งในปฏิรูปสังคม จำนวน ๕๐ คน

  ******************************** 

                ปส.สนย.กอ.รมน.(อรวรรณ เสียงสอาด) 

renat running text 2.5