ประชุม นขต.กอ.รมน.ครั้งที่ 8/56
ประชุม นขต.กอ.รมน.ครั้งที่ 8/56   พล.ท.อักษรา  เกิดผล  ลธ.รมน. เป็นประธานการประชุม นขต.กอ.รมน. เมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๕๖ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น...

Read more >>

ผอ.สนย.กอ.รมน.อวยพรปีใหม่กำลังพล
ผอ.สนย.กอ.รมน.อวยพรปีใหม่กำลังพล

วันที่ 17 ม.ค.57 เวลา 0930  ผอ.สนย.กอ.รมน. อวยพรปีใหม่กำลังพล สนย.กอ.รมน. ณ...

โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ส่วนกลางประจำปี 2556
โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ส่วนกลางประจำปี 2556

       นย.สนย.กอ.รมน. ได้จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติงานของ...

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. ซึ่งเดินทางมาอำนวยพรและมอบของขวัญให้แก่กำลังพลของ กอ.รมน.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน....

เมื่อ 3 ม.ค.56 พล.ท.ฉัตรเฉลิม   เฉลิมสุข ผอ.สนย.กอ.รมน. ได้นำกำลังพล สนย.กอ.รมน....

การประชุม ข้อพิจารณา และสั่งการ

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติรองรับภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปส่วนกลาง (ศปป.ส่วนกลาง)
...

พล.ต.จงธนภัทร์  แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน....

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ณ...

ผลการประชุม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ผลการประชุม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน....

สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง...

บทความ สาระน่ารู้

15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ
15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ 15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ    

Read more >>

รวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ
รวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ

หมดสภาพ!!! บุกรวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ ได้แล้ว เมื่อ ๙ ก.พ.๕๘...

พ.อ.ยุทธนา ม่วงสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดมุกดาหาร สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจและฝ่ายทหาร เข้าตรวจสอบบริเวณทุ่งนาบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พบไม้แปรรูปหลายรายการ
พ.อ.ยุทธนา ม่วงสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดมุกดาหาร...

              เมื่อ ๐๔ ม.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์...

หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน ๑๔  หน่วย  ขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘
หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน ๑๔ หน่วย ขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘

หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน  ๑๔   หน่วย  ขอมอบของขวัญปีใหม่  ๒๕๕๘ ...

ตัวชี้วัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุด ชพส.)

• จัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๑๐ หมู่บ้าน ทั่วประเทศ
• มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของหมู่บ้านเป้าหมายจากส่วนราชการอื่นที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน
• มีการเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นหมู่บ้านระดับ ก ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย
• จัดตั้งตำบลเข้มแข็งในเขตอำเภอชายแดน อย่างน้อย อำเภอละ ๑ ตำบล
• มีองค์กรชุมชนเข้มแข็งของชุมชน ที่สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ด้วยชุมชนเอง
• ผู้ที่เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้ว ไม่หวนกลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกต่อไป
• ไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้น
• การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในและระหว่างหมู่บ้าน ลดลง และมีแนวโน้มที่จะหมดสิ้นไปในที่สุด
• จัดตั้งเครือข่ายการข่าวภาคประชาชน ในการรายงานด้านการข่าวของยาเสพติดและอื่นๆ

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

โฆษณา โครงการคิดอย่างยั่งยืน สติ+เหตุผล=ภูมิคุ้มกัน

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

706105
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
150
686
4203
666252
20669
19172
706105

Your IP: 54.145.208.64
Server Time: 2015-05-29 10:57:22

Text Scroller

 ****************************** 

   “...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด   การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดี ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...” (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธี  เปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒)

 *******************************

    “...เมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐)

*******************************

    “...วิถีทางดำเนินของบ้านเมืองและประชาชนโดยทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องจาก ความวิปริตผันแปรของวิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอื่นๆ ของโลกยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้  จึงต้องระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้น   โดยเฉพาะในเรื่องการเป็นอยู่ โดยประหยัดเพื่อที่จะอยู่ ให้รอดและก้าวหน้าต่อไปได้โดยสวัสดี...” (พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธ.ค.๒๕๒๑ )

  *******************************

            เมื่อ ๗ พ.ค. ๕๘   พลโทปราการ ชลยุทธ   แม่ทัพภาคที่ ๔ / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔  ร่วมประชุมพบปะ ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา และ สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘  เพื่อหารือ ทบทวน เพื่อเตรียมความพร้อมในมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยครู ในช่วงเปิดภาคการศึกษานี้  ที่ ห้องประชุม ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

     ********************************

       เมื่อ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘   พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร (ฝ่ายทหาร)      นำเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงาน  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ กกล.สุรศักดิมนตรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดงเย็น ตรวจยึดรถแบ็คโฮ ๑ คัน รถสิบล้อบรรทุกดิน ๑ คัน รถบรรทุกเทลเลอร์ ๑ คัน จับกุมผู้กระทำผิด ๒ คน คือ นายพงษ์สิทธิ์ โม้งน้อย และนายประทิน สิทธิวงศ์ คนขับรถ ทั้ง ๒ คน เป็นลูกจ้างของ หจก.เที่ยงโยธา  นำรถแบ็คโฮเข้ามาตักดิน และใช้รถสิบล้อบรรทุกดินออกจากไป  เหตุเกิดในเขตปฏิรูปที่ดิน   พิกัด  E๔๖๔๙๐๔  N๑๘๑๖๔๐๖  ท้องที่บ้านป่งโพน   ตำบลดงเย็น  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันลักทรัพย์ (ดิน)ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ดงเย็น ดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

*******************************

       เมื่อ ๑๔ พ.ค. ๕๘  กอ.รมน.จังหวัดพิษณูโลก ร่วมกับ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดย  นายธงชัย ทุ่งโพธิแดง นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานเปิดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย ตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามกรอบการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน  จากภาคประชาชนในพื้นที่เทศบาล/อบต.      มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน ณ อบต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 

 ******************************* 

     เมื่อ ๑๕ พ.ค.๕๘ กอ.รมน.จังหวัด อุตรดิตถ์ ดำเนินการเปิดเวทีความคิด ปฏิรูปประเทศไทย “โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน” บริเวณห้องประชุม อบต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน โดยมีนายเกรียงศักดิ์ นิยมสืบ ปลัดอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ฯ เป็นประธานในพิธี

  ******************************* 

      มื่อ ๑๘ พ.ค.๕๘   พ.อ.เฉลิม เรืองทอง  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครนายยก พร้อม จนท.ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมตรวจสอบพื้นที่ในขตพื้นที่  จังหวัดนครนายก ประจำปี ๕๘ (ครั้งที่ ๑) ซึ่งการบินตรวจสอบสภาพป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ พบการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ที่ใช้ในราชการกระทรวงกลาโหม เป็นจำนวนมาก และพื้นที่อุทยานฯ และ ป่าสงวนฯ และจะดำเนินการตรวจสอบทางภาคพื้นดินต่อไป 

 ******************************* 

                             ปส.สนย.กอ.รมน......(อรวรรณ เสียงสอาด)

renat running text 2.5