หัวข้อ

กอ.รมน.จังหวัดเลย ลงนามถวายพระพร โครงการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

กอ.รมน.จังหวัดเลย ลงนามถวายพระพร โครงการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 2 ก.ค.61 เวลา 10.10 น. พ.อ. สมศักดิ์ แจ่มพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย ได้กระทำพิธีเปิดกรวย ลงนามถวายพระพร โครงการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์...

รอง นรม.อนุมัติแผนเบตง 61 และระเบียบคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และจังหวัด

พลเอก ประวิตรฯ อนุมัติแผนเบตง 61 และระเบียบคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และจังหวัด พร้อมเน้นให้บูรณาการข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อดำเนินงานแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้ สังคมมีสันติสุข มีคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคง และยั่งยืน วันนี้( 2 ก.ค.61 ) พลตรี พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00...

ตรวจรับการส่งมอบกังหันน้ำชัยพัฒนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานพระราชานุมัติ ในการดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ บริเวณสระน้ำหน้าพระตำหนักเพชรรัตน์ กอ.รมน. ด้วยการติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนา RX - 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยมี พล.ท.วุฒิไกร คล้ายวงษ์ ผอ.สบป.กอ.รมน. และ พล.ต.ณัฏฐ์สิทธิ์ ละแมนชัย รอง ผอ.สบป.กอ.รมน. ตรวจรับการส่งมอบกังหันน้ำชัยพัฒนา...

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.61, 14.00 น. นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นาย ธัชชัย สีสุวรรณ ผวจ.ก.พ./ผอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร , กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กำแพงเพชร ,...

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่ กำแพงเพชร

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่ กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.61 เวลา 10.30 น. พล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ ฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงเรียนพิไกรวิทยา ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย และในเวลา 14.00 น. ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญ ม.21...

กอ.รมน.ภาค 3 จัดการสัมมนา เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับครูเพชรในตม

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.61 พล.ต.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับครูเพชรในตม ปี 2561 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อ.เมือง จว.พิษณุโลก โดยมีครูเพชรในตมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 125 คน

จังหวัดระยอง อบรมเสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะข้าราชการใสสะอาด เน้นการบริการที่ดีแก่ประชาชน

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. นาย สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ร.ย./ผอ.รมน.จังหวัดระยอง เปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะข้าราชการใสสะอาด ประจำปี 61 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการปฏิบัติราชการ สามารถทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมีแนวทางทัศนคติร่วมกันสร้างสรรค์ที่จะให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ให้ได้รับการบริการที่ดี ตลอดจนเน้นในการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้แก่บุคลากรในสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/อำเภอ...

แถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมบริการทางการแพทย์ “ผ่าตัดต้อกระจก”

เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๑ พล.ท.ทรงพล รัตนโกเศรษฐ ผอ.สมท.กอ.รมน. เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมบริการทางการแพทย์ “ผ่าตัดต้อกระจก” เป็นความร่วมมือของ กอ.รมน., นปอ., สโมสรไลออนส์สากลภาค ๓๑๐ ซี และ รพ.บ้านแพ้ว กำหนดจัดกิจกรรมบริการทางการแพทย์ฯ ให้กับประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖...

คณะ กพร.กอ.รมน. เยี่ยมชมฝายกักเก็บระดับน้ำ(คอกหมู)

เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๑ คณะ กพร.กอ.รมน. นำโดย พล.ต. พิชัย เข็มทอง เยี่ยมชมฝายกักเก็บระดับน้ำ (คอกหมู) มี พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จ.พิจิตร ฝ่ายทหาร ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องปัญหาการจัดการน้ำแม่น้ำพิจิตร ณ ประตูระบายน้ำดงเศรษฐี สถานที่จริง ที่นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาตรวจเยี่ยม (ครม.สัญจร)...

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 10

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 61 พล.ท.ชูชาติ บัวขาว รองเลขาธิการ กอ.รมน.(3) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 10 ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ. โดย สมท.กอ.รมน. จัดอบรมหลักสูตรฯ ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. 61 – 6 ก.ค....