พ.อ.สุรคล ท้วมเสม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ลำปาง(ท.) ร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน ตามโครงการอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ครบ ๘๐ พรรษา ณ สวนป่าแม่ต
พ.อ.สุรคล ท้วมเสม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ลำปาง(ท.)... เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๖ เวลา ๐๘๐๐ พ.อ.สุรคล ท้วมเสม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ลำปาง (ท.)...

Read more >>

แผนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กอ.รมน.
แผนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กอ.รมน.

แผนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    ปกอาเซียน ดาวน์โหลดไฟล์ 1....

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบเงินช่วยเหลือด้านจิตใจ กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง...

เมื่อ ๒๒ ต.ค.๕๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๓...

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ (ยะลา-เบตง )
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ (ยะลา-เบตง )

หน่วยงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ (ตอนสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง)...

การตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงาน

การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558
การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558 การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558       เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มิ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๐๙๓๐ น....

Read more >>

การประชุม ข้อพิจารณา และสั่งการ

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติรองรับภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปส่วนกลาง (ศปป.ส่วนกลาง)
...

พล.ต.จงธนภัทร์  แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน....

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ณ...

ผลการประชุม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ผลการประชุม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน....

สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง...

บทความ สาระน่ารู้

15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ
15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ 15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ    

Read more >>

รวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ
รวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ

หมดสภาพ!!! บุกรวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ ได้แล้ว เมื่อ ๙ ก.พ.๕๘...

พ.อ.ยุทธนา ม่วงสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดมุกดาหาร สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจและฝ่ายทหาร เข้าตรวจสอบบริเวณทุ่งนาบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พบไม้แปรรูปหลายรายการ
พ.อ.ยุทธนา ม่วงสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดมุกดาหาร...

              เมื่อ ๐๔ ม.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์...

หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน ๑๔  หน่วย  ขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘
หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน ๑๔ หน่วย ขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘

หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน  ๑๔   หน่วย  ขอมอบของขวัญปีใหม่  ๒๕๕๘ ...

ตัวชี้วัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุด ชพส.)

• จัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๑๐ หมู่บ้าน ทั่วประเทศ
• มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของหมู่บ้านเป้าหมายจากส่วนราชการอื่นที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน
• มีการเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นหมู่บ้านระดับ ก ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย
• จัดตั้งตำบลเข้มแข็งในเขตอำเภอชายแดน อย่างน้อย อำเภอละ ๑ ตำบล
• มีองค์กรชุมชนเข้มแข็งของชุมชน ที่สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ด้วยชุมชนเอง
• ผู้ที่เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้ว ไม่หวนกลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกต่อไป
• ไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้น
• การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในและระหว่างหมู่บ้าน ลดลง และมีแนวโน้มที่จะหมดสิ้นไปในที่สุด
• จัดตั้งเครือข่ายการข่าวภาคประชาชน ในการรายงานด้านการข่าวของยาเสพติดและอื่นๆ

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

โฆษณา โครงการคิดอย่างยั่งยืน สติ+เหตุผล=ภูมิคุ้มกัน

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

746156
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
422
1041
2464
707642
5380
31986
746156

Your IP: 54.81.68.237
Server Time: 2015-07-08 13:29:35

Text Scroller

 ***************************** 

      “...การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว...”(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีฯ โรงเรียนนายร้อยตำรวจฯ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙)

 ******************************

      “...การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทน เป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ...”(พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓ )

******************************

    “...การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย...”(พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒)

    ******************************

         เมื่อ ๒๖ มิ.ย. ๕๘  พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่เหล่า จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ถึงความร่วมมือของประชาชนทุกหมู่เหล่า ในการร่วมเป็นพลังแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน  อ.เมืองน่าน  จ.น่าน

    ********************************

    เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๕๘  จนท.กอ.รมน.จังหวัดสตูล, จนท.หน่วยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓๔  และ จนท.ฝ่ายปกครองได้เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณ ม.๓ ต.คลองขุด(คลองน้ำเวียน) อ.เมือง จ.สตูล ซึ่งเป็นพื้นที่จำนวนประมาณ ๕ ไร่  ทำการปลูกต้นมะพร้าวและพืชปาล์มน้ำมัน  หลังจากพื้นที่ดังกล่าวสิ้นสุดคดีตามคำสั่งศาลจังหวัดสตูล เพื่อที่จะทำการรื้อถอนต่อไป

*******************************

    เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๕๘  นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์  ผวจ.ระนอง/ผอ.รมน.จังหวัดระนอง   เป็นประธานเปิดยุทธการรื้อถอนไม้ยางพารา ที่มีการบุกรุกยึดถือครอบครองในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๕-๐๓-๙๖ ไร่ บริเวณป่าบ้านพลุชิง หมู่ที่ ๑  ต.บางนอน  อ.เมือง  จ.ระนอง 

  ******************************* 

    เมื่อ  ๓๐ มิ.ย.๕๘  ร.ต.ท.อรรณพ นันไชย จนท.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายค่านิยม ๑๒ ประการ ให้แก่คณะกรรมหมู่บ้าน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ณ หอประชุม อ.ป่าแดด มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐๐ คน

    ******************************* 

    เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๕๘   นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผวจ.ระนอง/ผอ.รมน.จังหวัดระนอง   เป็นประธานเปิดยุทธการรื้อถอนไม้ยางพารา ที่มีการบุกรุกยึดถือครอบครองในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่๒๕-๐๓-๙๖ไร่ บริเวณป่าบ้านพลุชิง หมู่ที่ ๑ ต.บางนอน  อ.เมือง  จ.ระนอง 

  ******************************* 

    เมื่อ ๑ ก.ค.๕๘ .๕๘ กลุ่มงานข่าว  กอ.รมน.จังหวัดตาก  จัดกิจกรรม    โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนรองรับ  AEC  มี กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิก อบต , ชาวบ้าน ในพื้นที่ ต.ประดาง  อ.วังเจ้า จ.ตาก  เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๑๐๐  คน   ณ ห้องประชุม อบต.ประดาง  อ.วังเจ้า จ.ตาก  

  ******************************* 

                ปส.สนย.กอ.รมน.(อรวรรณ เสียงสอาด) 

renat running text 2.5