มีนาคม 2019

จันทร์18มี.ค.(มี.ค. 18)08:00พฤหัส11เม.ย.(เม.ย. 11)16:30รับสมัครอบรมหลักสูตรผู้นำเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562(มีนาคม 18) 08:00 - (เมษายน 11) 16:30 ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน สวนรื่นฤดี โทร 02-2436744, 02-2414753

X