ผู้บังคับบัญชา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 

พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท
ผู้บัญชาการทหารบก
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 

พลเอก ณัฐพล  นาคพาณิชย์
เสนาธิการทหารบก
เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร