กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบปะเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เรียนดีฐานะบ้านยากจน

กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาวสุรีย์รัตน์ มาหนูพันธ์ ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมมิการาม เข้าพบปะเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เรียนดีฐานะบ้านยากจน เด็กชาย อรรธพงษ์ ช้างให้ อายุ 13 ปี เรียนชั้น ม.1 ซึ่งพักอาศัยอยู่บ้านพักคนงาน ต.อ่าวน้อย อ.เมือง...

กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่พิจารณาความเป็นผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่ทำกิน ของราษฎร

กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อบันทึกปากคำและตรวจสอบหลักฐาน ในการพิจารณาความเป็นผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่ทำกิน ของราษฎรจำนวน 187 ราย (จำนวน 5 กลุ่ม) ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง ท้องที่ ต.ห้วยแย้ และต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ และราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 3 กลุ่ม(กลุ่มซอกตะเคียน 37 ราย,กลุ่มหินรู 81 ราย...
X