หัวข้อ

รอง ผอ.รมน. สั่งหน่วยงาน กอ.รมน. ร่วมแก้ปัญหามลภาวะ

รอง ผอ.รมน. สั่งการให้หน่วยงาน กอ.รมน. ตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านอาหาร , ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และ โรงงานทุกประเภท ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที วันนี้ (25 เม.ย.61) พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า จากปัญหาสิ่งแวดล้อมมลภาวะเป็นพิษ ซึ่งเกิดมาจาก ขยะ น้ำเสีย...

ตรวจศูนย์การค้าชื่อดังกลางเมืองหัวหิน พบ ๓ ร้านค้าลักลอบจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ตรวจศูนย์การค้าชื่อดังกลางเมืองหัวหิน พบ 3 ร้านค้าลักลอบจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย.61 เวลา 12.00 น. กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บูรณาการร่วมกับ ชป.1 มว.รส.2, กก.4 บก.ปอศ., กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ต วิลเลจ เข้าทำการตรวจสอบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ณ ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ต วิลเลจ ชั้น...

สกลนครฝึกอบรมฯ หมู่บ้าน อพป. เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บ้านม่วงคำ หมู่ 4 ต.นาตาล อ.เต่างอย

สกลนครฝึกอบรมฯ หมู่บ้าน อพป. เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บ้านม่วงคำ หมู่ 4 ต.นาตาล อ.เต่างอย เมื่อวันที่ 23 เม.ย.61 เวลา 14.00 น. พล.ต.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสกลนคร ได้เปิดการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561 ณ...

เยาวชนนับร้อยในนครนายก ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การใช้ชีวิตและทำเกษตรแบบวิถีอินทรีย์ พึ่งพาตนเอง ไม่เบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เยาวชนนับร้อยในนครนายก ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การใช้ชีวิตและทำเกษตรแบบวิถีอินทรีย์ พึ่งพาตนเอง ไม่เบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 เม.ย.61 กอ.รมน.จังหวัดนครนายก ได้นำกลุ่มเยาวชนรักชาติฯ นักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบและสมาชิกเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม "บ้านวิถีอินทรีย์" ณ บ้านทุ่งนามุ่ย ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก ที่นำเสนอการใช้ชีวิตและการทำเกษตรแบบวิถีอินทรีย์บนพื้นที่ 2 ไร่ และการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ 100...

แม่ทัพภาคที่ 2/ผอ.รมน ภาค 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่บ้านนาเจริญ ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

วันที่ 21 เม.ย.61 เวลา 11.30 น. พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2/ผอ.รมน ภาค 2 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านนาเจริญ หมู่ 9 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยมี...

ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จ.ระนอง โดย ผบ.ทบ.ได้ให้แนวทางการทำงานและมีข้อเน้นย้ำการปฎิบัติงานในการบูรณาการงานของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา รวมถึงให้ร่วมมือกันปฏิบัติงานด้านการข่าว ในการปราบปรามการค้ามนุษย์ สื่งผิดกฎหมาย การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว และความมั่นคงชายฝั่งทะเล ยาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ปัญหาชายแดน ทั้งทางบก และทางทะเลโดยให้ทุกหน่วยต้องมีความพร้อมรองรับสถานการณ์ในทุกโอกาส. รวมทั้งใหัดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างดีที่สุด...

ตรวจป่าโคกหนองบัว/ป่านาทม ต.นาเวียง อ.ทรายมูล ยโสธร พบถูกบุกรุกครอบครองผิดกฎหมาย 3 ไร่เศษ

ตรวจป่าโคกหนองบัว/ป่านาทม ต.นาเวียง อ.ทรายมูล ยโสธร พบถูกบุกรุกครอบครองผิดกฎหมาย 3 ไร่เศษ เมื่อวันที่ 20 เม.ย.61 เวลา 10.00 น. กอ.รมน.จังหวัดยโสธร บูรณาการร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยส.2 และ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโป่ง หมู่ที่ 2 เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหนองบัว/ป่านาทม ต.นาเวียง อ.ทรายมูล...

กอ.รมน. อบรมมวลชน สร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. กอ.รมน. โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ได้มีการจัดการอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่ห้องประชุม กศน.​อ.เมือง จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 19-20 เม.ย.61 โดยมีเจ้าของสถานประกอบการ และประชาชน จำนวน​ 162 คน เข้ารับการอบรม การอบรมนี้เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสการใช้แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และหน่วยราชการต่างๆ...

กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับราษฎร อ.โนนสัง ร่วมโครงการ จัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา ติดตั้งเตาเผาถ่านชีวมวลใน 3 หมู่บ้าน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ นางศิริวรรณ สุดาจันทร์ ผอ.สนง.ทสจ.น.ภ. และชุดประสานงานมวลชน กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ ดำเนินการจัดทำประชาคม โครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา ร่วมกับตัวแทนเกษตรจังหวัด, ประมงจังหวัด, ปศุสัตว์จังหวัด, กศน.จังหวัด, อบต.ปางกู่,...

เลขาธิการ กอ.รมน. มอบรางวัลผลการประกวดนวัตกรรมภายใน กอ.รมน.

พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 18 เม.ย. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี และเป็นประธานในการก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ พล.ท....