มีนาคม 2019

พฤหัส28มี.ค.(มี.ค. 28)08:30พุธ17เม.ย.(เม.ย. 17)16:00รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน(มีนาคม 28) 08:30 - (เมษายน 17) 16:00 อาคารรื่นฤดี

X