กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม เศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ “วันเสาร์เข้าวัด”

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.63 นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมธานี/ผอ.รมน. จว.ปท เป็นประธานในการจัด กิจกรรมโครงการ เศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ "วันเสาร์เข้าวัด" ภายใต้โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ณ วัดบัวแก้วเกสร อ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปท โดยทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล เจริญจิตตภาวนา ร่วมอุดหนุนสินค้าชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมี...

กอ.รมน.เชียงราย สานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ กิจกรรมการเสริมสร้างประชาชนประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563  พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ  หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าว กองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในเปิดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ กิจกรรมการเสริมสร้างประชาชนประชาธิปไตย (เยาวชนประชาธิปไตย) ณ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์  ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีผู้เข้ารับสานเสวนา จำนวน...

กลุ่มพลังมวลชนปัตตานี รวมพลังแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

วันนี้ (25 ต.ค. 63) เวลา 14.00 น. ณ ลานวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เครือข่ายมวลชน ประกอบด้วย องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง (เสื้อเขียว), กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่, เครือข่ายญาลันนันบารู, และโฆษกชาวบ้านกว่า 300 คน พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลือง ร่วมกิจกรรม “รวมพล มวลชน...

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กอ.รมน.จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนในโครงการ We are Citizens เยาวชนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กอ.รมน.จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนในโครงการ We are Citizens เยาวชนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ โรงเรียนมหรรณพาราม, โรงเรียนศรีอยุธยา, โรงเรียนเบญจมราชาลัย และโรงเรียนทวีธาภิกเษก https://www.youtube.com/watch?v=SHFyBMOZ4S8 https://www.youtube.com/watch?v=6mAMcAv26YE https://www.youtube.com/watch?v=N1jAq7JyLDI https://youtu.be/F0IESJjJEek

พล.ต.อัครพล พงษ์สวัสดิ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 เวลา 09.30 น. พล.ต.อัครพล พงษ์สวัสดิ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย ​ประจำปีงบประมาณ​ 2563 ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ซึ่งในการสัมมนาได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "มุมมองของประเทศเพื่อนบ้านกับการแก้ไขปัญหา จชต."...

กอ.รมน.ศรีสะเกษ เดินหน้าน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ตามโครงการพระราชดำริ

กอ.รมน.จว.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด้จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ฝายบ้านตรอก ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ โดยจะมีการปลูกต้นไม้ประเภทไม้ผล เช่น ต้นมะม่วง รอบถนนฝายทั้งหมด และจะนำพันธ์ปลานิลจิตรลดามาปล่อยบริเวณศาลาทรงงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาทรงงาน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ส่วนราชการ ที่มีความต้องการอยากจะได้พันธ์ปลา ไม้ผล และเมล็ดพันธ์ผัก ขอรับการสนับสนุนได้ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย #https://www.facebook.com/SPMISOC

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติ ในการปฏิบัติหน้าที่มวลชนตามความคาดหวังของ กอ.รมน.

รายงานการวิจัย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติในการปฏิบัติหน้าที่มวลชนตามความคาดหวังของ กอ.รมน. ผู้วิจัย พลโท ณัฏฐ์สิทธิ์ ละแมนชัย และคณะ เจ้าของงานวิจัย สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก บทคัดย่อ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติ ในการปฏิบัติหน้าที่มวลชนตามความคาดหวัง ของ กอ.รมน. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่มวลชนตามความคาดหวังของ กอ.รมน.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 1,290 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน จำนวน 11 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง...

กอ.รมน. ร่วมกับ กสทช. เชิญชวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงทะเบียน ซิมการ์ดโทรศัพท์ยืนยันตัวตน

(วันที่ 29 ก.ย. 62) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มีการประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 เครือข่าย ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง​ เปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน​ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. พ.อ.ทิม เรือนโต รอง ผอ.รมน.จังหวัดพัทลุง(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.อธิภัทร พูลสมบัติ รอง หน.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุงที่ 1...
X