ข่าว กอ.รมน. (ข่าวใหม่)

ข่าวการบรรเทาสาธารณภัย

สาระ IT/Cybersecurity

ปฏิทิน กอ.รมน.

มกราคม 2019

พุธ02ม.ค.(ม.ค. 2)09:00อังคาร15(ม.ค. 15)16:00รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) - หลักสูตรทบทวน09:00 - 16:00 (15) ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน สวนรื่นฤดี โทร 02-2436744, 02-2414753

พุธ16ม.ค.(ม.ค. 16)09:00อังคาร29(ม.ค. 29)16:00รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) - หลักสูตรผู้นำ09:00 - 16:00 (29) ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน สวนรื่นฤดี โทร 02-2436744, 02-2414753

X