“เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน ความสุขของประชาชน คือหน้าที่ของเรา”

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เดินเท้านำเสื้อกันหนาวและผ้าห่มแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ยากไร้ เราไม่ทิ้งกัน ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า #http://www.southpeace.go.th/?p=11128

มอบรถเข็นวีลแชร์ เสริมพลังใจให้ผู้พิการในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

พันเอกนายแพทย์ โชคชัย  ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย พันโท สุวิทย์  มานะสมบูรณ์ รอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30, ปลัดอำเภอบันนังสตา, สถานีตำรวจภูธรบันนังสตา, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำหมู่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), และทุกภาคส่วนที่เกี่วข้อง ลงพื้นที่บริเวณ บ้าน กม. 26 นอก หมู่ที่...

มหาสารคาม ตรวจเข้มมาตรการป้องกันโรค COVID-19

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 63  กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสถานประกอบการตามมาตรการ ป้องกันโรค COVID-19 ในเขต อ.เมือง อ.แกดำ และ อ.นาดูน จว.มค  เพื่อเป็นการระวังป้องกันการแพร่ระบาด และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในเรื่องของการแพร่ระบาดว่า ยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจในการระวังป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ...

สร้างขวัญกำลังใจแด่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการในพื้นที่ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

พันเอกนายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49, สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไผ่, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน และผู้พิการ ในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบกายอุปกรณ์ ละถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ป่วยที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิต และต้องการกายอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิต...

ผบ.ฉก.สงขลา ย้ำทุกหน่วยในพื้นที่เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ห้วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 11/12/63 พลตรี ศานติ ศกุลตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ในประเทศเพื่อนบ้านมีการระบาดของโควิด19 อย่างน่าเป็นห่วง เจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน จึงต้องเพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นและเฝ้าระวังผู้ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มข้น โดยเจ้าหน้าที่เองต้องมีการป้องกันระวังตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในการดูแลตัวเอง และร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เป็นระลอกที่ 2 ซึ่งเน้นย้ำผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม. ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงการแพร่ระบาดของ เชื้อโรควิด-19 ป้องกันไม่ให้มีกาาระบาดในระลอก 2 พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ...

ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ สร้างขวัญกำลังใจ ฟื้นฟูชุมชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับ อำเภอสายบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย ของ นายแสง ชูสวน ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 18 ซอย 2 ถนนกะลาพอ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ตามโครงการ "กิจกรรมพัฒนาชุมชนไทยพุทธให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน" โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมบ้านพักให้กับประชาชนไทยพุทธเปราะบางให้มีความมั่นคง แข็งแรง...

จังหวัดตาก ตรวจเข้มตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 63 เวลา 06.00-18.30 น. กอ.รมน.จังหวัดตาก  พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนแม่สอด (สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2) ม.7 บ.วังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จว.ตาก โดยพบบุคคลสัญชาติไทยเดินทางเข้า ในราชอาณาจักร จาก...

กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการบูรณาการออกตรวจ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. พ.ท.บุญชัย  วสุนันต์ หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง และ สารวัตรทหาร มทบ.21 ออกตรวจสุ่มเพื่อประเมินและติดตามผล ตลอดจนให้คำแนะนำ การดำเนินมาตรการเพื่อการป้องกันควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ณ ตลาดเทิดไท และ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสามแยกปักธงชัย...

Big Cleaning Day จังหวัดเชียงราย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

เมื่อวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๖๓ นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย/ผอ.รมน.จังหวัด ชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายใต้รหัส ๑๐ – ๑๐ – ๑๒ – ๒๐ ณ สนามหน้าศาลากลาง จว.ชร อ.เมืองเชียงราย...

กอ.รมน.จังหวัดพะเยา ตรวจเข้มตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 63 กอ.รมน.จังหวัดพะเยา  ได้จัดกำลังพลตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดตั้งด่านตรวจแบบบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ณ บ้านป่าแฝก ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จว.พย /เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการที่กำหนด โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อของ จว.พย  ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการสกัดกั้นคนต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย ในห้วงที่ผ่านมาไม่พบผู้กระทำความผิด #isocnews #ข่าว กอรมน.ISOCNews #กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  สมท.ฯ ...
X