หน้าแรก สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์

สง.ปรมน.ทบ. รับสมัครพนักงานราชการ

สง.ปรมน.ทบ. รับสมัครพนักงานราชการ

สง.ปรมน.ทบ. ประกาศผลสอบพนักงานราชการ (รอบแรก)

สง.ปรมน.ทบ. ประกาศผลสอบพนักงานราชการ (รอบแรก)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดย สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ จะจัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ ๑๐  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รุ่น ระยะเวลาในการอบรม ๕ สัปดาห์ ๆ ละ ๒ – ๓ วัน รวม ๑๒ วัน...

สง.ปรมน.ทบ. ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ (รอบสุดท้าย)

สง.ปรมน.ทบ. ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ (รอบสุดท้าย)

ขอเชิญตรวจสุขภาพตา และผ่าตัดตาต้อกระจก

ขอเชิญตรวจสุขภาพตา และผ่าตัดตาต้อกระจก ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) แยกเกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
X