กอ.รมน.จังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรม “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” ประจำปี 2562 จังหวัดน่าน เมื่อ 26 ธ.ค.62

พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รองผอ.รมน.จังหวัดน่าน (ท) มอบหมายให้ พ.อ. พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.ฯ ได้นำกำลังพล จนท.กอ.รมน.จังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว, ภัยแล้ง, วาตภัย, อัคคีภัย, แผ่นดินไหว, ไฟป่าหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน เนื่องใน “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” ประจำปี 2562 จังหวัดน่าน...

การประชุมหารือ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

วันนี้ ( 23 พ.ย. 61 ) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 - 2564) เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2559 เป็น กรอบแนวทางในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้จัดทำแผนการกำจัดขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย...

กอ.รมน.ร้อยเอ็ด ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณพื้นที่จุดพนังกั้นน้ำขาดที่ อ.เสลภูมิ

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 เวลา 11.00 น. พ.อ. สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมร่วมกับ คณะของ พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ราชองครักษ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และประธานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดําริ ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.ร้อยเอ็ด ณ จุดพนังกั้นน้ำขาดที่บ้านท่าทางเกวียน หมู่ที่ 4...

เร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านประสบวาตภัยที่ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.61 เวลา 15.30 น. บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ศ.ก. โดย ชป.ที่.3 ป.6 พัน.106 ร่วมกับนายชัยวิทย์ คงนิล ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.กันทรารมย์, นายบัณฑิต ดาประสงค์ , นายสมคิด ไชยเษฐ รองประธานสภา อบต.ยาง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัยในพื้นที่...

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน(ผ้าห่มกันหนาว) มอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยที่จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.61 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นาย อำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน(ผ้าห่มกันหนาว) มอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัย ในพื้นที่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี จำนวน ๑,๐๐๐ ราย...

กอ.รมน.จ.ยโสธร​ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาอุทกภัย​ และดินถล่มในพื้นที่​ จ.ยโสธร

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.62 เวลา 09.00 น. พ.อ.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัดยโสธร(ฝ่ายทหาร)​ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดยโสธร โดยมี นายนิกร สุกใส ผวจ.ย.ส./ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส. เป็นประธานการประชุมฯ

กอ.รมน.กำแพงเพชร มอบสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

กอ.รมน.กำแพงเพชร มอบสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เมื่อวันที่ 4 ก.ค.61, 10.00 พ.อ. วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร/หน.ส่วนประสานงาน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กำแพงเพชร มอบสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กอ.รมน. ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ณ บ้านโคกเจริญ ม.4 ต.หนองทอง อ.โทรงาม จ.กำแพงเพชร โดยมี...

ประจวบคีรีขันธ์เร่งตรวจสอบสถานการณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากน้ำป่าในพื้นที่ อ.บางสะพาน

เมื่อ 2 พ.ค.61 เวลา 16.00 น. กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วมในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สืบเนื่องจากเมื่อเวลา 16.00 น. ได้เกิดฝนฟ้าคะนอง ฝนได้ตกหนักและได้มีฟ้าร้องและลมกระโชกแรงเป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จนทำให้พื้นที่ของหมู่บ้าน บ้านวังน้ำเขียว ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ และน้ำได้พัดเอาเศษกิ่งไม้ท่อนใหญ่จำนวนหลายท่อนกระทบตรงคอสะพานจนทำให้สะพานบ้านคลองเพลินขาด การจราจรติดขัดไม่สามารถข้ามไปอีกฝั่งได้...

ระดมทหารช่างสร้างทางเบี่ยงซ่อมสะพานเชื่อมเส้นทางเข้า-ออก หมู่บ้านนบพิตำ หลังถนนถูกตัดขาด

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 นำกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์จากกองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดสร้างทางเบี่ยงอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกภายใน หมู่ 2 ตำบลกรุงชิง...

กอ.รมน.จ.อุบลราชธานี​ ได้ประสานการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.เมืองและอ.วาริน

เมื่อวันที่ 24ก.ย.62 1200. พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 (2) และ กอ.รมน.จ.อุบลราชธานี​ ได้ประสานการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.เมืองและอ.วาริน โดยมีมูลนิธิเท่ากัน จ.สุพรรณบุรี และวัดดานพญานาค อ.นิคมคำสร้อย ได้จัดอาหาร แจกผู้ประสบอุทกภัย และเจ้าหน้าทหารที่ปฏิบัติการช่วยเหลือ
X