หัวข้อ

ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จ.ระนอง โดย ผบ.ทบ.ได้ให้แนวทางการทำงานและมีข้อเน้นย้ำการปฎิบัติงานในการบูรณาการงานของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา รวมถึงให้ร่วมมือกันปฏิบัติงานด้านการข่าว ในการปราบปรามการค้ามนุษย์ สื่งผิดกฎหมาย การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว และความมั่นคงชายฝั่งทะเล ยาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ปัญหาชายแดน ทั้งทางบก และทางทะเลโดยให้ทุกหน่วยต้องมีความพร้อมรองรับสถานการณ์ในทุกโอกาส. รวมทั้งใหัดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างดีที่สุด...

เลขาธิการ กอ.รมน. มอบรางวัลผลการประกวดนวัตกรรมภายใน กอ.รมน.

พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 18 เม.ย. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี และเป็นประธานในการก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ พล.ท....

กอ.รมน. มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความสุภาพ อดทน โปร่งใส เป็นที่พึ่งและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ นรม. /ผอ.รมน.

กอ.รมน. มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความสุภาพ อดทน โปร่งใส เป็นที่พึ่งและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ นรม. /ผอ.รมน. และนำมวลชน กอ.รมน. ขยายผลสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการเลือกตั้ง พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 เม.ย.61 เวลา 13.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)...

รอง ผอ.รมน.มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่นักศึกษา วทบ.

ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. บรรยายพิเศษแก่นักศึกษา วทบ. ให้ยึดมั่นนโยบาย 5 ด้าน สิ่งสำคัญสูงสุดคือ "การพิทักษ์รักษาปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์" วันนี้ (4 เม.ย.61) พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ในโอกาสที่ได้ดำเนินการบรรยายพิเศษให้แก่คณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) รุ่นที่ 63 โดยเน้นย้ำเป็นพิเศษในการให้ความสำคัญสูงสุด คือ 1.การพิทักษ์รักษา ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์...

“กอ.รมน.” จับมือ “ป.ป.ท.” ทำ MOU ต้านทุจริต

เอาจริง!!ปราบโกง !! "กอ.รมน." จับมือ "ป.ป.ท." ทำ MOU ต้านทุจริต จนท.รัฐ ยันลงโทษรวดเร็ว เอาจริงใช้มวลชน กอ.รมน. เป็น กำลังเสริม ยันทำงานร่วม ไม่ใช่"ซูเอี๋ย" ถ้าเจอทหารทำผิดก็ต้องโดนฟัน วันนี้ (4 เม.ย.61) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสธ.ทบ./เลขาธิการ...

ตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ระดับชุมชนแบบกระแสสลับ ขนาด 702 kW มรภ.เชียงใหม่

วันที่ 4 เม.ย.2561 พล.ท.วุฒิชัย คล้ายวงษ์ ผอ.สบป.กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ระดับชุมชนแบบกระแสสลับ ขนาด 702 kW ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กอ.รมน. ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบของการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งทางด้านพลังงาน อาหารและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น  สังคม  ประเทศและภูมิภาคต่างๆ...

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุง กอ.รมน.ภาค 3

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2561 พล.ท.วุฒิไกร คล้ายวงศ์ ผอ.สบป.กอ.รมน. และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม กอ.รมน.ภาค 3 ณ กองทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก โดยมี พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคำ รอง มทภ.3 ให้การต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมได้รับฟังการรบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงของ กอ.รมน.ภาค 3 และ กอ.รมน.จังหวัด...

โครงการปลูกข้าวนาถุง จ.สุรินทร์ เข้าประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการระดับจังหวัด ของ กอ.รมน.

โครงการปลูกข้าวนาถุง จ.สุรินทร์ เข้าประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการระดับจังหวัด ของ กอ.รมน. เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๗๐๐ น. พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการรับตรวจคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน โดยคณะกรรมการจากสำนักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์รื่นฤดี กทม. ในการนี้ พ.อ.เอกภาพ สุหร่าย รอง...

การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2561

วันที่ 29 มี.ค.61 พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ของ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี อาจารย์ ดารัตน์  บริพัธนกุล, อาจารย์ ทศพร จันทมงคลเลิศ และ คุณ นิพาดา  ทองคำแท้  เป็นผู้ตรวจรับรองฯ