หัวข้อ

กอ.รมน.มุกดาหาร เปิดอบรมการสร้างความรักความปรองดองในสังคม เพื่อลดความขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร เปิดการอบรมโครงการสร้างความรักความปรองดองในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง และจัดกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มพลังมวลชน สร้างความรักความสามัคคี โดยมี ผอ.กศน.อำเภอดอนตาล , ผอ. วิทยาลัยชุมชนดอนตาล , กกล รส. อำเภอดอนตาล , ผบ ร้อย ทหารพรานที่...

จังหวัดชลบุรี “ปลูกป่า ปล่อยปู ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล”

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ชลบุรี ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2 , ผู้แทนทสจ.ชลบุรี ,ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14, สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี ,ผู้อำนวยการสำนักงานคุมความประพฤติจังหวัด ชลบุรี, คณะครูและนักเรียน ร.ร.ชลราษฎรอำรุง และ ร.ร.ชลพินิจพานิชการ ร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ปลูกป่า...

กอ.รมน.เชียงใหม่ มอบเตาเผาถ่านชีวมวล ตามโครงการเพื่ออาหารกลางวันฯ ให้กับชุมชน

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนสานฝันปั่นปันรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งมอบเตาเผาถ่านชีวมวล ในโครงการเพื่ออาหารกลางวันฯ ให้กับชุมชนพร้อมสาธิตในการใช้และระบบควบคุมของอุปกรณ์เตาเผาถ่านชีวมวล ณ หมู่บ้านสหกรณ์1 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ และมี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์, คณะครู - นักเรียน ร.ร.หมู่บ้านสหกรณ์2 และราษฎรในพื้นที่ มาเข้าร่วมการอบรมจำนวน 100...

จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.61เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นาย วิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ร.บ./รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีผู้แทนจากกองพลพัฒนาที่ 1, กำลังพลจากกองพันพัฒนาที่...

กอ.รมน.มหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.61 เวลา 10.00 น. พ.อ. กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รอง ผอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการ ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม สำหรับบรรยากาศในการประชุม มีการแนะนำตัวของหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ พร้อมกับเปิดวีดีทัศน์ (VTR)ในเรื่องลำน้ำกับชีวิตฯ ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับชม มีการปรึกษาพูดคุยในปัญหาต่างๆ และมีการแนะนำวิธีต่างๆในการดูแลรักษาธรรมชาติอีกด้วย นอกจากนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบโดยได้คัดเลือกลำน้ำห้วยผักหนามในพื้นที่บ้านโคกไร่ใหญ่ ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุมเป็นพื้นที่ต้นแบบ...

อุดรธานีเปิดแหล่งเรียนรู้โครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนอาเซียน พร้อมกับได้ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU “ลดให้ ลดใช้ ลดรับพลาสติก และโฟม”

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี /ผอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน โครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนอาเซียน ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เทศบาลนครอุดรธานี ณ ลานสังคีต สวนสาธารณะหนองประจักษ์ ถ.เทศา ต.หมากแข้ง อ.เมือง...

จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการ จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรประจำรุ่นที่ 1/61 ” เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ “

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.61 เวลา 09.00 น. พล.ต. พูลศักดิ์ สมบูรณ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “ หลักสูตรประจำรุ่นที่ 1/61 “ เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เพื่อขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้กับข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจและประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีทีมวิทยากรจิตอาสา 904...

จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.61 เวลา 14.00 น. นาย พิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผวจ.ป.จ./ผอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย พ.อ. วินัย บุตรรักษ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.61 เวลา 10.30 น. นาย พงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รอง ผวจ.ป.ข./รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พ.อ. กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ศร.) จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"...

กอ.รมน.มุกดาหาร จัดการอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 61 ณ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.61 เวลา 09.00 น. พ.อ. พรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร จัดการอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 61 ณ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โดยมี ผอ.รร.คำบกวิทยาคาร , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ,...