หัวข้อ

วารสารข่าว กอ.รมน. ปีที่ 16 ฉบับที่ 11 (สิงหาคม 2561)

ประมวลภาพกิจกรรม กอ.รมน. - บรรณาธิการ - รอบรั้วทั่วไทยไปกับ กอ.รมน. - เล่าสู่กันฟัง - ร้อยแปดพันเก้า - ข่าว กอ.รมน. - โครงการป่ารักน้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ -  One Day Trip in Bangkok - ใส่ใจสุขภาพ...

วารสารข่าว กอ.รมน. ปีที่ 16 ฉบับที่ 10 (กรกฎาคม 2561)

ประมวลภาพกิจกรรม กอ.รมน. - บรรณาธิการ - รอบรั้วทั่วไทยไปกับ กอ.รมน. - เล่าสู่กันฟัง - ร้อยแปดพันเก้า - ข่าว กอ.รมน. - Smart City ชุมชนเมืองอัจฉริยะ - ใส่ใจสุขภาพ - สังคม กอ.รมน. -...

วารสารข่าว กอ.รมน. ปีที่ 16 ฉบับที่ 9 (มิถุนายน 2561)

ประมวลภาพกิจกรรม กอ.รมน. -  บรรณาธิการ - รอบรั้วทั่วไทยไปกับ กอ.รมน. -  เล่าสู่กันฟัง -  ร้อยแปดพันเก้า - ข่าว กอ.รมน. -  เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคง -  ใส่ใจสุขภาพ - สังคม กอ.รมน. - โจ๊กสวนรื่น - ธำรงไทย - สกู๊ปพิเศษ - เก็บมาเล่า เอามาฝาก...

โครงการแก้ไขปัญหาแม่น้ำพิจิตร ของ กอ.รมน.จ.พิจิตร

https://www.youtube.com/watch?v=2-htd9nbWdY&feature=youtu.be

ขอเชิญตรวจสุขภาพตา และผ่าตัดตาต้อกระจก

ขอเชิญตรวจสุขภาพตา และผ่าตัดตาต้อกระจก ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) แยกเกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพฯ