กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 จ.เชียงราย

วันที่ 9 ม.ค.2561  กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย จัดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชั้นในและตามแนวชายแดน กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน (อส.) ต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 จาก รร.สหศาสตร์ศึกษา จำนวน 150 คน ณ มูลนิธิเพื่อชีวิตและพัฒนาสังคม ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี เปิดโครงการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี เปิดโครงการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 9 ม.ค.61 กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี โดย พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี เปิดโครงการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) และมอบธงประจำสี ให้กับครูฝึกประจำสี ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านเขาดิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ...

ลพบุรีรณรงค์แต่งชุดไทยทั้งเมือง

ลพบุรีรณรงค์แต่งชุดไทยทั้งเมืองในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี/ผอ.รมน.จังหวัดลพบุรี และ พล.ต.อดิศักดิ์ บัวพรหมมาตร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ กกล.รส.จังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเดินขบวนเคาะประตูบ้านรณรงค์เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.– 18 ก.พ.61 เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่...

กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 จ.เชียงราย

วันที่ 5 ม.ค.61 กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย จัดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชั้นในและตามแนวชายแดน กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน (อส.) ต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 ณ มูลนิธิเพื่อชีวิตและพัฒนาสังคม ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
X