หัวข้อ

สกลนครฝึกอบรมฯ หมู่บ้าน อพป. เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บ้านม่วงคำ หมู่ 4 ต.นาตาล อ.เต่างอย

สกลนครฝึกอบรมฯ หมู่บ้าน อพป. เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บ้านม่วงคำ หมู่ 4 ต.นาตาล อ.เต่างอย เมื่อวันที่ 23 เม.ย.61 เวลา 14.00 น. พล.ต.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสกลนคร ได้เปิดการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561 ณ...

เยาวชนนับร้อยในนครนายก ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การใช้ชีวิตและทำเกษตรแบบวิถีอินทรีย์ พึ่งพาตนเอง ไม่เบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เยาวชนนับร้อยในนครนายก ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การใช้ชีวิตและทำเกษตรแบบวิถีอินทรีย์ พึ่งพาตนเอง ไม่เบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 เม.ย.61 กอ.รมน.จังหวัดนครนายก ได้นำกลุ่มเยาวชนรักชาติฯ นักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบและสมาชิกเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม "บ้านวิถีอินทรีย์" ณ บ้านทุ่งนามุ่ย ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก ที่นำเสนอการใช้ชีวิตและการทำเกษตรแบบวิถีอินทรีย์บนพื้นที่ 2 ไร่ และการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ 100...

แม่ทัพภาคที่ 2/ผอ.รมน ภาค 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่บ้านนาเจริญ ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

วันที่ 21 เม.ย.61 เวลา 11.30 น. พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2/ผอ.รมน ภาค 2 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านนาเจริญ หมู่ 9 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยมี...

กอ.รมน. อบรมมวลชน สร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. กอ.รมน. โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ได้มีการจัดการอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่ห้องประชุม กศน.​อ.เมือง จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 19-20 เม.ย.61 โดยมีเจ้าของสถานประกอบการ และประชาชน จำนวน​ 162 คน เข้ารับการอบรม การอบรมนี้เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสการใช้แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และหน่วยราชการต่างๆ...

กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับราษฎร อ.โนนสัง ร่วมโครงการ จัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา ติดตั้งเตาเผาถ่านชีวมวลใน 3 หมู่บ้าน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ นางศิริวรรณ สุดาจันทร์ ผอ.สนง.ทสจ.น.ภ. และชุดประสานงานมวลชน กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ ดำเนินการจัดทำประชาคม โครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา ร่วมกับตัวแทนเกษตรจังหวัด, ประมงจังหวัด, ปศุสัตว์จังหวัด, กศน.จังหวัด, อบต.ปางกู่,...