หน้าแรก ข่าว กอ.รมน. การเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ

การเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ

กอ.รมน.ศรีสะเกษ เดินหน้าน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ตามโครงการพระราชดำริ

กอ.รมน.จว.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด้จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ฝายบ้านตรอก ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ โดยจะมีการปลูกต้นไม้ประเภทไม้ผล เช่น ต้นมะม่วง รอบถนนฝายทั้งหมด และจะนำพันธ์ปลานิลจิตรลดามาปล่อยบริเวณศาลาทรงงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาทรงงาน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ส่วนราชการ ที่มีความต้องการอยากจะได้พันธ์ปลา ไม้ผล และเมล็ดพันธ์ผัก ขอรับการสนับสนุนได้ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย #https://www.facebook.com/SPMISOC

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดการอบรมตามโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.62 เวลา 15.30 น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธิปิดการฝึกอบรมโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ณ วัดใหม่ลาดวิถี โดยมีพระอธิการชาติ รตนโชโต เจ้าอาวาสวัดใหม่ลาดวิถี , พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง: รายงานการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับ จนท.ที่ปฎิบัติหน้าที่ จุดตรวจ 7 วันอันตราย

กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง/ส่วนประสานงาน /กกล.รส.ประจำจังหวัดพัทลุง : รายงานการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพัทลุงดังนี้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.อ.ทิม เรือนโต รอง ผอ.รมน.จว.พ.ท.(ท.) หัวหน้าคณะทำงานคณะที่ ๕ มอบหมายให้ พ.ต.เกื้อกูล. กล้วยเครือ. หน.ปช.มช.กอ.รมน.จว.พ.ท. เป็นผู้แทนลงติดตาม พร้อมสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับ จนท.ที่ปฎิบัติหน้าที่...

กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง​ เปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน​ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. พ.อ.ทิม เรือนโต รอง ผอ.รมน.จังหวัดพัทลุง(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.อธิภัทร พูลสมบัติ รอง หน.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุงที่ 1...

กอ.รมน.การจัดนิทรรศการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63 กอ.รมน.โดย พล.ท.ปัณณทัต กาญจนะวสิต ผอ.สมท.ฯ  จัดนิทรรศการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จว.นนทบุรี  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างการตระหนักรู้การเทิดทูนสถาบันให้กับเด็กนักเรียน คณะครู อาจารย์ ได้นำไปสืบสาน ต่อยอดและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันต่อไป  

กอ.รมน.ตรวจป้องปรามการทุจริตตามที่ได้รับร้องเรียน

เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2563 พล.ท.อรชัย บุญสุขจิตเสรี (รอง จเร กอ.รมน.), น.ส.อุษา บานเย็น (ผู้ตรวจราชการ กอ.รมน.) และคณะ พร้อมด้วยผู้แทน กอ.รมน. จังหวัดในพื้นที่ ได้ร่วมประชุม/หารือ เพื่อประสานการปฏิบัติกับ สำนักงาน ปปท. เขต...

วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ

#วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ🇹🇭 🔻ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู 📍ในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา : ๐๘๐๐ ช่องทางการติดตามข่าวสาร :: http://www.massisoc.isoc.go.th/ (สน.สมท.กอ.รมน.)  

ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจเยี่ยมกำลังพล สั่งทุกส่วนเตรียมพร้อมดูแลพื้นที่สร้างความมั่นใจโค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธ.ค.63

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ สั่งกำลังทุกส่วน เฝ้าระวังดูแลพื้นที่ ทั้งในหมู่บ้านและเขตเมือง สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ไปตรวจเยี่ยมการทำงานของ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กรมทหารพรานที่ 47 ซึ่งรับผิดชอบ ดูแลพื้นที่ อ.ยะหา อ.กาบัง และ...

กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63 นายชรัส บุญณสะ ผวจ.สมุทรสงคราม/ ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานกิจกรรมโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2564 และหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "ทุกข์ของราษฎร์ คือทุกข์ของเรา" (ครั้งที่ 3)  ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดคริสต์ใน หมู่...

กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62,0800 พ.อ.ชัยธัช รัตนกำพล รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ มอบให้ พ.อ.ธงชัย เทียนยุทธ หน.ฝ่ายงานข่าวฯเข้าประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ห้องประชุมดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดฯเป็นประธาน มีหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วประชุมประมาณ 50 คน...
X