หน้าแรก ข่าว กอ.รมน. การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม

การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม

กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร สนับสนุนกำลังพลเข้าร่วมทีม ศปถ.อ.เมืองสกลนคร

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.62 กอ.รมน.จังหวัดสกลนครสนับสนุนกำลังพลเข้าร่วมทีม ศปถ.อ.เมืองสกลนคร เพื่อประชุมการแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสกลนคร ชั้น 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้ - การบรรยาย นโยบายการป้องกันอุบัติเหตุ,DRTI โดย นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ - การวิเคราะห์&สังเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเครือข่ายอำเภอเมืองสกลนคร โดย คุณ พลนาภา นนสุราช สสอ.เมืองและคณะ - การจัดการข้อมูล การเชื่อมรอยต่อความร่วมมือ...

สร้างขวัญกำลังใจแด่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการในพื้นที่ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

พันเอกนายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49, สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไผ่, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน และผู้พิการ ในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบกายอุปกรณ์ ละถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ป่วยที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิต และต้องการกายอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิต...

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์หลวงตรวจโรคมะเร็งเต้านม โรคหัวใจ โรคหูคอจมูกปาก โรคผิวหนัง และโรคทันตกรรม ฟรี

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์หลวงตรวจโรคมะเร็งเต้านม โรคหัวใจ โรคหูคอจมูกปาก โรคผิวหนัง และโรคทันตกรรม ฟรี          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในพื้นที่ และมูลนิธิกาญจนบารมี รวมถึงรถตรวจเชื้อชีวนิรภัย ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาให้แก่ผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต และราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559-2560...

กอ.รมน.สมุทรสงคราม ร่วมกับสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม บูรณาการร่วมกับ สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, ปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม, ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม, แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท เอส ดี สควิท...

จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเพชรบุรีปลอดภัย 24ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.เวลา 09.30 น. นายกอบชัย บุญอรนะ ผวจ.พ.บ./ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย พ.อ.ประยุกต์ อุ่นอบ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี, นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านเเหลม เเละนายวิโรจน์ ศรีนาค นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล เปิดโครงการเพชรบุรี อุ่นใจและเป็นสุข กิจกรรมเพชรบุรีปลอดภัย 24ชั่วโมง ณ...

กอ.รมน.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกกล.รส.จว.ประจวบคีรีขันธ์ และมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชายพิการขาสูญเสียขาทั้ง 2 ข้าง

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ อ.หัวหิน และมว.รส.ที่ 2 พท.หัวหิน ร่วมกับ นายอาย้ง แซ่ก๊วย ประธานมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานพร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน และสื่อมลชน เข้าเยี่ยมให้ให้กำลังใจ นายคมสัน คำปลิว อายุ 31 ปี...

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด รายงานเหตุการณ์ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด รายงานเหตุการณ์ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563 สารวัตรทหารเรือ สนับสนุน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 ห้ามบุคคลใด ทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น และประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนที่เกี่ยวกับด้านความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม ห้ามทำกิจกรรม ห้ามมั่วสุม เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยจัดกำลังสารวัตรทหารเรือ...
X