15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ
15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ 15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ    

Read more >>

การประชุม นขต.กอ.รมน. และรับมอบแนวทางการปฏิบัติงาน กอ.รมน. จาก ลธ.รมน. ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ต.ค.๕๖ เวลา ๑๐๒๐ ณ. ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ศปก.ทบ. (เดิม) สวนรื่นฤดี
การประชุม นขต.กอ.รมน. และรับมอบแนวทางการปฏิบัติงาน กอ.รมน. จาก ลธ.รมน....

เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๖  พล.อ.อักษรา  เกิดผล ลธ.รมน.ได้เป็นประธานการประชุม...

Facebook กอ.รมน.เทิดทูนองค์ราชัน
Facebook กอ.รมน.เทิดทูนองค์ราชัน

  กอ.รมน. เทิดทูนองค์ราชัน   ฝนหลวง...

การตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงาน

การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558
การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558 การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558       เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มิ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๐๙๓๐ น....

Read more >>

ลธ.รมน./ผอ.รมน.ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการพัฒนาห้องติดตามสถานการณ์ให้เป็นห้องควบคุมผู้บังคับบัญชา
...

พล.อ.อักษรา  เกิดผล เสธ.ทบ./ลธ.รมน....

ลธ.รมน.ตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล ศตส.กอ.รมน.
ลธ.รมน.ตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล ศตส.กอ.รมน.

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พล.อ.อักษรา  เกิดผล...

การประชุม ข้อพิจารณา และสั่งการ

ศตส.กอ.รมน.อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปี 2559
ศตส.กอ.รมน.อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปี 2559 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากร ส่วนติดตามสถานการณ์ ของ ศตส.กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ...

Read more >>

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติรองรับภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปส่วนกลาง (ศปป.ส่วนกลาง)
...

พล.ต.จงธนภัทร์  แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน....

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ณ...

สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง...

บทความ สาระน่ารู้

กอ.รมน.จังหวัด น.ภ. ฝึกอบรมโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
กอ.รมน.จังหวัด น.ภ....                               นายธนา   บุษปวนิช...

Read more >>

กอ.รมน.จังหวัดปัตตานีประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๕๕๙
...

เมื่อ ๓๐ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๐๐๐ / พ.อ.สมพักตร์ ฮามคำฮัก...

15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ
15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ

15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ    

รวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ
รวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ

หมดสภาพ!!! บุกรวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ ได้แล้ว เมื่อ ๙ ก.พ.๕๘...

พ.อ.ยุทธนา ม่วงสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดมุกดาหาร สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจและฝ่ายทหาร เข้าตรวจสอบบริเวณทุ่งนาบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พบไม้แปรรูปหลายรายการ
พ.อ.ยุทธนา ม่วงสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดมุกดาหาร...

              เมื่อ ๐๔ ม.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์...

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

โฆษณา โครงการคิดอย่างยั่งยืน สติ+เหตุผล=ภูมิคุ้มกัน

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

962414
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
165
1394
165
919427
10755
30959
962414

Your IP: 108.162.219.38
Server Time: 2016-02-07 03:18:51

Text Scroller

 ***************************** 

     “ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ”...(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓)

 *****************************

 “การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด    นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์”....(พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ๑๘ ก.ย. ๒๕๐๔)

 *****************************

  คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภ อย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข” พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

*****************************

   เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๕๘  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมชุดเฉพาะกิจหน่วยป้องกันป่าไม้ สน.๒ อ.เมืองเชียงราย จนท.ตำรวจสถานีตำรวจภูธร อ.พานและผู้นำหมู่บ้าน หมู่ ๖ จับกุมแหล่งผลิตไม้แปรรูปบ้านท่าฮ่อ เลขที่ ๑๕๑ หมู่ ๖  ต.ห้วยทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ทำการตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตและจับกุมไม้ที่แปรรูป ไม่ถูกต้องตามใบอนุญาต  

*****************************

    เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๕๘ พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง  รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย(ฝ่ายทหาร)   เป็นประธานการประชุม    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหลวง, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยหัวหน้าป้องกันรักษาป่าเลยที่ ๔, ๗, ๘, ๑๑ และ ๕ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย ชั้น ๒ 

 *****************************

     เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๕๘  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครนายก(ฝ่ายทหาร)   สั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยป่าไม้ สนธิกำลังกองร้อยรักษาความสงบ ออกตรวจหลังจากได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบทำไม้ ไม่ได้รับอนุญาต  บริเวณป่าเขาฝารมี  ม.๑๖ ต.พรหมณี  อ.เมือง  จ.นครนายก  พบไม้พะยูง จำนวนสามท่อนความยาว ๓เมตร  จึงตรวจยึดทั้งหมด เพื่อนำของกลางมาตรวจสอบและขยายผล เพื่อสวบสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

                                 *****************************

       เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๕๘ พ.อ.สุรพัศ ศรีวิไชย รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย(ฝ่ายทหาร)  เป็นประธานรับฟังการบรรยายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๒ เชียงราย    ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนแม่บท   โดยรับฟังการบรรยายจาก นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์  ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ เชียงราย  ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ เชียงราย  จ.เชียงราย

*****************************

      เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๕๘  พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี(ฝ่ายทหาร) นำกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี และหน่วยพิทักษ์ป่าวังครก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีจัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ณ วัดป่าวังครก ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

*****************************

     เมื่อ ๓๐ ธ.ค.๕๘  รอง ผอ.รมน. จังหวัดนครนายก(ฝ่ายทหาร)    เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายกและปลูกป่าเสริมเพิ่ม จำนวน ๓๐๐ ต้นโดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมปลูกต้นไม้ครั้งนี้ ต้นไม้ที่ปลูก ไม้ยางนา ต้นตะเคียน เป็นต้น

 *****************************

     เมื่อ ๒ ม.ค.๕๙  คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท, เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลำปาง ๓๐(แม่โป่ง) ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้เก็ดแดงแปรรูป จำนวน ๑๔ แผ่น/เหลี่ยม   รวมปริมาตร ๐.๘๒ ลบ.ม.  ที่บริเวณป่าห้วยแม่วิดท้องที่บ้านอ้อนหัวทุ่ง  ม.๖  ต.บ้านอ้อน  อ.งาว  จ.ลำปาง   ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท(เตรียมการ) และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง    

  *****************************

     เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๕๘   พลโท บัญชา ทองวิลัย  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานการประชุมสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและความคิดเห็นในการปรับปรุงการดำเนินการในห้วงต่อไป

 *****************************

                ปส.สนย.กอ.รมน.(อรวรรณ เสียงสอาด) 

renat running text 2.5