การตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงาน

การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558
การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558 การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558       เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มิ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๐๙๓๐ น....

Read more >>

ลธ.รมน./ผอ.รมน.ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการพัฒนาห้องติดตามสถานการณ์ให้เป็นห้องควบคุมผู้บังคับบัญชา
...

พล.อ.อักษรา  เกิดผล เสธ.ทบ./ลธ.รมน....

ลธ.รมน.ตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล ศตส.กอ.รมน.
ลธ.รมน.ตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล ศตส.กอ.รมน.

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พล.อ.อักษรา  เกิดผล...

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.ภาค ประจำปี ๒๕๕๕
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.ภาค ประจำปี ๒๕๕๕

คณะกรรมการวิจัยและประเมินผล กอ.รมน. ซึ่งมี ผอ.สนย.กอ.รมน....

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า พบปะเสวนาสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า...

เมื่อวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ ห้องประชุม ๓...

การประชุม ข้อพิจารณา และสั่งการ

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติรองรับภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปส่วนกลาง (ศปป.ส่วนกลาง)
...

พล.ต.จงธนภัทร์  แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน....

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ณ...

ผลการประชุม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ผลการประชุม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน....

สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง...

บทความ สาระน่ารู้

15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ
15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ 15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ    

Read more >>

รวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ
รวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ

หมดสภาพ!!! บุกรวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ ได้แล้ว เมื่อ ๙ ก.พ.๕๘...

พ.อ.ยุทธนา ม่วงสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดมุกดาหาร สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจและฝ่ายทหาร เข้าตรวจสอบบริเวณทุ่งนาบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พบไม้แปรรูปหลายรายการ
พ.อ.ยุทธนา ม่วงสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดมุกดาหาร...

              เมื่อ ๐๔ ม.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์...

หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน ๑๔  หน่วย  ขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘
หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน ๑๔ หน่วย ขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘

หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน  ๑๔   หน่วย  ขอมอบของขวัญปีใหม่  ๒๕๕๘ ...

ตัวชี้วัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุด ชพส.)

• จัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๑๐ หมู่บ้าน ทั่วประเทศ
• มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของหมู่บ้านเป้าหมายจากส่วนราชการอื่นที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน
• มีการเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นหมู่บ้านระดับ ก ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย
• จัดตั้งตำบลเข้มแข็งในเขตอำเภอชายแดน อย่างน้อย อำเภอละ ๑ ตำบล
• มีองค์กรชุมชนเข้มแข็งของชุมชน ที่สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ด้วยชุมชนเอง
• ผู้ที่เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้ว ไม่หวนกลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกต่อไป
• ไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้น
• การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในและระหว่างหมู่บ้าน ลดลง และมีแนวโน้มที่จะหมดสิ้นไปในที่สุด
• จัดตั้งเครือข่ายการข่าวภาคประชาชน ในการรายงานด้านการข่าวของยาเสพติดและอื่นๆ

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โฆษณา โครงการคิดอย่างยั่งยืน สติ+เหตุผล=ภูมิคุ้มกัน

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

778484
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
251
1387
4672
729163
6148
31560
778484

Your IP: 54.91.189.248
Server Time: 2015-08-05 04:52:32

Text Scroller

 ***************************** 

     “...ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัยซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิดและมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษา ประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป...”(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธ.ค.๒๕๒๙)

 

 ******************************

   “...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน เป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ ด้วยสติปัญญาความสามารถ และด้วยคุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้ เราทั้งหลายในปัจจุบัน จึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป ...”(พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  ธ.ค. ๒๕๒๑)

******************************

    “...ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่ หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใด โดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝ่ายทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิ.ย.๒๕๑๔)

    ******************************

        เมื่อ  ๒๑ ก.ค. ๕๘   นายทวีป บุญวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย เป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินงาน “เวทีความคิดเดินหน้าประเทศไทย” ณ ห้องประชุม ร.ร.สวายวิทนาคาร ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีผู้อำนวยการโรงเรียน,รองนายกฯ,ประธานสภา, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธี เป้าหมายเป็นประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย จำนวน ๑๖๙ คน

    ********************************

     เมื่อ  ๒๓  ก.ค. ๕๘   นาย เบญจพล เปรมปรีดา รองผวจ./รองผอ.รมน.จ.นครสวรรค์ เป็นประธานฯ การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินและคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานของคทช.จ.นครสวรรค์  โดยมีหน่วยงานกอ.รมน.จ.นครสวรรค์ ในฐานะอนุกรรมการจัดหาที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ศาลากลางจังหวัดนครสรรค์

*******************************

       เมื่อ  ๒๔ ก.ค.๕๘  กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี นำโดย พ.อ.รังสรรค์ ยิ้มสู้ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสระบุรี และ หัวหน้าหน้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบพื้นที่ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา หมู่ ๗ ต.มวกเหล็ก  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี  พบพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวาง-ป่ามวกเหล็ก แปลง ๑ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน ๔๔-๐-๐๒ ไร่ อาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๗๐ หลัง  จนท.ฯ พบนายจรัสพงษ์ ขาวผ่อง รับเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ จนท.ฯ ได้แจ้งความที่ สภ.มวกเหล็ก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

  ******************************* 

      เมื่อ ๒๐ ก.ค.๕๘  พ.อ.เลอพงษ์ ศิริวัฒน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสระแก้ว(ฝ่ายทหาร.) เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์  ครั้งที่ ๔  ประจำปี ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน

    ******************************* 

      เมื่อ ๒๔ ก.ค. ๕๘  กอ.รมน.จังหวัดสระแก้ว ได้จัดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย ภายใต้โครงการ “คนไทยหัวใจเดียวกัน” ณ หอประชุมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรตามแนวชายแดน  ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดย พ.อ.เกษม ทองเนียม ที่ปรึกษากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีความคิดฯ โดยมี สมาชิกกลุ่มอาชีพ อสม.ในพื้นที่ อ.เมืองสระแก้วเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน 

  ******************************* 

         เมื่อ  ๒๕  ก.ค. ๕๘  นายสุทธินันท์ บุญมี ผวจ.อจ./ ผอ.รมน.จ.อำนาจเจริญ นายแพทย์ชัยพร ทองประเสริฐ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รศ.เกษมฯ คณะอาจารย์จากม.มหิดล และ ม.ลาดกระบัง เจ้าคณะอำเภอปทุมราชวงศา ผู้นำชุมชน ราษฎรบ้านเหล่าพรวน ต.เหล่าพรวน บ้านคำไหล ต.โนนงาม และเจ้าหน้าที่วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้งร่วมเสวนาอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอำนาจเจริญ ในเขตวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง ณ วัดถ้ำแสงแก้ว ร่วมกันปลูกต้นไม้ และเดินป่าศึกษาธรรมชาติและดูแหล่งต้นกำเนิดต้นน้ำลำธาร

  ******************************* 

                ปส.สนย.กอ.รมน.(อรวรรณ เสียงสอาด) 

renat running text 2.5