หน้าแรก งานเสริมสร้างความมั่นคง งานเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม

งานเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม

กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 6 มี.ค. 63

กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดชุดวิทยากร ชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน 211) กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 63 เวลา 0830 – 1600 พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง...

การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดย พคบ.รุ่นที่ 11

การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดย พคบ.รุ่นที่ 11

รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุนหะนันท์ รอง มทภ.3/รอง ผบ.กกล.รส. ทภ.3 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อ 14 เม.ย. 62 เวลา 1400 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุนหะนันท์ รอง มทภ.3/รอง ผบ.กกล.รส. ทภ.3 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ...

ศปป.2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.กทม.ในห้วงโรคระบาด COVID-19

24 เม.ย.63,1330 พล.ต.กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.และ พ.อ.ชำนิ รักษายศ ผช.ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.กทม.ในห้วงโรคระบาด COVID-19 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมี พ.อ.วิโรจน์ หนองบัวล่าง รอง ผอ.รมน.กทม.ให้การต้อนรับ

กอ.รมน.นนทบุรี เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

กอ.รมน.นนทบุรี เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สนับสนุนคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ และคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.61 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลการเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 พ.อ. วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี จัดการประชุม เพื่อรับทราบข้อมูล รวมทั้ง ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ โดยมี นาย...

จังหวัดสกลนคร จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม นาย นพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.ส.น./รอง ผอ.รมน.จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครจัดขึ้น ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ...

กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าดูแลความสงบเรียบร้อย การเล่นน้ำเทศกาลสงกรานต์

กอ.รมน.จังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 131700 เม.ย. 62 เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.ประจำจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ อ.หัวหิน พร้อมด้วย จนท.มว.รส.ที่ 2 (หัวหิน) พร้อมกำลังทหารจากกองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ ร่วมกับ พ.ต.ท.เสมอ อยู่สำราญ รอง ผกก.สภ.หัวหิน พ.ต.ต.สมพงษ์ อยู่ยืด...

กอ.รมน.สุโขทัย จัดโครงการสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม เวลา 09.00 น. พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย /หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัดสุโขทัย มอบให้ พ.ต. คะเนตร รักวุ่น หัวหน้าฝ่ายงานข่าวฯ ดำเนินโครงการสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้งการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 7 โดยมี...

กอ.รมน.จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการจัดการความมั่นคงด้านสังคม และ การเมือง

ง วันที่ 3 ม.ค.63 เวลา 0900 กอ.รมน.จังหวัดระนอง โดย พ.อ.จำรัส สังขะวร รอง.ผอ.กอ.รมน.จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการจัดการความมั่นคงด้านสังคม และ การเมือง เพื่อให้ความรู้กับผู้นำทัองถิ่นและผู้นำหมูบ้านมีผู้เข้าอบรม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสถาเทศบาลตำบลบางนอน ม.3 ต.บางนอน...
X