ข่าว กอ.รมน. (ข่าวใหม่)

ข่าวการบรรเทาสาธารณภัย

สาระ IT/Cybersecurity

ปฏิทิน กอ.รมน.

เมษายน 2019

จันทร์18มี.ค.(มี.ค. 18)08:00พฤหัส11เม.ย.(เม.ย. 11)16:30รับสมัครอบรมหลักสูตรผู้นำเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562(มีนาคม 18) 08:00 - (เมษายน 11) 16:30 ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน สวนรื่นฤดี โทร 02-2436744, 02-2414753

พฤหัส28มี.ค.(มี.ค. 28)08:30พุธ17เม.ย.(เม.ย. 17)16:00รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน(มีนาคม 28) 08:30 - (เมษายน 17) 16:00 อาคารรื่นฤดี

พฤหัส04เม.ย.13:0016:30กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้ (ดอกรวงผึ้ง) เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก13:00 - 16:30 อาคารรื่นฤดี

พฤหัส11เม.ย.07:0012:00งานวันสงกรานต์ กอ.รมน.07:00 - 12:00 อาคารรื่นฤดี

จันทร์22เม.ย.(เม.ย. 22)08:00พุธ24(เม.ย. 24)16:00อบรมหลักสูตรผู้นำเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ประจำปีงบประมาณ 256208:00 - 16:00 (24)

X