อนาคตจังหวัดชายแดนใต้ (Dream South Thailand)
อนาคตจังหวัดชายแดนใต้ (Dream South Thailand)   เมื่อ ๑๗ – ๑๙ พ.ค.๕๖ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดการประชุม  เชิงปฏิบัติการ เรื่อง...

Read more >>

“สมนามว่า... นักรบประชาชน”
“สมนามว่า... นักรบประชาชน”

สิ้นเสียงกระสุนในคืนนั้น  "ทหารพราน" ต้องตกเป็น...

การสัมมนาการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓ ในพื้นที่ กทม.
การสัมมนาการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓ ในพื้นที่ กทม.

ผู้แทน สนย.กอ.รมน. โดย พ.อ.ทิฆัมพร  สุนทรธรรม หน.ฝ่ายแผนฯ...

พ.อ.ศุภชัย ศุภเมธี รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ภ.(ท.) พบปะครู/นักเรียนตามโครงการอบรมให้ความรู้เยาวชน ในเรื่องของยาเสพติดและฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียนในสถานศึกษา ในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู
พ.อ.ศุภชัย ศุภเมธี รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ภ.(ท.)...

  เมื่อ  ๑๔ มิ.ย.๕๖  พ.อ.ศุภชัย  ศุภเมธี  รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู...

ลธ.รมน. ย้ำเตือนข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด กอ.รมน. มิให้ยุ่งเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ลธ.รมน. ย้ำเตือนข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด กอ.รมน....

ลธ.รมน. ย้ำเตือนข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด กอ.รมน....

การประชุม ข้อพิจารณา และสั่งการ

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติรองรับภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปส่วนกลาง (ศปป.ส่วนกลาง)
...

พล.ต.จงธนภัทร์  แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน....

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ณ...

ผลการประชุม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ผลการประชุม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน....

สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง...

บทความ สาระน่ารู้

15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ
15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ 15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ    

Read more >>

รวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ
รวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ

หมดสภาพ!!! บุกรวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ ได้แล้ว เมื่อ ๙ ก.พ.๕๘...

พ.อ.ยุทธนา ม่วงสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดมุกดาหาร สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจและฝ่ายทหาร เข้าตรวจสอบบริเวณทุ่งนาบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พบไม้แปรรูปหลายรายการ
พ.อ.ยุทธนา ม่วงสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดมุกดาหาร...

              เมื่อ ๐๔ ม.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์...

หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน ๑๔  หน่วย  ขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘
หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน ๑๔ หน่วย ขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘

หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน  ๑๔   หน่วย  ขอมอบของขวัญปีใหม่  ๒๕๕๘ ...

ตัวชี้วัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุด ชพส.)

• จัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๑๐ หมู่บ้าน ทั่วประเทศ
• มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของหมู่บ้านเป้าหมายจากส่วนราชการอื่นที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน
• มีการเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นหมู่บ้านระดับ ก ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย
• จัดตั้งตำบลเข้มแข็งในเขตอำเภอชายแดน อย่างน้อย อำเภอละ ๑ ตำบล
• มีองค์กรชุมชนเข้มแข็งของชุมชน ที่สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ด้วยชุมชนเอง
• ผู้ที่เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้ว ไม่หวนกลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกต่อไป
• ไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้น
• การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในและระหว่างหมู่บ้าน ลดลง และมีแนวโน้มที่จะหมดสิ้นไปในที่สุด
• จัดตั้งเครือข่ายการข่าวภาคประชาชน ในการรายงานด้านการข่าวของยาเสพติดและอื่นๆ

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

โฆษณา โครงการคิดอย่างยั่งยืน สติ+เหตุผล=ภูมิคุ้มกัน

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

678913
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
373
420
373
642547
12649
25728
678913

Your IP: 54.167.174.90
Server Time: 2015-04-19 21:02:37

Text Scroller

 ******************************* 

        “...งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ  มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ  ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน   ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ ๑๐ ก.ค.๒๕๓๖)

 *******************************

        “...การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้นมิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้งโต้เถียง เพื่อเอาแพ้เอาชนะกันแต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง  ทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   วันพฤหัสบดี ๑๗ ธ.ค.๒๕๔๑)

*******************************

        “...บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือ การที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเพลาคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง...”(พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๓)

********************************

       เมื่อ ๒๕  มีนาคม ๒๕๕๘  พล.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดเผยถึงการประชุมติดตามสถานการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกที่มี พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้มีการสรุปสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับการก่อสร้างโรงเรียนทดแทนที่ถูกเผาในพื้นที่ อำเภอทุ่งยางแดง และอำเภอมายอ มีความคืบหน้าไปมาก  ส่วนความคืนหน้าการก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ชำรุด ๓๗  เส้นทาง ปัจจุบันดำเนินการเสร็จและส่งมอบให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์แล้ว ๕ เส้นทาง โดยผลการปฏิบัติในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๙ แล้ว

     ********************************

       เมื่อ ๒๖  นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง/ผอ.กอ.รมน. และ พ.อ.สุทธิพงษ์ จงภักดี    รอง ผอ.รมน.จังหวัดระนอง ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.วุฒิ แสงจักร รองผู้อำนวนการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะฯ ในการเดินทางมา จังหวัดระนองตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชลในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 

*******************************

     เมื่อ ๒๖ มี.ค.๕๘ พล.ท.วุฒิ แสงจักร รอง ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป.)และจัดวิทยากรให้ความรู้อาสาสมัคร ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านบางเบน ตำบลม่วงกลวง  อำเภอกะเปอร์    จังหวัดระนอง

 ******************************* 

      เมื่อ ๒๖  มี.ค.๕๘ ช่วงบ่าย พ.อ.สุทธิพงษ์ จงภักดี รอง ผอ.รมน.จังหวัดระนอง ได้มอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัคร ที่ผ่านการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.บ้านบางเบน) ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านบางเบน ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์    จังหวัดระนอง

 ******************************* 

      เมื่อ ๒๗  มี.ค.๕๘    สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี  รพ.ศิริราช ตลอดทั้งวันมีพสกนิทุกหมู่เหล่าเดินทางนำพานพุ่มดอกไม้ แจกันดอกไม้ และสิ่งของต่าง ๆ มาทูลเกล้าถวาย พร้อมลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง

******************************* 

       เมื่อ ๒๔ มี.ค.๕๘  พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี(ฝ่ายทหาร)    นำทีมวิทยากรลงพื้นที่เปิดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย ภายใต้โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ณ เทศบาล ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

                    *******************************                       

                                                           ปส.สนย.กอ.รมน......(อรวรรณ เสียงสอาด)

renat running text 2.5