การประชุมคณะทำงานฯ การผันน้ำเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง (พื้นที่นอกเขตชลประทาน) ครั้งที่ 2

วันที่ 12 มี.ค.63 รอง ผบ.ทบ./ผู้ช่วย ผอ.รมน ในฐานะ หน.คณะทำงานศึกษาการผันน้ำเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง (พื้นที่นอกเขตชลประทาน) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ให้นำ “โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ โดยใช้รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล” และ “โครงการแก้มลิงแม่น้ำพิจิตร” เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดย กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร...

กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามสถานการณ์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ

พ.อ.จิระโรจน์กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด สมุทรสงคราม(ท) มอบหมายให้กำลังพลร่วมประชุม ติดตามสถานการณ์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำติดตามป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ มี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฯ และร่วมรับฟังการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2563 กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม...

กอ.รมน.จังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรม “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” ประจำปี 2562 จังหวัดน่าน เมื่อ 26 ธ.ค.62

พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รองผอ.รมน.จังหวัดน่าน (ท) มอบหมายให้ พ.อ. พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.ฯ ได้นำกำลังพล จนท.กอ.รมน.จังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว, ภัยแล้ง, วาตภัย, อัคคีภัย, แผ่นดินไหว, ไฟป่าหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน เนื่องใน “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” ประจำปี 2562 จังหวัดน่าน...

กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมเตรียมความพร้อม ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 12 ธ.ค.

เมื่อ 12 ธ.ค.62 กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม โดย พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ส.(ท) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผอ.รมน.จังหวัด ส.ส./ผวจ.สมุทรสงคราม...

กอ.รมน.ภาค2 เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

กอ.รมน.ภาค2 ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน แจกจ่ายเสื้อกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาว ตามโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ จ.ร้อยเอ็ด จ.มหาสารคาม จำนวน 4960 ตัว เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

กอ.รมน.จ.อุบลราชธานี​ ได้ประสานการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.เมืองและอ.วาริน

เมื่อวันที่ 24ก.ย.62 1200. พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 (2) และ กอ.รมน.จ.อุบลราชธานี​ ได้ประสานการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.เมืองและอ.วาริน โดยมีมูลนิธิเท่ากัน จ.สุพรรณบุรี และวัดดานพญานาค อ.นิคมคำสร้อย ได้จัดอาหาร แจกผู้ประสบอุทกภัย และเจ้าหน้าทหารที่ปฏิบัติการช่วยเหลือ

กอ.รมน. จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่รับทราบปัญหา บ้านท่าเมือง ต.ท่าเมืองอำเภอดอนมอแดง

วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 1000 นาฬิกา โดยพันเอก สรชัช สุทธิสนธิ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายทหาร) ลงพื้นที่รับทราบปัญหา บ้านท่าเมือง ต.ท่าเมืองอำเภอดอนมอแดง เพื่อนำอาหารสัตว์(ฟางข้าว) จำนวน 600 ก้อน และถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด มอบให้ประุชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยประชาชนมีความดีใจได้รับความช่วยเหลือและขอขอบคุณ...

กอ.รมน.จ.ยโสธร​ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาอุทกภัย​ และดินถล่มในพื้นที่​ จ.ยโสธร

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.62 เวลา 09.00 น. พ.อ.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัดยโสธร(ฝ่ายทหาร)​ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดยโสธร โดยมี นายนิกร สุกใส ผวจ.ย.ส./ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส. เป็นประธานการประชุมฯ

กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม รายงานเกี่ยวกับ จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยพายุ โพดุล ที่ อ.ดอนตาล

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 62 นายชยันต์​ ศิริมาศย์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายปรเมศ ยศปัญญา​ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร​ มอบเงินช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย​จากอุทกภัย​ ในพื้นที่ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร จำนวนเงิน​ 25,000 บาท​ กรณี น.ส.ปาริชาติ สารสิมา (น้องชมภู่) อายุ 18...

กอ.รมน.จ.สุโขทัย​ ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่3 ก.ย.62 เวลา 07.00 น. พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจดูสถานการณ์น้ำแม่น้ำยมในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย โดยร่วมกับ พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.บชร.3 นำกำลังพลทหาร กอ.รมน.จ.สุโขทัยและ บชร.3 พิษณุโลก ช่วยประชาชนกรอกกระสอบทรายและทำแนวกั้นน้ำในแม่น้ำยมที่ล้นตลิ่งธรรมชาติ บริเวณถนนนิกรเกษมเลียบริมแม่น้ำยม เขตรอยต่อสะพานพระแม่ย่า ชุมชนพระแม่ย่า ต.ธานี อ.เมือง...
X