พ.ร.ก.ฉุกเฉินกับความจำเป็นเพื่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่จังหวัดชายภาคแดนใต้
... ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวจากองค์กรภาคประชาสังคม(NGO)...

Read more >>

Web Link
Web Link

                                                                                      ...

วันชื่น คืนสุข (ศุกร์) ของคนชายแดนใต้
วันชื่น คืนสุข (ศุกร์) ของคนชายแดนใต้

“...วันชื่น คืนสุข (ศุกร์) ของคนชายแดนใต้...” “เมื่อคนเราต้องบริโภคทุกวัน...

ผอ.สนย.กอ.รมน.อวยพรปีใหม่กำลังพล
ผอ.สนย.กอ.รมน.อวยพรปีใหม่กำลังพล

วันที่ 17 ม.ค.57 เวลา 0930  ผอ.สนย.กอ.รมน. อวยพรปีใหม่กำลังพล สนย.กอ.รมน. ณ...

การประชุม ข้อพิจารณา และสั่งการ

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติรองรับภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปส่วนกลาง (ศปป.ส่วนกลาง)
...

พล.ต.จงธนภัทร์  แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน....

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ณ...

ผลการประชุม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ผลการประชุม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน....

สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง...

บทความ สาระน่ารู้

รวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ
รวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ หมดสภาพ!!! บุกรวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ ได้แล้ว เมื่อ ๙ ก.พ.๕๘ พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ โฆษก ตร....

Read more >>

พ.อ.ยุทธนา ม่วงสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดมุกดาหาร สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจและฝ่ายทหาร เข้าตรวจสอบบริเวณทุ่งนาบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พบไม้แปรรูปหลายรายการ
พ.อ.ยุทธนา ม่วงสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดมุกดาหาร...

              เมื่อ ๐๔ ม.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์...

หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน ๑๔  หน่วย  ขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘
หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน ๑๔ หน่วย ขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘

หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน  ๑๔   หน่วย  ขอมอบของขวัญปีใหม่  ๒๕๕๘ ...

แบบประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน. สำหรับหน่วยปฏิบัติ กอ.รมน.ภาค และ  แบบการประเมินตนเอง(Self Assessment Report) ของ กอ.รมน.จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558
แบบประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน. สำหรับหน่วยปฏิบัติ กอ.รมน.ภาค และ ...

1. แบบประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน. สำหรับหน่วยปฏิบัติ กอ.รมน.ภาค...

ตัวชี้วัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุด ชพส.)

• จัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๑๐ หมู่บ้าน ทั่วประเทศ
• มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของหมู่บ้านเป้าหมายจากส่วนราชการอื่นที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน
• มีการเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นหมู่บ้านระดับ ก ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย
• จัดตั้งตำบลเข้มแข็งในเขตอำเภอชายแดน อย่างน้อย อำเภอละ ๑ ตำบล
• มีองค์กรชุมชนเข้มแข็งของชุมชน ที่สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ด้วยชุมชนเอง
• ผู้ที่เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้ว ไม่หวนกลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกต่อไป
• ไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้น
• การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในและระหว่างหมู่บ้าน ลดลง และมีแนวโน้มที่จะหมดสิ้นไปในที่สุด
• จัดตั้งเครือข่ายการข่าวภาคประชาชน ในการรายงานด้านการข่าวของยาเสพติดและอื่นๆ

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

โฆษณา โครงการคิดอย่างยั่งยืน สติ+เหตุผล=ภูมิคุ้มกัน

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

641949
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
457
494
1413
602948
1413
24589
641949

Your IP: 54.145.172.212
Server Time: 2015-03-03 21:58:19

Text Scroller

 ********************************* 

       “...เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐)

********************************* 

       “...การที่จะให้งานประสานกันนั้นมีหลักสำคัญอยู่ว่า ทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกัน ไม่แย่งประโยชน์ ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งหวังผลสำเร็จในการทำงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น ...”  (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒)

********************************* 

       “...ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่   คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ    ด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถ       ด้วยจริงใจ ไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่...” (พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานแก่ ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑)

********************************* 

      เมื่อ ๒๐ ก.พ.๕๘   พลตรีนพวงศ์  สุรวิชัย    รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า และว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์   สุวรรณรัตน์      รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และ  ภาคประชาชนในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี  ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี

********************************* 

       เมื่อ ๒๑ ก.พ.๕๘ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า ส่งมอบสิ่งของบริจาค “ธารน้ำใจ สู่ 3 จชต.” แก่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซึ่งสิ่งของบริจาคตามโครงการดังกล่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นผู้ดำเนินการแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    เพื่อเป็นขวัญกำลังในการปฏิบัติหน้าที่

********************************* 

      เมื่อ ๒๓ ก.พ. ๕๘ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี (ศปป.๔ กอ.รมน.สวนรื่น) นำทีมเจ้าหน้าที่ยึดไม้แปรรูปหวงห้ามเกือบ ๒๐๐ แผ่น   ถูกเคลื่อนย้ายซุกป่าปากทางเข้าที่พักสงฆ์“สมีเกษม” หรือนายเกษม ดวงแพงมาต อดีตพระเกษม  อาจิณณสีโล

********************************* 

      เมื่อ ๒๔ ก.พ.๕๘ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดตรัง เปิดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย ตามโครงการคนไทย หัวใจเดียวกั

********************************* 

      เมื่อ ๒๔ ก.พ.๕๘   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน   จังหวัดยะลา   จัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัมพันธ์  ลดความขัดแย้ง    อันเนื่องมาจากความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ ๒  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

********************************* 

       เมื่อ  ๒๓ ก.พ.๕๘  ตำรวจ สภ.พบพระ ได้รับแจ้ง เกิดเหตุไฟไหม้ ที่บ้านเลขที่ ๑๖๖/๒ หมู่ ๓ ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก ของนายอินแสง ยาสกุล อายุ 55 ปี ภายหลังจากควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้ว พบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านไม้สักสองชั้น ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง  นอกจากนี้จากการตรวจสอบพบ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งนายอินแสงใส่กรอบติดไว้ที่ฝาบ้านเพื่อบูชานั้น ถูกไฟไหม้เพียงเล็กน้อยบริเวณขอบรูปเท่านั้น ในส่วนของพระพักตร์ยังอยู่ปกติ สร้างความอัศจรรย์ใจต่อผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก...ขอพระองค์ทรงพระเจริญพุทธเจ้าข้า      ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม...

********************************* 

    ปส.สนย.กอ.รมน......(อรวรรณ เสียงสอาด)

renat running text 2.5