หัวข้อ

กอ.รมน.บึงกาฬ ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย และฝ่ายปกครอง เข้าแก้ปัญหา น้ำท่วมถนน หมายเลข 2094

กอ.รมน.บึงกาฬ ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย และฝ่ายปกครอง เข้าแก้ปัญหา น้ำท่วมถนน หมายเลข 2094 สาย อ.เซกา จ.บึงกาฬ - อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร หลัก กิโลเมตรที่ 80 เมื่อวันที่ 16 ก.ค.61 เวลา 13.00 น. กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบ จ.บึงกาฬ...

จังหวัดสกลนคร จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานลุ่มน้ำก่ำตอนบน และการ เตรียมการป้องกัน อุทกภัยในเขตพื้นที่

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ก.ค.61 เวลา 09.30 น. นาย วิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.ส.น./ผอ.รมน.จังหวัดสกลนคร จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานลุ่มน้ำก่ำตอนบน จ.สกลนคร และการเตรียมการป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่ของ จ.สกลนคร ที่ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนครเนื่องจากมีฝนตกชุก และตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนกลางคืนถึงกลางวันของวันที่ 15 - 16 ก.ค.61 ทั้งนี้เพื่อเป็นการวางแผนการบริหารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่งถึง รวมถึงการเตรียมการป้องกันอุทกภัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ภาพรวมจากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในเขตเทศบาลนครสกลนครและพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ...

ความคืบหน้าโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2561

กอ.รมน.จังหวัดน่าน : เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 61 กอ.รมน.จังหวัด น.น. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2561 โดยได้เข้าพบปะกับนายธวัชชัย นันทสว่าง ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) ติดตามความคืบหน้าในกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( โรงเรือนการปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ, โรงเรือนการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ในระบบเล้า, โรงเรือนการเพาะเห็ด และการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ ความคืบหน้าของโครงการฯ ประมาณ...

กอ.รมน.ระยอง จัดงานมหกรรมรวมพล  TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์การประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

กอ.รมน.ระยอง จัดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์การประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 ก.ค.61 เวลา 17.00 น. นาย สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ร.ย./ผอ.รมน.จังหวัดระยอง พร้อมด้วยรอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง จัดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ณ Hall 9...

ผอ.รมน.จังหวัดสกลนคร ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตอำเภอคำตากล้า ณ ลำน้ำสงคราม สะพานท่ากกแดง

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.61 เวลา 16.30 น. นาย วิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.ส.น./ผอ.รมน.จังหวัดสกลนคร พี้อมด้วย นาย สรวุฒิ ปาลวัฒน์ หน.สนง.ปภ.สกลนคร , นอภ.คำตากล้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบติดตามสถานการณ์น้ำในเขตอำเภอคำตากล้า ณ ลำน้ำสงคราม สะพานท่ากกแดง ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร พร้อมกันนี้...

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61 เวลา 16.00 น. นาย ขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.อ. ปกรณ์ ธรรมโชติ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมติดตามสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำ ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงตัวแทนเกษตร และกลุ่มผู้รับซื้อ ผลจากการประชุมหารือ...

เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในเขตพื้นที่ อช.ทับลาน และ พื้นที่ติดต่อป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี ป้องกัน การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.61 สืบเนื่องเมื่อวันที่ 13-14 ก.ค.61 คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย จนท.เขตฯ อช.ทับลานที่ 3(คลองน้ำมัน), จนท.ฉก.ทับลาน (ร.23 พัน.1) และ จนท.ชุดลาดตระเวน กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมสนธิกำลังออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ โดยจัดชุดลาดตระเวน/ดักซุ่ม บริเวณป่าเขาจันทร์-ป่าท้ายบ้านมาบกราด ท้องที่ ต.บ้านใหม่ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ในเขตพื้นที่...

กอ.รมน.ตรัง ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน ที่บ้านเรือนเสียหายจาก ฝนตกหนักและลมพัดแรง

กอ.รมน.ตรัง ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน ที่บ้านเรือนเสียหายจาก ฝนตกหนักและลมพัดแรง เมื่อวันที่ 10 ก.ค.61 เวลา 09.45 น. พ.อ. พิชิต โชติแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัดตรังเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับราษฏรที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนัก ลมพัดแรงในพื้นที่ ม.8 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ ฯ โดยหมู่ที่ 8 มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 24 ครัวเรือน และต้นยางพารา...

กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าฯ ตรวจสอบพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่

กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าฯ ตรวจสอบพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ (แปลงย่อยที่ ๑๐๗) เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. พ.อ. พรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ แผนอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ จังหวัดมุกดาหาร (ดงบังอี่แปลงหนึ่ง) กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร...

เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบแว่นสายตาตามโครงการรถตัดแว่นเคลื่อนที่ เพื่อเด็กนักเรียนในชนบทที่ สุโขทัย

เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบแว่นสายตาตามโครงการรถตัดแว่นเคลื่อนที่ เพื่อเด็กนักเรียนในชนบทที่ สุโขทัย เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นาย พิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.ส.ท./ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย , นายกเหล่ากาชาดจังหวัด , สมาชิกเหล่ากาชาด , พ.อ. บุญประสิทธิ์...