ผบ.ฉก.นราธิวาส 30 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.63 พ.ท.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ฉก.นราธิวาส 30 พร้อมด้วย พ.ต.ต.ธีระโชติ ปฐมวณิชกะปฐมปนิช ผบ.ร้อย ตชด. 44 และนายอภินันท์ ชาจิตตะ ปลัดอำเภองานป้องกันฯ อำเภอสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจกับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนท่าประปาเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาตรวจสุขภาพ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ สำหรับสถานการ์อุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ข้อมูล ณ วันที่ 30...

กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมภริยาและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

วันที่ 2 พ.ย.2563 เวลา 08.30 น. พ.อ.อดุลย์ แนบสนิท รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา (ท.) จนท.กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมภริยาและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยพื้นที่ ศบภ.ทภ.2 ณ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา  ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน. จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนมอบสิ่งของถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่ห่างไกลอำเภอพญาเม็งราย

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนมอบสิ่งของถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่ห่างไกลอำเภอพญาเม็งราย พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย และ พันเอก สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หัวหน้ากลุ่มง่ายกิจการมวลชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยกำลังพลเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2563 เพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมมอบสิ่งของถุงยังชีพ , ข้าวสารอาหารแห้ง, ผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ราษฎรและเด็กนักเรียน...

การประชุมคณะทำงานฯ การผันน้ำเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง (พื้นที่นอกเขตชลประทาน) ครั้งที่ 2

วันที่ 12 มี.ค.63 รอง ผบ.ทบ./ผู้ช่วย ผอ.รมน ในฐานะ หน.คณะทำงานศึกษาการผันน้ำเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง (พื้นที่นอกเขตชลประทาน) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ให้นำ “โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ โดยใช้รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล” และ “โครงการแก้มลิงแม่น้ำพิจิตร” เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดย กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร...

กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามสถานการณ์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ

พ.อ.จิระโรจน์กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด สมุทรสงคราม(ท) มอบหมายให้กำลังพลร่วมประชุม ติดตามสถานการณ์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำติดตามป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ มี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฯ และร่วมรับฟังการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2563 กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม...

กอ.รมน.จังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรม “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” ประจำปี 2562 จังหวัดน่าน เมื่อ 26 ธ.ค.62

พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รองผอ.รมน.จังหวัดน่าน (ท) มอบหมายให้ พ.อ. พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.ฯ ได้นำกำลังพล จนท.กอ.รมน.จังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว, ภัยแล้ง, วาตภัย, อัคคีภัย, แผ่นดินไหว, ไฟป่าหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน เนื่องใน “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” ประจำปี 2562 จังหวัดน่าน...

กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมเตรียมความพร้อม ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 12 ธ.ค.

เมื่อ 12 ธ.ค.62 กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม โดย พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ส.(ท) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผอ.รมน.จังหวัด ส.ส./ผวจ.สมุทรสงคราม...

กอ.รมน.ภาค2 เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

กอ.รมน.ภาค2 ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน แจกจ่ายเสื้อกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาว ตามโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ จ.ร้อยเอ็ด จ.มหาสารคาม จำนวน 4960 ตัว เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

กอ.รมน.จ.อุบลราชธานี​ ได้ประสานการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.เมืองและอ.วาริน

เมื่อวันที่ 24ก.ย.62 1200. พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 (2) และ กอ.รมน.จ.อุบลราชธานี​ ได้ประสานการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.เมืองและอ.วาริน โดยมีมูลนิธิเท่ากัน จ.สุพรรณบุรี และวัดดานพญานาค อ.นิคมคำสร้อย ได้จัดอาหาร แจกผู้ประสบอุทกภัย และเจ้าหน้าทหารที่ปฏิบัติการช่วยเหลือ

กอ.รมน. จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่รับทราบปัญหา บ้านท่าเมือง ต.ท่าเมืองอำเภอดอนมอแดง

วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 1000 นาฬิกา โดยพันเอก สรชัช สุทธิสนธิ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายทหาร) ลงพื้นที่รับทราบปัญหา บ้านท่าเมือง ต.ท่าเมืองอำเภอดอนมอแดง เพื่อนำอาหารสัตว์(ฟางข้าว) จำนวน 600 ก้อน และถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด มอบให้ประุชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยประชาชนมีความดีใจได้รับความช่วยเหลือและขอขอบคุณ...
X