กอ.รมน.พะเยา จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ อุทยานแห่งชาติภูซาง

กอ.รมน.พะเยา จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ อุทยานแห่งชาติภูซาง เมื่อวันที่ 3 ก.ค.61 เวลา 09.30 น. พ.อ. สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ อุทยานแห่งชาติภูซาง บริเวณ บ.ห้วยปุ้ม ม. 13 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยมี...

โครงการเสริมสร้างความสามัคคีระดับตำบล จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.61 เวลา 09.30 น.  สน.ปรมน.จว.ที่ 15/กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมผู้นำชุมชนและตัวแทนเกษตรกรในโครงการเสริมสร้างความสามัคคีระดับตำบล โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านป่าเปา หมู่ 3 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จว.เชียงใหม่ โดยมี เทศบาลตำบลแช่ช้าง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนเกษตรกร ร่วมรับการจัดอบรม...

จังหวัดมุกดาหาร ร่วมใจกันปลูกป่าต้นน้ำ 20,000 ต้น เนื้อที่ 100 ไร่

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.61 เวลา 10.30 น. นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำพิธีปลูกป่าต้นน้ำ ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนตำบลบ้านโคก (ป่าภูขวาง) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมีดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.ม.ห./ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย...

120 มวลชนใน 3 ตำบลของ อ.ชุมพวง นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.61 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมการอบรม “โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล (โครงการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง)” ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โดยมี นาย บรรพต กิจชวลิต นายก อบต.ตลาดไทร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ข้าราชการทุกภาคส่วน, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...

จิตอาสาขอนแก่นร่วมกันขุดลอกคูคลอง เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงฤดูฝน

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.61 เวลา 09.00 น. นาย สมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ขอนแก่น / ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้าการขุดลอกคูคลองระบายน้ำ ณ บริเวณลำห้วยศิลา ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น ตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัด...

กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62,0800 พ.อ.ชัยธัช รัตนกำพล รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ มอบให้ พ.อ.ธงชัย เทียนยุทธ หน.ฝ่ายงานข่าวฯเข้าประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ห้องประชุมดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดฯเป็นประธาน มีหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วประชุมประมาณ 50 คน...

จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามโครงการ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามโครงการ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เมื่อวันที่ 1 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. นาย พิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บ.ก./ผอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย พ.อ. วิชัย มารศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ , หัวส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬ , จิตอาสาข้าราชการ, ตำรวจ,...

ลพบุรีรณรงค์แต่งชุดไทยทั้งเมือง

ลพบุรีรณรงค์แต่งชุดไทยทั้งเมืองในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี/ผอ.รมน.จังหวัดลพบุรี และ พล.ต.อดิศักดิ์ บัวพรหมมาตร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ กกล.รส.จังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเดินขบวนเคาะประตูบ้านรณรงค์เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.– 18 ก.พ.61 เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่...

กอ.รมน.ชลบุรี ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่​2(ศรีราชา) จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี​ ด้วยหัวใจ” กิจกรรมวันรักต้นไม้​ ประจำปีของชาติ

เมื่อวันที่ 28 ต.ต.61​ เวลา 07.30 น. กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับ นายอยู่ เสนาธรรม​ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่​2(ศรีราชา) จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี​ ด้วยหัวใจ" กิจกรรมวันรักต้นไม้​ ประจำปีของชาติ เพื่อน้อมระลึกถึง​ พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ณ​ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่​ ท้องที่​ ม.7​...

การฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.61 เวลา 0900  พ.ต.สุริยา บุตรวงศ์ รอง หน.กมช.กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี และครูฝึกจำนวน 4 นาย ทำการฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 มีราษฎรเข้ารับการฝึกฯ จำนวน 40 คน ที่บ้านผักบุ้ง ม.2...
X