การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/0u9mi2 หรือ scan QR-code ด้านล่าง 

กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย เปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3

เมื่อ 22 เม.ย. 62 เวลา 1400 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย (ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3 ณ วัดบึงสวย อ.ศรีนคร จว.ส.ท. มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม...

กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง: รายงานการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับ จนท.ที่ปฎิบัติหน้าที่ จุดตรวจ 7 วันอันตราย

กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง/ส่วนประสานงาน /กกล.รส.ประจำจังหวัดพัทลุง : รายงานการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพัทลุงดังนี้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.อ.ทิม เรือนโต รอง ผอ.รมน.จว.พ.ท.(ท.) หัวหน้าคณะทำงานคณะที่ ๕ มอบหมายให้ พ.ต.เกื้อกูล. กล้วยเครือ. หน.ปช.มช.กอ.รมน.จว.พ.ท. เป็นผู้แทนลงติดตาม พร้อมสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับ จนท.ที่ปฎิบัติหน้าที่...

กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ขอรายงานจำนวนผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กอ.รมน.จังหวัด น.บ. วันที่ 8 เม.ย.62 ศูนย์อำนวยการจิตอาสา จังหวัดนนทบุรี ขอรายงานจำนวนผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมือง จ.นนทบุรี ผู้สมัคร รวมทั้งสิ้น 327 คน (ชาย 151 คนและหญิง...

กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข

กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนเพื่อเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภายใต้แผนชีวิตหมู่บ้าน "รักชาติ จงรักภักดี" รุ่นที่ 12/62 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์    

จังหวัดหนองคาย ดำเนินโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม เวลา 13.30 น. พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จ.หนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนสุทธสิริโสภา ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย...

จังหวัดหนองบัวลำภู รณรงค์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม เวลา 09.00 น. พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานเดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชนออกมาเลือกตั้ง ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยมี นาย เวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู...
X