ข่าว กอ.รมน.

การจัดสัมมนาให้ความรู้ในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๑ พล.อ.วุฒิไกร คล้ายวงษ์  จเร กอ.รมน .  เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดสัมมนาให้ความรู้ในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี และชลพฤกษ์ รีสอร์ท  อ.บ้านนา จ.นครนายก  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๗  คน...

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เตรียมแถลงผลงานปี 61 และ แผนการปฏิบัติงานปี 62

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.61 พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) เปิดเผยว่า กอ.รมน.จะกำหนดจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ของ กอ.รมน. ในวันอังคารที่ 11 ธ.ค.61 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล...

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันนี้ (4 ธ.ค.61) เวลา 10.00 น. พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดกิจกรรมรวมพลังมวลชนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี...

ผู้ว่าฯ อุทัยธานี นำข้าราชการ และประชาชนร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61 เวลา 07.00 น. พ.อ. พรชัย นพรัตน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานี/ หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.อุทัยธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมือง จ.อุทัยธานี และเมื่อเวลา 08.00 น....

กอ.รมน.สกลนคร จัดพิธีเนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 61 เวลา 08.30 น. พ.อ.ศุภการ บุบพันธ์ รองผอ.รมน.จังหวัดสกลนคร พร้อมกำลังพลร่วมพิธีเนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  พ.ศ.2561 โดยถวายพานพุ่มราชสัก การะถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฎสกลนคร อ.เมืองสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร/ผอ.รมน.จังหวัดสกลนคร...

กอ.รมน. บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน (Quick win) เดือนแรกจับกุมยาบ้า 28 ล้านเม็ด

วันนี้ (5 ธ.ค.61) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า ตามที่ นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน ได้สั่งการให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกมิติ และ เมื่อวันที่ 25 ต.ค.61 พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้ กอ.รมน. บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนส่วนราชการแก้ไขปัญหายาเสพติด...

กอ.รมน. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโรงงาน

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น. พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศปป2 กอ.รมน.เป็นผู้แทน กอ.รมน.เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโรงงานระหว่างกระทรวงอุตสากรรมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม อก.1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #สำนักงานโฆษก กอ.รมน.

องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่ จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.61 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมอำเภอคอนสาร จ.ชัยภูมิ โดยมีนาย ณรงค์ วุ้นซิ่ว ผวจ.ช.ย./ผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน เข้ารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน...

กอ.รมน.ตรัง ติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.61 เวลา 09.30 น. กอ.รมน.จังหวัดตรังจัดกำลังพลร่วมกับ ร.15 พัน. 4 ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.2 บ้านห้วยต่อน้อย ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เนื้อที่ 48 ไร่ 1งาน 17 ตารางวา ซึ่งผลการดำเนินการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว...

การประชุมหารือ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

วันนี้ ( 23 พ.ย. 61 ) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 - 2564) เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2559 เป็น กรอบแนวทางในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้จัดทำแผนการกำจัดขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย...