พ.อ.สุรคล ท้วมเสม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ลำปาง(ท.) ร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน ตามโครงการอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ครบ ๘๐ พรรษา ณ สวนป่าแม่ต
พ.อ.สุรคล ท้วมเสม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ลำปาง(ท.)... เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๖ เวลา ๐๘๐๐ พ.อ.สุรคล ท้วมเสม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ลำปาง (ท.)...

Read more >>

พ.อ.ทิฆัมพร สุนทรธรรม รอง ผอ.ปส.สนย.กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมหารือแต่งตั้งคณะทำงานร่วมผลิตงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.
พ.อ.ทิฆัมพร สุนทรธรรม รอง ผอ.ปส.สนย.กอ.รมน....

    เมื่อ ๑๓ มี.ค. ๕๖ พ.อ.ทิฆัมพร  สุนทรธรรม รอง ผอ.ปส.สนย.กอ.รมน./ผู้แทน...

ผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายการเมืองฯ เข้าพบปะหารือกับ พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ในการร่วมปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)
ผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายการเมืองฯ...

เมื่อ ๒๙ ก.ย.๕๕ ที่ ห้องประชุม ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔...

การตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงาน

สนย.กอ.รมน.ตรวจเยี่ยมและติดตามงานปฏิบัติการข่าวสาร ในเขตพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1
สนย.กอ.รมน.ตรวจเยี่ยมและติดตามงานปฏิบัติการข่าวสาร ในเขตพื้นที่... คณะผู้แทน ผอ.สนย.กอ.รมน.ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติการข่าวสารของ...

Read more >>

การประชุม ข้อพิจารณา และสั่งการ

ประชุมประจำเดือน นขต.สนย.กอ.รมน.
ประชุมประจำเดือน นขต.สนย.กอ.รมน. พล.ท.กัมปนาท  รุดดิษฐ์ ผอ.สนย.กอ.รมน. ประธานการประชุม นขต.ประจำเดือน ก.พ.57 เวลา 1000 ณ ห้องประชุม 308 โดยมี ผอ.ส่วนฯ...

Read more >>

นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
...

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร...

การประชุมหารือการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
การประชุมหารือการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี...

การประชุมหารือการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี...

บทความ สาระน่ารู้

เผยแพร่ภาพ พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์
เผยแพร่ภาพ พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ชี้แจงครบรอบ ๑๐ ปี สถานการณ์ความรุนแรง ณ...

Read more >>

พ.อ.ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัดกาญจนบุรี (ท.) พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง”
พ.อ.ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัดกาญจนบุรี (ท.) พร้อมกำลังพล...

เมื่อ  ๑๔ พ.ย.๕๖  เวลา ๐๘๐๐  พ.อ.ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ  รอง...

พล.ต.ปราการ ชลยุทธ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในโครงการ “ห่วงใยกันเพื่อเด็กทุน ลูกเหรียง” จัดโดยสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (ลูกเหรียง) เพื่อมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรที่ร่วมมือและให้การสนับสนุนการทำงานของสมาคมอย่
พล.ต.ปราการ ชลยุทธ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในโครงการ...

เมื่อ ๒ พ.ย.๕๖ เวลา ๑๑๐๐  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา...

พลโท กิจจา ศรีทองกุล ผู้อำนวยการสำนักบังคับการใช้กฎหมาย สิทธิมนุษยชนและนิติวิทยาศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.
พลโท กิจจา ศรีทองกุล ผู้อำนวยการสำนักบังคับการใช้กฎหมาย...

เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๖ เวลา ๐๙๐๐ น. พลโท กิจจา ศรีทองกุล...

หน่วยเฉพาะกิจยะลา ๑๓ จัดกิจกรรมละหมาดฮายัต ต่อต้านความรุนแรง เพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ จ.ยะลา
หน่วยเฉพาะกิจยะลา ๑๓ จัดกิจกรรมละหมาดฮายัต ต่อต้านความรุนแรง...

เมื่อ ๔ ต.ค.๕๖  เวลา ๑๓๓๐  ณ มัสยิดยาแมะอัลตักวา ม. ๓  ต.สะเอะ อ.กรงปินัง...

ตัวชี้วัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุด ชพส.)

• จัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๑๐ หมู่บ้าน ทั่วประเทศ
• มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของหมู่บ้านเป้าหมายจากส่วนราชการอื่นที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน
• มีการเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นหมู่บ้านระดับ ก ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย
• จัดตั้งตำบลเข้มแข็งในเขตอำเภอชายแดน อย่างน้อย อำเภอละ ๑ ตำบล
• มีองค์กรชุมชนเข้มแข็งของชุมชน ที่สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ด้วยชุมชนเอง
• ผู้ที่เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้ว ไม่หวนกลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกต่อไป
• ไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้น
• การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในและระหว่างหมู่บ้าน ลดลง และมีแนวโน้มที่จะหมดสิ้นไปในที่สุด
• จัดตั้งเครือข่ายการข่าวภาคประชาชน ในการรายงานด้านการข่าวของยาเสพติดและอื่นๆ

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

โฆษณา โครงการคิดอย่างยั่งยืน สติ+เหตุผล=ภูมิคุ้มกัน

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

360653
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
378
1082
3477
320600
13389
24670
360653

Your IP: 50.17.176.149
Server Time: 2014-04-18 22:38:47

Text Scroller

...............................................

 

 “...การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้ง โต้เถียง เพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน แต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง ทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน…”

 

................................................................

 

“...ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทย และความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้…”

 

...........................................................................

 

“...คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้ การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคล และให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม...”

 

......................................................

 

 

"...บ้านเมืองไทย สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ได้โดยดี เพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี 

 ถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไว้ได้ เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้น..."

.............................................................

 

“...วันนี้ยังมีให้เห็นต้นไม้ร่มเย็นนกอาศัย วันหน้าอาจไม่เหลืออะไรถ้าช่วยกันแต่ทำลาย...”

 

.............................................................

 

“...ป่าโค่นฝนสิ้น หน้าดินทลาย ต้นน้ำเหือดหาย ภัยแล้งมาเยือน...”

 

............................................................

 

“...ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน...”

 


...........................................................

 

“…ยาเสพติด คือมารร้าย บ่อนทำลายสังคมไทย...”

 


...........................................................

 

“...ชุมชนที่แข็งแกร่งต้องร่วมแรงอย่างแข็งขันทุกคนร่วมมือกันช่วยต้านภัยยาเสพติด ...”

 


...........................................................

 

 

“… การตอบแทนคุณแผ่นดิน  คือ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี เป็นองค์กรที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำแต่ความดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน...”
 

..............................................................
 
 
 
“...การสร้างความสามัคคี กระทำได้โดยการยึดถือเอาประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง ไม่เห็นแก่ประโยชน์
ตนเอง เหนือประโยชน์ส่วนรวม การดำรงความสามัคคีในชาติ จึงเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่...”
 
 
.................................................................
 
 
 
“...เชิดชูคนซื่อสัตย์ ร่วมกำจัดคนโกงกิน...”
 
 
 
........................................................
 
 

 

 จัดทำโดย......ปส.สนย.กอ.รมน.(จ.ส.อ.ชัยรัตน์  วรรณะวัลย์)

renat running text 2.5