บ้านคำลือชา อ.สหัสขันธุ์ กาฬสินธุ์ ประสบภัยพายุฤดูร้อน หลายฝ่ายรุดให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

วันที่ 15 มี.ค.61 กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บูรณาการร่วมกับ กกล.รส.จังหวัดกาฬสินธุ์, ปภ.จังหวัด, สำนักงานเหล่ากาชาด และอำเภอสหัสขันธ์ุ ร่วมกันลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่บ้านคำลือชา หมู่1 ต.สหัสขันธุ์ อ.สหัสขันธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ที่ประสบเหตุวาตภัยเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 14 มี.ค.61              ในเบื้องต้นพบว่ามีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนเสียหาย...

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น จ.ชัยภูมิ

มวลชน กศน.ชัยภูมิิ ร่วมโครงการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เมื่อวันที่ 20 ก.พ.61 เวลา 14.30 น. กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เปิด "โครงการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น กศน.จังหวัดชัยภูมิ" ณ ค่ายอิสราภรณ์ ต.โคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมี พ.อ.ชัยธัช รัตนกำพล รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ...

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 61 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.มหาสารคาม จำนวน 750 ผืน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชื่นชม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนจากสภาวะอากาศหนาวและเป็นขวัญกำลังใจ โดยมี นายเสน่ห์ นนทโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ในการนี้ พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง...
X