หัวข้อ

เลขาธิการ กอ.รมน. ให้ กอ.รมน.จังหวัด แก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เลขาธิการ กอ.รมน. ให้ กอ.รมน.จังหวัด แก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมุ่งเน้น "การบังคับใช้กฎหมาย" ให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมอย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ในรูปแบบประชารัฐ  วันนี้( 22 ส.ค. 61 ) พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้(21 ส.ค.61)...

กอ.รมน.จัดกิจกรรมถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

กอ.รมน.จัดกิจกรรมถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี

กอ.รมน. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ชุมชนสวนอ้อย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันนี้ (26 ก.ค.61) เวลา 09.00 น. กอ.รมน. ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ...

กอ.รมน.จัดกิจกรรมถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กอ.รมน.จัดกิจกรรมถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 ก.ค.61 ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี

กอ.รมน.จังหวัดเลย ลงนามถวายพระพร โครงการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

กอ.รมน.จังหวัดเลย ลงนามถวายพระพร โครงการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 2 ก.ค.61 เวลา 10.10 น. พ.อ. สมศักดิ์ แจ่มพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย ได้กระทำพิธีเปิดกรวย ลงนามถวายพระพร โครงการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์...

รอง นรม.อนุมัติแผนเบตง 61 และระเบียบคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และจังหวัด

พลเอก ประวิตรฯ อนุมัติแผนเบตง 61 และระเบียบคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และจังหวัด พร้อมเน้นให้บูรณาการข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อดำเนินงานแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้ สังคมมีสันติสุข มีคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคง และยั่งยืน วันนี้( 2 ก.ค.61 ) พลตรี พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00...

ตรวจรับการส่งมอบกังหันน้ำชัยพัฒนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานพระราชานุมัติ ในการดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ บริเวณสระน้ำหน้าพระตำหนักเพชรรัตน์ กอ.รมน. ด้วยการติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนา RX - 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยมี พล.ท.วุฒิไกร คล้ายวงษ์ ผอ.สบป.กอ.รมน. และ พล.ต.ณัฏฐ์สิทธิ์ ละแมนชัย รอง ผอ.สบป.กอ.รมน. ตรวจรับการส่งมอบกังหันน้ำชัยพัฒนา...

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.61, 14.00 น. นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นาย ธัชชัย สีสุวรรณ ผวจ.ก.พ./ผอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร , กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กำแพงเพชร ,...

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่ กำแพงเพชร

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่ กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.61 เวลา 10.30 น. พล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ ฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงเรียนพิไกรวิทยา ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย และในเวลา 14.00 น. ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญ ม.21...

กอ.รมน.ภาค 3 จัดการสัมมนา เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับครูเพชรในตม

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.61 พล.ต.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับครูเพชรในตม ปี 2561 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อ.เมือง จว.พิษณุโลก โดยมีครูเพชรในตมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 125 คน