หน้าแรก งานเสริมสร้างความมั่นคง งานเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ

งานเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ

กอ.รมน.อำนาจเจริญ ฝึกอบรมทบทวนบ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตัวเอง (อพป.) ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. นายสมร ไชโยธา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักสาธารณสุขอำเภอพนา ได้มาให้ความรู้งานด้านสาธารณสุขกับกระบวนการจัดการความรู้การดูแลสุขภาพ ในระบบสาธารณสุข กับผู้เข้ารับการอบรมการฝึกอบรมทบทวนบ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตัวเอง ณ บ้านโนนสูงโคกกลาง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ #สำนักงานโฆษก กอ.รมน.

กอ.รมน.สมุทรสาคร จัดโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.62 เวลา 18.00 น.กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร ทำพิธีปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2562 โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นที่หมู่บ้านคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน มีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานปิดโครงการ ร่วมด้วย สจ.สมประสงค์ เรืองศรี...

กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62,0800 พ.อ.ชัยธัช รัตนกำพล รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ มอบให้ พ.อ.ธงชัย เทียนยุทธ หน.ฝ่ายงานข่าวฯเข้าประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ห้องประชุมดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดฯเป็นประธาน มีหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วประชุมประมาณ 50 คน...

กอ.รมน.สงขลา ร่วมกับ มทบ.42 ตรวจสอบร้านค้าที่ลักลอบจำหน่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 62 เวลา 14.30 น.ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.42/ผบ.ควบคุม มทบ.42, พ.อ.ประเสริฐ ขวัญชัย รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผบ.ควบคุม มทบ.42 โดยสืบเนื่องจากได้เกิดเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จึงสั่งการให้ ร.อ.สาธิต สุวรรณราช...

จังหวัดหนองคาย ดำเนินโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม เวลา 13.30 น. พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จ.หนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนสุทธสิริโสภา ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย...

กอ.รมน. ร่วมกับ กสทช. เชิญชวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงทะเบียน ซิมการ์ดโทรศัพท์ยืนยันตัวตน

(วันที่ 29 ก.ย. 62) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มีการประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 เครือข่าย ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

ผู้อำนวยการ สำนักกิจการมวลชน และสารนิเทศ กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ นาแห้ว จ.เลย

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.62 เวลา 09.30 น. พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย มอบให้ พ.อ.ทินพันธ์ ปากแก้ว หน.กบค.กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผอ.สมท.กอ.รมน. และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานโครงการ พมพ.นาแห้ว จ.เลย รับฟังการบรรยายสรุป โดย...

กอ.รมน.สุโขทัย ปิดการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้าน อพป.ประจำปี 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 16 ม ค.62 เวลา 16.00 น. พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท. เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้าน อพป.ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ให้แก่ประชาชนผู้ผ่านการอบรมจำนวน 40 คน ณ บ้านหนองแม่ลอน ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย #สำนักงานโฆษก กอ.รมน. ...

แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 เน้นย้ำทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยของชุมชน และหมู่บ้านตนเอง

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.62 เวลา14.30 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือ กับผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ณ ห้องประชุม 1 บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง...
X