หัวข้อ

จังหวัดแพร่ จัดประชุมการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 ก.ย. นาย พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.พ.ร./ผอ.รมน.จังหวัดแพร่ ได้จัดการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี พ.อ.ชินทัศ หมวกละมัย รอง ผอ.รมน.จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนเข้าร่วมการประชุมประมาณ...

กอ.รมน.เชียงราย ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 ช.ร. ปล่อยรถขนย้ายไม้เพื่อนำไปก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 ก.ย. กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 ช.ร. , จนท.ตร.กก.4 บก.ปทส , จนท.ตร.ศปทส.ภ.5 ชุด ศปทส ภ.จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันปล่อยรถการขนย้ายไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้วเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า (ครั้งที่ 3) ไปยัง หมอนไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)...

ผู้ว่าฯราชบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนของการระบายน้ำจากเขื่อนและฝนที่ตกในห้วงที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.61 เวลา 13.00 -14.30 น. นาย ชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ./ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นาย รณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอเมืองราชบุรี, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และยารักษาโรค ให้กับผู้ป่วยติดเตียง...

กอ.รมน.นครนายก ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ไกล่เกลี่ย ลูกหนี้-เจ้าหนี้ ตกลงกันได้ในที่สุด

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดนครนายก ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม อ.เมืองนครนายก ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนจาก น.ส.บุณฑริก ทีกา (ผู้ร้อง) ได้รับความเดือดร้อนจากการกู้เงินนอกระบบ โดยกู้เงินจากนางหลอด เนินใหม่ (ผู้ถูกร้อง) จำนวน 100,000 บาท โดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งได้นำโฉนดที่ดินค้ำประกันไว้ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวทราบว่า น.ส.บุณฑริก ทีกา ยอมรับว่า...

กอ.รมน.บึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าตรวจแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ กกล.รส.จว.บ.ก., ภ.จว.บ.ก., ตม.จ.บึงกาฬ, สนง.แรงงานจังหวัด, สนง.จัดหางานจังหวัด, สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสนง.ประกันสังคม จังหวัด เข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่ อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เพื่อปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ จำนวน 2...

กอ.รมน.น่าน จัดประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทฯ

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. พ.อ.กัญจน์ณัฏฐ์ เพ็ชรแสง รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน จัดการประชุมคณะ ทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทฯ อ.นาน้อย และ อ.นาหมื่น จ.น่าน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม อบต.บ่อแก้ว...

กอ.รมน.สระแก้ว ร่วมกับตำรวจ สภ.คลองลึกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับกุมแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมนายจ้าง

เมื่อเวลา11.00 น. วันที่ 13 ก.ย. กอ.รมน.จังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกับ ตม.จังหวัดสระแก้ว, แรงงาน/จัดหางานจังหวัดสระแก้ว, กรมทหารพรานที่ 12 และ สภ.คลองลึก ทำการระดมตรวจสอบกวดขัน และจับกุม นายจ้างและแรงงานต่างด้าว ตามแผนระดมกวาดล้าง ครั้งที่ 3 ตั้งแต่ 1-15 ก.ย.61บริเวณพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุม...

กอ.รมน.ชุมพร ร่วมกับ ชป.รส.(สห.) มทบ.44 และ จนท.ตร.ชุดเฉพาะกิจ ภ.จว.ชุมพร เข้าจับกุมเจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหด

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 61 เวลา 11.00 น. กอ.รมน.จังหวัดชุมพร ร่วมกับ ชป.รส.(สห.) มทบ.44, จนท.ตร.ชุดเฉพาะกิจ ภ.จว.ชุมพร, จนท.ตร.สภ.เมืองชุมพร, จนท.ตร.สืบสวน ภาค 8 ตรวจค้น/จับกุม นายภิรมย์ องอาจ อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่...

กอ.รมน.ชุุมพร ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัด และชุดตรวจสอบปราบปรามฯ เข้าตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการในพื้นที่ จ.ชุมพร

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 61 เวลา 08.30 น. กอ.รมน.จังหวัดชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สนง.จัดหางานจังหวัดชุมพร และชุดปฏิบัติการตรวจสอบ ปราบปรามฯ ได้ตรวจสอบ นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว จำนวน 20 แห่ง ในจังหวัดชุมพร ดังนี้ 1. ร้านอำไพภัณฑ์ นางอำไพ สุรชิต ตั้งอยู่เลขที่...

กอ.รมน.มุกดาหาร เปิดอบรมการสร้างความรักความปรองดองในสังคม เพื่อลดความขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร เปิดการอบรมโครงการสร้างความรักความปรองดองในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง และจัดกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มพลังมวลชน สร้างความรักความสามัคคี โดยมี ผอ.กศน.อำเภอดอนตาล , ผอ. วิทยาลัยชุมชนดอนตาล , กกล รส. อำเภอดอนตาล , ผบ ร้อย ทหารพรานที่...