กอ.รมน.อำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตัวเอง (อพป.)

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.62 เวลา 14.00 น. พ.อ. ชินวิช เจริญพิบูลย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตัวเอง (อพป.) พร้อมทั้งมอบชุด ชรบ. (ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน)ให้กับ นายญาณ อินลี ผญบ.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 15 โดยมี พ.ท. ยุทธจักร...

แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 เน้นย้ำทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยของชุมชน และหมู่บ้านตนเอง

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.62 เวลา14.30 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือ กับผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ณ ห้องประชุม 1 บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง...

กอ.รมน.อำนาจเจริญ ฝึกอบรมทบทวนบ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตัวเอง (อพป.) ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. นายสมร ไชโยธา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักสาธารณสุขอำเภอพนา ได้มาให้ความรู้งานด้านสาธารณสุขกับกระบวนการจัดการความรู้การดูแลสุขภาพ ในระบบสาธารณสุข กับผู้เข้ารับการอบรมการฝึกอบรมทบทวนบ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตัวเอง ณ บ้านโนนสูงโคกกลาง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ #สำนักงานโฆษก กอ.รมน.
X