ข่าว กอ.รมน. (ข่าวใหม่)

ข่าวการบรรเทาสาธารณภัย

สาระ IT/Cybersecurity

ปฏิทิน กอ.รมน.

พฤษภาคม 2019

พุธ01พ.ค.08:30อังคาร11มิ.ย.(มิ.ย. 11)15:30รับสมัครอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร08:30 - (มิถุนายน 11) 15:30 www.massisoc.isoc.go.th

พุธ01พ.ค.13:0016:00กิจกรรมประดิษฐ์ดอกรวงผึ้ง13:00 - 16:00 อาคารรื่นฤดี

พุธ08พ.ค.10:3011:30พิธีมอบทุนการศึกษาของ กอ.รมน.10:30 - 11:30 อาคารรื่นฤดี

X