หน้าแรก งานเสริมสร้างความมั่นคง งานเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม

งานเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม

รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุนหะนันท์ รอง มทภ.3/รอง ผบ.กกล.รส. ทภ.3 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อ 14 เม.ย. 62 เวลา 1400 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุนหะนันท์ รอง มทภ.3/รอง ผบ.กกล.รส. ทภ.3 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ...

กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​บูรณาการ​ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้ออกติดตามตรวจสอบร้านค้าธงฟ้าฯ ที่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัย

กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​บูรณาการ​ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้ออกติดตามตรวจสอบร้านค้าธงฟ้าฯ ที่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัย เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ.​ร้านบีมาร์ท​ เลขที่​ 17​ ม.14​ ต.บ้าน​เป็ด​ อ.เมือง​ จ.ขอนแก่น, ร้านโฮมยา​ เลขที่​ 160​/5​3​ ม.7​ ต.ในเมือง​ จ.ขอนแก่น​, ร้านยาทิพย์ทองเภสัช เลขที่ 148/43 หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง...

จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเพชรบุรีปลอดภัย 24ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.เวลา 09.30 น. นายกอบชัย บุญอรนะ ผวจ.พ.บ./ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย พ.อ.ประยุกต์ อุ่นอบ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี, นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านเเหลม เเละนายวิโรจน์ ศรีนาค นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล เปิดโครงการเพชรบุรี อุ่นใจและเป็นสุข กิจกรรมเพชรบุรีปลอดภัย 24ชั่วโมง ณ...

กอ.รมน. จังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่14 เม.ย. 62 เวลา 1400 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย (ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุนหะนันท์ รอง มทภ.3/รอง ผบ.กกล.รส. ทภ.3 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ จุดบริการประชาชนบริเวณสี่แยกคลองตาล...

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกิจกรรม ติดริบบิ้นขาว เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก วัฒนา กรมขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานกิจกรรมติดริบบิ้นขาว...

กอ.รมน.ชลบุรี จัดการอบรม “โครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.62 เวลา 08.30 น. กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี จัดการอบรม "โครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง (สานเสวนา) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562" โดยมี นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นอภ.เมืองชลบุรี เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมฯ อ.เมือง จ.ชลบุรี...

กอ.รมน.จังหวัดกระบี่ ติดตามการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กอ.รมน.จังหวัด กระบี่ เมื่อ 15 เม.ย.63 เวลา 14.30 น. – 18.00 น. ตามคำสั่ง จังหวัดกระบี่ที่ 1417/2563 ลงวันที่ 5 เม.ย.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกำกับและติดตามการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( COVID 19)...

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ลุยแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล

กอ.รมน.โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ลุยแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว วันนี้ 6 มิ.ย.62 เวลา 0900 พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ โรงแรมรอยัล นาคารา และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านตัวบทกฎหมาย...

จังหวัดปทุมธานี เร่งรัดแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับผู้มีรายได้น้อยให้เป็นรูปธรรม

จังหวัดปทุมธานี เร่งรัดแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับผู้มีรายได้น้อยให้เป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ. สัญญลักขณ์ ทั่งศิริ รอง ผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคลังจังหวัดปทุมธานี , จนท.ธนาคารออมสิน, จนท.ธ.ก.ส. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เกิดการดำเนินการในเชิงรุก ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย...

กอ.รมน.นนทบุรี เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

กอ.รมน.นนทบุรี เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สนับสนุนคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ และคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.61 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลการเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 พ.อ. วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี จัดการประชุม เพื่อรับทราบข้อมูล รวมทั้ง ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ โดยมี นาย...
X