พ.อ.ยุทธนา  ม่วงพูลสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร (ท.) ประสานเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไม้พะยูงเป็นของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดอนตาล เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร (ท.)...   เมื่อ ๒ เม.ย. ๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.  พ.อ.ยุทธนา   ม่วงพูลสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร(ท.)...

Read more >>

พลโท กิจจา ศรีทองกุล ผู้อำนวยการสำนักบังคับการใช้กฎหมาย สิทธิมนุษยชนและนิติวิทยาศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.
พลโท กิจจา ศรีทองกุล ผู้อำนวยการสำนักบังคับการใช้กฎหมาย...

เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๖ เวลา ๐๙๐๐ น. พลโท กิจจา ศรีทองกุล...

ประชุมคณะกรรมการตรวจ 5 ส. กอ.รมน.
ประชุมคณะกรรมการตรวจ 5 ส. กอ.รมน.

เมื่อ 5 ก.ย.56 เวลา 0945  พ.อ.สนธิรัตน์   นาครัตน์ ผช.ผอ.สนย.กอ.รมน.(2) เป็นประธาน    ...

การตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงาน

ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการข่าวสารของ กอ.รมน.จังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กอ.รมน.ภาค ๓
... คณะผู้แทน ผอ.สนย.กอ.รมน.ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติการข่าวสารของ...

Read more >>

การประชุม ข้อพิจารณา และสั่งการ

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติรองรับภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปส่วนกลาง (ศปป.ส่วนกลาง)
... พล.ต.จงธนภัทร์  แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน....

Read more >>

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ณ...

ผลการประชุม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ผลการประชุม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน....

สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง...

ประชุม รปจ.กอ.รมน.
ประชุม รปจ.กอ.รมน.

 พ.อ.ประสิทธิชัย ชินวงศ์ ผช.ผอ.สนย.กอ.รมน.(๒) เป็นประธานการประชุมการจัดทำ ...

บทความ สาระน่ารู้

อาลัยการจากไปของเหล่าวีรชนผู้กล้าทั้ง ๙ นาย แห่งกองทัพภาคที่ ๓  กรณีเฮลิคอปเตอร์ Bell ๒๑๒ ตก
อาลัยการจากไปของเหล่าวีรชนผู้กล้าทั้ง ๙ นาย แห่งกองทัพภาคที่ ๓ ...                    ขอร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งในการจากไปของเหล่าวีรชนผู้กล้าทั้ง ๙ นาย              แห่งกองทัพภาคที่...

Read more >>

บบประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน. สำหรับหน่วยปฏิบัติ กอ.รมน.ภาค และ  แบบการประเมินตนเอง(Self Assessment Report) ของ กอ.รมน.จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558
บบประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน. สำหรับหน่วยปฏิบัติ กอ.รมน.ภาค และ ...

1. แบบประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน. สำหรับหน่วยปฏิบัติ กอ.รมน.ภาค...

เผยแพร่กิจกรรม กอ.รมน.จังหวัด ร.อ.
เผยแพร่กิจกรรม กอ.รมน.จังหวัด ร.อ.

พ.อ.กฤษดา นิยมวิทย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.)...

กิจกรรม กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี และ กอ.รมน.จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรม กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี และ กอ.รมน.จังหวัดกาญจนบุรี

                       พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ. (ท.) นำกำลังพล...

กิจกรรม กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี
กิจกรรม กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี

กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี  จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตเวทีไท...

ตัวชี้วัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุด ชพส.)

• จัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๑๐ หมู่บ้าน ทั่วประเทศ
• มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของหมู่บ้านเป้าหมายจากส่วนราชการอื่นที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน
• มีการเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นหมู่บ้านระดับ ก ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย
• จัดตั้งตำบลเข้มแข็งในเขตอำเภอชายแดน อย่างน้อย อำเภอละ ๑ ตำบล
• มีองค์กรชุมชนเข้มแข็งของชุมชน ที่สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ด้วยชุมชนเอง
• ผู้ที่เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้ว ไม่หวนกลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกต่อไป
• ไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้น
• การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในและระหว่างหมู่บ้าน ลดลง และมีแนวโน้มที่จะหมดสิ้นไปในที่สุด
• จัดตั้งเครือข่ายการข่าวภาคประชาชน ในการรายงานด้านการข่าวของยาเสพติดและอื่นๆ

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

โฆษณา โครงการคิดอย่างยั่งยืน สติ+เหตุผล=ภูมิคุ้มกัน

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

577971
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
579
819
4019
535092
17201
23706
577971

Your IP: 54.87.180.181
Server Time: 2014-12-19 23:24:19

Text Scroller

*********************************

          ๑. “...ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัยซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษา ประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป...”      (พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธ.ค. ๒๕๒๙)

*********************************

         ๒. “...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน เป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ ด้วยสติปัญญาความสามารถและด้วยคุณความดี  อิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข  ตลอดจนความเจริญทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้  เราทั้งหลายในปัจจุบัน จึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป ...” (พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค. ๒๕๒๑)

**********************************

          ๓. “...ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่ หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ  หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝ่ายทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน...” (พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิ.ย. ๒๕๑๔)

***********************************

          ๔. เมื่อ ๖ ธ.ค. ๕๗   กอ.รมน. จังหวัดฉะเชิงเทรา สนธิกำลัง จนท.ป่าไม้ ได้จับกุม นายขวัญชัย  คำชีลอง พร้อมตรวจยึด  ไม้สัก จำนวน            ๑๘ ท่อน   ไม้สักแปรรูป จำนวน ๓ แผ่น   เลื่อยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง จับกุมได้บริเวณ บ้านเลขที่ ๒๙๔ ม.๖ บ้านขำคล้อ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต         จึงควบคุมตัวพร้อมของกลาง นำส่ง สภ.สนามชัยเขต ดำเนินคดีตามกฏหมาย 

***********************************     

          ๕. เมื่อ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๗   พล.ต.ชนินทร์ วรามิตร รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า                   พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยัง ป้อม ชรบ.บ้านบันนังกูแว ม.๔  ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา เพื่อเยี่ยมปลอบขวัญเป็นกำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ    จากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธไม่ทราบชนิดยิงใส่ป้อม ชรบ.บ้านบันนังกูแว  เมื่อ  ๖  ธันวาคม ๒๕๕๗  ที่ผ่านมา

***********************************

        ๖. เมื่อ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๗   พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี(ฝ่ายทหาร) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการร่วมกัน ตามคำสั่งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย จังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อาคาร กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี           

***********************************

           ๗. เมื่อ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ร่วมกับ เรือนจำกลางสงขลา จัดงานวันพบญาติใกล้ชิดผู้ต้องขังคดีความมั่นคง เรือนจำกลางสงขลา จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๗  ณ เรือนจำกลางสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมเยียนจากญาติอย่างใกล้ชิด

***********************************

          ๘. เมื่อ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๗     พลเรือโทธนะกาญจน์  ใคร่ครวญ    ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยกสาม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ บริเวณโรงเรียนวัดเสม็ดงาม อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี      

 

***********************************   ปส.สนย.กอ.รมน......(อรวรรณ เสียงสอาด)

renat running text 2.5