กอ.รมน.จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม สร้างการรับรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของ กอ.รมน.รวมทั้งโครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่​ 21-22 ธ.ค. 63​ กอ.รมน.จังหวัดพะเยา​ โดย พ.อ.สันธวัฒน์​ วงค์วัฒนะ​ รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด พ.ย.จัดกิจกรรม​ สร้างการรับรู้​ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของ กอ.รมน.รวมทั้ง​โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ​ ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลบ้านต้ำพระแล​ ต.บ้านต้ำ อ.เมืองพะเยา​ จว.พะเยา มีการบรรยายพิเศษ​เรื่องหลักการทรงงาน​ และศาสตร์พระราชา​ โดยวิทยากร​ จาก​ ครู​...

กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 63 พ.อ.ชิตพล  กึนสี รอง ผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ พ.อ.พยุงศักดิ์ กรีเงิน รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง และกลุ่มงานกิจการมวลชน เป็นผู้แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ   จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับ จว.ปทุมธานี ณ ห้องประชุม อบต. คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี...

กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63 นายชรัส บุญณสะ ผวจ.สมุทรสงคราม/ ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานกิจกรรมโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2564 และหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "ทุกข์ของราษฎร์ คือทุกข์ของเรา" (ครั้งที่ 3)  ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดคริสต์ใน หมู่...

กอ.รมน.จังหวัดพะเยา จัดโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรสร้างไทยเป็นหนึ่ง

เมื่อวันที่​ 17 ธ.ค. 63​ กอ.รมน.จังหวัดพะเยา​  จัดโครงการปราชญ์ร่วมใจ​ สรรสร้างไทยเป็นหนึ่ง​ กิจกรรม​ การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ของปราชญ์เพื่อความมั่นคงไปสู่ประชาชนในพื้นที่  ณ​ ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลบ้านต้ำพระแล​ ต.บ้านต้ำ​ อ.เมือง​ จว.พะเยา  โดยมีชุมชนบ้านต้ำเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน​ โดยมีปราชญ์เพื่อความมั่นคงบ้านต้ำ​  นำองค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมื่อ​ 14​ ธ.ค.63​ มาขยายผลให้กับชุมชนเป้าหมาย​ โดยให้ความรู้เรื่อง​ การทำโคก​...

กอ.รมน.การจัดนิทรรศการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63 กอ.รมน.โดย พล.ท.ปัณณทัต กาญจนะวสิต ผอ.สมท.ฯ  จัดนิทรรศการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จว.นนทบุรี  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างการตระหนักรู้การเทิดทูนสถาบันให้กับเด็กนักเรียน คณะครู อาจารย์ ได้นำไปสืบสาน ต่อยอดและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันต่อไป  

กอ.รมน.ลงพื้นที่เพื่อตรวจป้องปรามการทุจริตตามข้อร้องเรียนใน จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 14-15 ธ.ค. 63 กอ.รมน. พล.ท.อรชัย บุญสุขจิตเสรี (รองจเร กอ.รมน.), น.ส.อุษา บานเย็น (ผู้ตรวจราชการ กอ.รมน.) และคณะ พร้อมด้วยผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด ในเขตพื้นที่ ได้ร่วมประชุมหารือ เพื่อประสานการปฏิบัติกับ สำนักงาน ปปท.เขต 6  ณ สำนักงาน...

ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจเยี่ยมกำลังพล สั่งทุกส่วนเตรียมพร้อมดูแลพื้นที่สร้างความมั่นใจโค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธ.ค.63

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ สั่งกำลังทุกส่วน เฝ้าระวังดูแลพื้นที่ ทั้งในหมู่บ้านและเขตเมือง สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ไปตรวจเยี่ยมการทำงานของ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กรมทหารพรานที่ 47 ซึ่งรับผิดชอบ ดูแลพื้นที่ อ.ยะหา อ.กาบัง และ...

กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร จัดโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง กิจกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่

เมื่อ​ 15 ธ.ค.63​ กอ.รมน.จังหวัด​สกลนคร​ จัดโครงการปราชญ์ร่วมใจ​ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง​ กิจกรรม​ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่​จังหวัด​สกลนคร​  ณ​ ห้องอบรม ร้อย.อส.จ.ส.น.ที่ 1 โดยมีปราชญ์เพื่อความมั่นคงร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน​ และมีทีมงานวิทยากร​ 3​ ประสาน​ มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานและกลไกขับเคลื่อนงาน​ ตามแผนงาน​ และเป็นการพัฒนาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ​ และยั่งยืนต่อไป ...

กอ.รมน.ตรวจป้องปรามการทุจริตตามที่ได้รับร้องเรียน

เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2563 พล.ท.อรชัย บุญสุขจิตเสรี (รอง จเร กอ.รมน.), น.ส.อุษา บานเย็น (ผู้ตรวจราชการ กอ.รมน.) และคณะ พร้อมด้วยผู้แทน กอ.รมน. จังหวัดในพื้นที่ ได้ร่วมประชุม/หารือ เพื่อประสานการปฏิบัติกับ สำนักงาน ปปท. เขต...
X