กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มอบทุนการศึกษากรุงศรี คอนซูมเมอร์ ส่งต่ออนาคตทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานมอบทุนการศึกษากรุงศรี คอนซูมเมอร์...

โครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 5 ก.พ. 63 พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา รอง ผอ.รมน.จังหวัด นครราชสีมา(ท.)ได้กรุณามอบหมายให้ พ.อ.วีระศักดิ์ สาระชาติ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด นครราชสีมา,ร.ท.วินัย ขุนเจริญ จนท.ปฏิบัติการ กอ.รมน.จังหวัด นครราชสีมาและ ร.ต.สุพัฒน์ พัฒนะโพธิ์ จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด นครราชสีมาร่วมกับ กอ.รมน.ภาค...

พล.ต. อรชัย บุญสุขจิตเสรี ผช.จเร กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. ได้เข้าตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดตาก

วันที่ 14 ก.พ. 62  พล.ต. อรชัย  บุญสุขจิตเสรี ผช.จเร กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. ได้เข้าตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัด ต.ก. โดยมี นายวรานนท์  ยิ้มมงคล รอง ผวจ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด (พ.), พ.อ. เสมา ...
X