กอ.รมน.จังหวัดปัตตานีประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๕๕๙
... เมื่อ ๓๐ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๐๐๐ / พ.อ.สมพักตร์ ฮามคำฮัก หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี...

Read more >>

การตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงาน

การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558
การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558 การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558       เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มิ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๐๙๓๐ น....

Read more >>

ลธ.รมน./ผอ.รมน.ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการพัฒนาห้องติดตามสถานการณ์ให้เป็นห้องควบคุมผู้บังคับบัญชา
...

พล.อ.อักษรา  เกิดผล เสธ.ทบ./ลธ.รมน....

ลธ.รมน.ตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล ศตส.กอ.รมน.
ลธ.รมน.ตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล ศตส.กอ.รมน.

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พล.อ.อักษรา  เกิดผล...

การประชุม ข้อพิจารณา และสั่งการ

ศตส.กอ.รมน.อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปี 2559
ศตส.กอ.รมน.อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปี 2559 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากร ส่วนติดตามสถานการณ์ ของ ศตส.กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ...

Read more >>

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติรองรับภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปส่วนกลาง (ศปป.ส่วนกลาง)
...

พล.ต.จงธนภัทร์  แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน....

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ณ...

สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง...

บทความ สาระน่ารู้

กอ.รมน.จังหวัด อ.บ.เตรียมจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
กอ.รมน.จังหวัด อ.บ.เตรียมจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙                             นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายพลเรือน)...

Read more >>

กอ.รมน.จังหวัดปัตตานีประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๕๕๙
...

เมื่อ ๓๐ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๐๐๐ / พ.อ.สมพักตร์ ฮามคำฮัก...

15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ
15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ

15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ    

รวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ
รวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ

หมดสภาพ!!! บุกรวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ ได้แล้ว เมื่อ ๙ ก.พ.๕๘...

ตัวชี้วัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุด ชพส.)

• จัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๑๐ หมู่บ้าน ทั่วประเทศ
• มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของหมู่บ้านเป้าหมายจากส่วนราชการอื่นที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน
• มีการเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นหมู่บ้านระดับ ก ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย
• จัดตั้งตำบลเข้มแข็งในเขตอำเภอชายแดน อย่างน้อย อำเภอละ ๑ ตำบล
• มีองค์กรชุมชนเข้มแข็งของชุมชน ที่สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ด้วยชุมชนเอง
• ผู้ที่เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้ว ไม่หวนกลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกต่อไป
• ไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้น
• การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในและระหว่างหมู่บ้าน ลดลง และมีแนวโน้มที่จะหมดสิ้นไปในที่สุด
• จัดตั้งเครือข่ายการข่าวภาคประชาชน ในการรายงานด้านการข่าวของยาเสพติดและอื่นๆ

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โฆษณา โครงการคิดอย่างยั่งยืน สติ+เหตุผล=ภูมิคุ้มกัน

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

967187
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
471
1617
4938
919427
15528
30959
967187

Your IP: 108.162.219.11
Server Time: 2016-02-10 07:29:19

Text Scroller

 ***************************** 

    “...ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆ คนหลายๆทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน...” (พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ )

*****************************

    “...การทำงานใหญ่ๆ ทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จ ผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไป ดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ริเริ่มงาน ใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญนักจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๔)

 *****************************

 “...การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ...”(พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓ )

*****************************

     เมื่อ ๒๕ ม.ค.๕๙   พล.ท.มณี จันทร์ทิพย์  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า   พล.ต.ท.เฉลิมพันธุ์ อจลบุญ  ผบช.ศชต.  พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ ผบก.สส.ศชต. ร่วมกันแถลงข่าวการติดตามจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจับกุมผู้ต้องหาได้ ๒ คน พร้อมยาบ้า ๒๑๔,๐๐๐ เม็ด อาวุธปืนพกสั้น ขนาด ๙ มม.๑ กระบอก ลูกกระสุน ๑๑ นัด รถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรตัน เลขทะเบียน กง ๖๓๓๒ ยะลา และรถยนต์ตู้โดยสาร ยี่ห้อ โตโยต้า เลขทะเบียน นข ๕๘๘๓ สงขลา  

*****************************

     เมื่อ ๒๕ ม.ค.๕๙  พล.ต.วินัย คำชุ่ม หัวหน้าคณะชุดตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำคณะฯ เข้าตรวจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา   โดยมี พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา,สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๗, สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการที่ ๘, อุทยานแห่งชาติทับลาน  ร่วมเข้ารับการตรวจ  สรุปการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

*****************************

     เมื่อ ๒๗ ม.ค.๕๙ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน จัดผู้แทนร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบ กองพลทหารราบที่๗(จ.ลำพูน) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการพัฒนา การเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกำหนดกิจกรรมพัฒนาการเกษตรของจังหวัดให้สอดคล้องกันโดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน(ฝ่ายพลเรือน) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

 *****************************

        เมื่อ ๒๗ ม.ค.๕๙ ชุดปฏิบัติการลาดตะเวนป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย สนธิกำลังร่วมกับหน่วยฯ สุโขทัยที่๑(ศรีสวรรค์), หน่วยฯสุโขทัยที่ ๑๒ (ดอนระเบียง) สายตรวจและสำนักฯ ๔ ตาก  สายที่ ๒  ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา บริเวณป่าห้วยไม้ ม.๑๓ ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนฯ ป่าแม่ท่าแพ (ตามแผนยุทธการพิทักษ์ป่าลุ่มน้ำยม)  รวมเนื้อที่ ๓๙๗ – ๐ – ๓๔ ไร่ จึงมอบให้ นายทวีป ยุหลง หัวหน้าหน่วยฯ สุโขทัยที่ ๑(ศรีสวรรค์) นำเรื่องส่งสถานีตำรวจภูธรบ้านแก่ง  อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย เพื่อหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไป

*****************************

     เมื่อ ๒๗ ม.ค.๕๙ พ.อ.ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๐ คน  ณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค  ม. ๗  ต.เขาโจด  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

*****************************

       เมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๙ พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี (ฝ่ายทหาร) นำกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี จัดโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดอยดิน ม.๒ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง   จ.ราชบุรี

 *****************************

     เมื่อ ๒ ม.ค.๕๙  คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท, เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลำปาง ๓๐(แม่โป่ง) ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้เก็ดแดงแปรรูป จำนวน ๑๔ แผ่น/เหลี่ยม   รวมปริมาตร ๐.๘๒ ลบ.ม.  ที่บริเวณป่าห้วยแม่วิดท้องที่บ้านอ้อนหัวทุ่ง  ม.๖  ต.บ้านอ้อน  อ.งาว  จ.ลำปาง   ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท(เตรียมการ) และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง    

  *****************************

   

                ปส.สนย.กอ.รมน.(อรวรรณ เสียงสอาด) 

renat running text 2.5