ข่าวกิจกรรมมวลชน กอ.รมน.

ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.61 เวลา 07.30 น. นาย ณรงค์ วุ้นซิ้ว ผวจ.ช.ย./ผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย พ.อ.ชัยธัช รัตนกำพล รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ...

กอ.รมน.ชลบุรี ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่​2(ศรีราชา) จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี​ ด้วยหัวใจ” กิจกรรมวันรักต้นไม้​ ประจำปีของชาติ

เมื่อวันที่ 28 ต.ต.61​ เวลา 07.30 น. กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับ นายอยู่ เสนาธรรม​ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่​2(ศรีราชา) จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี​ ด้วยหัวใจ" กิจกรรมวันรักต้นไม้​ ประจำปีของชาติ เพื่อน้อมระลึกถึง​ พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ณ​ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่​ ท้องที่​ ม.7​...

จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ในวันรักต้นไม้ประจำปี

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.61 เวลา 09.30 น. นาย พงศ์รัตน์ ภิรมรัตน์ ผวจ.พ.ร./ผอ.รมน.จังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี พ.อ.ชินทัศ...

จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสา ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.61 เวลา 07.00 น. กอ.รมน.จังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดี โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ล.ย/ผอ.รมน.จังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย #สำนักงานโฆษก กอ.รมน. ...

จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ (จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย) ระหว่าง 12-23 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.61 เวลา 08.30 น. พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 12 –...

จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.61 เวลา 08.30 น. พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง.ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ทำความดีด้วยหัวใจ) โดยมี นาย ชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน ณ สถานที่บริเวณเรือนจำกลางเขาบิน...

จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรม “บวชทะเลท้องตมใหญ่ สงวนร้อยล้านชีวิต” ครั้งที่ 11 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 61 เวลา 08.00 น. นาย วิบูรย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผวจ.ช.พ./ผอ.รมน.จังหวัดชุมพร เป็นประธานจัดกิจกรรม “บวชทะเลท้องตมใหญ่ สงวนร้อยล้านชีวิต” ครั้งที่ 11 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ออกไปผูกทุ่น ปล่อยหอยมือเสือ ปลูกปะการังซ่อมแซมบ้านปลา...

กอ.รมน.มุกดาหาร เปิดอบรมการสร้างความรักความปรองดองในสังคม เพื่อลดความขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร เปิดการอบรมโครงการสร้างความรักความปรองดองในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง และจัดกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มพลังมวลชน สร้างความรักความสามัคคี โดยมี ผอ.กศน.อำเภอดอนตาล , ผอ. วิทยาลัยชุมชนดอนตาล , กกล รส. อำเภอดอนตาล , ผบ ร้อย ทหารพรานที่...

จังหวัดชลบุรี “ปลูกป่า ปล่อยปู ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล”

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ชลบุรี ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2 , ผู้แทนทสจ.ชลบุรี ,ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14, สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี ,ผู้อำนวยการสำนักงานคุมความประพฤติจังหวัด ชลบุรี, คณะครูและนักเรียน ร.ร.ชลราษฎรอำรุง และ ร.ร.ชลพินิจพานิชการ ร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ปลูกป่า...

กอ.รมน.เชียงใหม่ มอบเตาเผาถ่านชีวมวล ตามโครงการเพื่ออาหารกลางวันฯ ให้กับชุมชน

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนสานฝันปั่นปันรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งมอบเตาเผาถ่านชีวมวล ในโครงการเพื่ออาหารกลางวันฯ ให้กับชุมชนพร้อมสาธิตในการใช้และระบบควบคุมของอุปกรณ์เตาเผาถ่านชีวมวล ณ หมู่บ้านสหกรณ์1 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ และมี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์, คณะครู - นักเรียน ร.ร.หมู่บ้านสหกรณ์2 และราษฎรในพื้นที่ มาเข้าร่วมการอบรมจำนวน 100...