ขอเชิญตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาสื่อ กอ.รมน.

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาสื่อ กอ.รมน.

กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย จัดบรรยาย “งานด้านการข่าว” ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

เมื่อ 26 พ.ค.62 เวลา 08.30-10.00 น. พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ค. มอบให้ พ.จ.อ.บุญเลิศ ศรีวังคำ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว ฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ"งานด้านการข่าว" ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ร้อย.ตชด.245...

ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 11

กอ.รมน. โดย สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 83 คน ระยะเวลาในการอบรมเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.massisoc.isoc.go.th ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การฝึกอบรมมวลชน...

ขอเชิญตรวจสุขภาพดวงตา และผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ฯ

ขอเชิญตรวจสุขภาพดวงตา และผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ฯ วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 62 ลงทะเบียนคัดกรองตั้งแต่  07.00 – 12.00 น. ณ สโมสรกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) แยกเกียกกาย เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 034 419517, 081 9298735, 02 2413662 ลงทะเบียนออนไลน์

กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62,0800 พ.อ.ชัยธัช รัตนกำพล รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ มอบให้ พ.อ.ธงชัย เทียนยุทธ หน.ฝ่ายงานข่าวฯเข้าประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ห้องประชุมดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดฯเป็นประธาน มีหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วประชุมประมาณ 50 คน...

กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย เปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3

เมื่อ 22 เม.ย. 62 เวลา 1400 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย (ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3 ณ วัดบึงสวย อ.ศรีนคร จว.ส.ท. มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม...

กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ขอรายงานจำนวนผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กอ.รมน.จังหวัด น.บ. วันที่ 8 เม.ย.62 ศูนย์อำนวยการจิตอาสา จังหวัดนนทบุรี ขอรายงานจำนวนผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมือง จ.นนทบุรี ผู้สมัคร รวมทั้งสิ้น 327 คน (ชาย 151 คนและหญิง...

กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข

กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนเพื่อเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภายใต้แผนชีวิตหมู่บ้าน "รักชาติ จงรักภักดี" รุ่นที่ 12/62 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์    

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้ (ดอกรวงผึ้ง) เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขอเชิญชวนกำลังพล/มวลชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้ (ดอกรวงผึ้ง) เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีกลุ่ม “ครูต้นแบบ”  เป็นวิทยากร  ณ อาคารรื่นฤดีชั้น 1 กอ.รมน. ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เม.ย. 62 เวลา 13.00-16.30 น.
X