หน้าแรก งานเสริมสร้างความมั่นคง งานเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม

งานเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม

กอ.รมน.กำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 62 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน. จังหวัดกำแพงเพชร , บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. และนายนิรันท์ นีระวงค์ สาธารณสุขประจำอำเภอคลองลาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียง 1 ราย,ผู้พิการ...

รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุนหะนันท์ รอง มทภ.3/รอง ผบ.กกล.รส. ทภ.3 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อ 14 เม.ย. 62 เวลา 1400 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุนหะนันท์ รอง มทภ.3/รอง ผบ.กกล.รส. ทภ.3 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ...

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด รายงานเหตุการณ์ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด รายงานเหตุการณ์ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563 สารวัตรทหารเรือ สนับสนุน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 ห้ามบุคคลใด ทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น และประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนที่เกี่ยวกับด้านความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม ห้ามทำกิจกรรม ห้ามมั่วสุม เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยจัดกำลังสารวัตรทหารเรือ...

กอ.รมน.นนทบุรี เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

กอ.รมน.นนทบุรี เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สนับสนุนคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ และคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.61 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลการเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 พ.อ. วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี จัดการประชุม เพื่อรับทราบข้อมูล รวมทั้ง ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ โดยมี นาย...

กอ.รมน. จังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่14 เม.ย. 62 เวลา 1400 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย (ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุนหะนันท์ รอง มทภ.3/รอง ผบ.กกล.รส. ทภ.3 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ จุดบริการประชาชนบริเวณสี่แยกคลองตาล...

กอ.รมน.ชลบุรี จัดการอบรม “โครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.62 เวลา 08.30 น. กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี จัดการอบรม "โครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง (สานเสวนา) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562" โดยมี นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นอภ.เมืองชลบุรี เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมฯ อ.เมือง จ.ชลบุรี...

กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 6 มี.ค. 63

กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดชุดวิทยากร ชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน 211) กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 63 เวลา 0830 – 1600 พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง...

จังหวัดศรีสะเกษ จัดการประชุมพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว กิจกรรมการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ

จังหวัดศรีสะเกษ จัดการประชุมพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว กิจกรรมการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างคณะผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. นาย ธวัช สุระบาล ผวจ.ศก./ผอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ เปิดการประชุมพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว กิจกรรม การเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching)ระหว่างคณะผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการ - กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2...

ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

เมื่อ​วันที่​ 27 มีนาคม กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดนครราชสีมา ณ​ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา/ผอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม #สำนักงานโฆษก กอ.รมน.
X