สาระ IT/Cybersecurity

EDTA – สถิติศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC

1212 OCC โดย ETDA Thailand อัปเดตสถิติการติดต่อเพื่อแจ้งร้องเรียนแต่ละเดือน โดยปี 2561 มีการร้องเรียนสูงกว่าขึ้นปี 2560 ทุกเดือน เฉลี่ย 2,414 เรื่อง ปัญหาการซื้อขายทางออนไลน์ เป็นเรื่องที่ร้องเรียนสูงสุด ตามมาด้วยปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และปัญหาอื่น ๆ ท่านที่มีปัญหาเรื่องซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ ปรึกษาได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC...

MDES – Big Data คืออะไร