พล.ต.ปราการ ชลยุทธ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในโครงการ “ห่วงใยกันเพื่อเด็กทุน ลูกเหรียง” จัดโดยสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (ลูกเหรียง) เพื่อมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรที่ร่วมมือและให้การสนับสนุนการทำงานของสมาคมอย่
พล.ต.ปราการ ชลยุทธ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในโครงการ... เมื่อ ๒ พ.ย.๕๖ เวลา ๑๑๐๐  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้...

Read more >>

นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
นายสุวรรณ กล่าวสุนทร...

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๕๖ นายสุวรรณ  กล่าวสุนทร...

รวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ
รวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ

หมดสภาพ!!! บุกรวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ ได้แล้ว เมื่อ ๙ ก.พ.๕๘...

การประชุม ข้อพิจารณา และสั่งการ

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติรองรับภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปส่วนกลาง (ศปป.ส่วนกลาง)
...

พล.ต.จงธนภัทร์  แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน....

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ณ...

ผลการประชุม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ผลการประชุม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน....

สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง...

บทความ สาระน่ารู้

15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ
15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ 15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจ    

Read more >>

รวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ
รวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ

หมดสภาพ!!! บุกรวบตัว “บรรพต” ผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นฯ ได้แล้ว เมื่อ ๙ ก.พ.๕๘...

พ.อ.ยุทธนา ม่วงสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดมุกดาหาร สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจและฝ่ายทหาร เข้าตรวจสอบบริเวณทุ่งนาบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พบไม้แปรรูปหลายรายการ
พ.อ.ยุทธนา ม่วงสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดมุกดาหาร...

              เมื่อ ๐๔ ม.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์...

หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน ๑๔  หน่วย  ขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘
หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน ๑๔ หน่วย ขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘

หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน  ๑๔   หน่วย  ขอมอบของขวัญปีใหม่  ๒๕๕๘ ...

ตัวชี้วัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุด ชพส.)

• จัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๑๐ หมู่บ้าน ทั่วประเทศ
• มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของหมู่บ้านเป้าหมายจากส่วนราชการอื่นที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน
• มีการเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นหมู่บ้านระดับ ก ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย
• จัดตั้งตำบลเข้มแข็งในเขตอำเภอชายแดน อย่างน้อย อำเภอละ ๑ ตำบล
• มีองค์กรชุมชนเข้มแข็งของชุมชน ที่สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ด้วยชุมชนเอง
• ผู้ที่เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้ว ไม่หวนกลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกต่อไป
• ไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้น
• การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในและระหว่างหมู่บ้าน ลดลง และมีแนวโน้มที่จะหมดสิ้นไปในที่สุด
• จัดตั้งเครือข่ายการข่าวภาคประชาชน ในการรายงานด้านการข่าวของยาเสพติดและอื่นๆ

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

โฆษณา โครงการคิดอย่างยั่งยืน สติ+เหตุผล=ภูมิคุ้มกัน

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

663748
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
102
1130
4197
621136
23212
24589
663748

Your IP: 54.205.68.5
Server Time: 2015-03-27 06:39:53

Text Scroller

 ******************************* 

        “...ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางที่จะแก้ไขได้  ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคน หลายๆ ทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน  ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทำลายความเจริญและความสำเร็จของการงาน ...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓)

 *******************************

        “...ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๒)

*******************************

        “...บ้านเมืองไทย สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้โดยดี  เพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี   ถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคี   ความเห็นอก เห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้ เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้น ..” (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานแก่คณะประชาชน จ.ราชบุรี พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๖ พ.ย.๒๕๓๑  )

********************************

        นายลีกวนยู ผู้ก่อตั้งและประธานาธิบดี คนแรกของประเทศสิงคโปร์ เคยกล่าว วาทะ อันเป็นอมตะ ว่า "ผมปรารถนาความสงบสุขของสังคม และความมั่นคงของประเทศเหนือสิ่งอื่นใด โดยจะไม่ยึดติดกับทฤษฎีประชาธิปไตยที่ถูกหยิบยื่นให้จากนักทฤษฎีการเมืองทั้งหลาย"

     ********************************

       เมื่อ  ๑๙ มี.ค.๕๘  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า จังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ได้จัดเวที “ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปสื่อ” ครั้งที่ ๓ ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   เพื่อหารือแลกเปลี่ยนในสองประเด็นหลักคือ บทบาทของการปฏิรูปสื่อมวลชนท้องถิ่นในการปฏิรูปการเมืองไทยแบบใหม่ และความคาดหวังต่อรัฐบาล ภายใต้การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีผู้สื่อข่าวในพื้นที่เข้าร่วม

*******************************

      เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๘   นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี/ผอ.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี    เปิดเผยว่า รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก     โดยกำหนดเป็นวาระ แห่งชาติ พร้อมทั้งได้มีการปรับการบริหารจัดการให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า  เป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับผิดชอบการบูรณาการและการปฏิบัติทั้งปวงในพื้นที่ตามโครงการการบริหารจัดการที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ 

 ******************************* 

       เมื่อ ๒๓  มี.ค.๕๘ พ.ต.หญิง ปนัดดา  ปานรักษา รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองหิน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ตามโครงการประชาสัมพันธ์ เทิดทูนสถาบัน  ชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์          ซึ่งเป็นนโยบายด้านการปฏิบัติการข่าวสารประจำปี ๒๕๕๘  ผลการดำเนินการได้รับการต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี

 ******************************* 

       เมื่อ ๒๓  มี.ค.๕๘  พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ และโฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ตามที่เจ้าหน้าที่ ติดตามจับกุม นายอับดุลเลาะ สาแม บุคคลตามหมายจับ ป.วิอาญา ที่ใช้สถาบันศึกษาปอเนาะ นัฮฎอตุลอุลูมิดีนียะฮ์ เป็นแหล่งหลบซ่อนตัว สามารถตรวจยึดอาวุธปืนสงคราม เครื่องกระสุน อุปกรณ์ประกอบวัตถุระเบิดและอื่นๆ รวม ๙๕ รายการ เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ก.พ. ๕๘ การเข้าตรวจค้นปอเนาะ  ให้เกียรติเจ้าของสถานที่ และไม่ได้กล่าวหา พูดจาไม่สุภาพ   ย้ำจนท. ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

******************************* 

       เมื่อ ๒๔ มี.ค.๕๘  พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี(ฝ่ายทหาร)    นำทีมวิทยากรลงพื้นที่เปิดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย   ภายใต้โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ณ เทศบาล ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

                    *******************************                       

                                                           ปส.สนย.กอ.รมน......(อรวรรณ เสียงสอาด)

renat running text 2.5