กอ.รมน.ภาค 4 สน. นำมวลชนญาลันนันบารู จ.นราธิวาส เข้า “ค่ายพัฒนาทักษะวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด”

ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรม "ค่ายพัฒนาทักษะวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด" หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม...

กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ ช่วยชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.63 กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตให้กับชาวนาและช่วยเหลือ นางละมุน   พูนจัตุรัส อายุ 60 ปี  ซึ่งอาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 165/1 ม.2 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จว.ชย เพื่อช่วยเหลือในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการจ้างแรงงาน ในการจัดเก็บไว้ในยุ้งฉาง มีพื้นที่ปลูกข้าว จำนวน 8...

กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการบูรณาการร่วมกับ ปกครอง ตรวจคนเข้าเมือง สาธารณสุข และ มว.สห.มทบ.16 ลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิง

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63 กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้ พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน. ปฏิบัติงานร่วมกับกําลังพลที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ปกครอง ตรวจคนเข้าเมือง สาธารณสุข  และ มว.สห.มทบ.16 เพื่อตรวจหาผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบซึ่งทำให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข โดยลงพื้นที่ออกตรวจสถานบันเทิง จำนวน 3 แห่ง ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ...

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน : บูรณาการตรวจสอบสถานประกอบการ และแรงงานเมียนมา เพื่อตรวจสอบคัดกรอง และตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยสาธารณสุข  และ จัดหางาน จว.ลพ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ และแรงงานเมียนมา ณ บริษัท​เจ้าวัฒนพงศ์จำกัด​ ต.เหล่ายาว​ อ.บ้านโฮ่ง​ จว.ลพ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยมีนายจ้าง และ  แรงงาน ฯ จำนวน 20 คน...

เครือข่ายปกป้องเด็กจังหวัดชายแดนใต้ จัดโครงการ วันสิทธิเด็กสากล ครั้งที่ 6 เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ด้านสิทธิเด็กในพื้นที่

วันนี้ (1 ธันวาคม 2563) เวลา 10.30  น. ที่ ห้องประชุม โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เครือข่ายปกป้องเด็กจังหวัดชายแดนใต้ (Child protection network หรือ CPN) จัดโครงการ วันสิทธิเด็กสากล ครั้งที่ 6  “Create a...

การประสานงานตามกลไกเฝ้าระวัง การใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

สำนักงาน ป.ป.ท. : นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิต (รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.),นางสาวมนัสนันท์ จรัลจรูญพงษ์ (ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและกำกับ ศปท.),ว่าที่ร้อยโท เจนรบ พละเดช (นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ) และนายวิกร แก้วกำไร(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ) ได้ขอความร่วมมือเพื่อประสานงานตามกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมี พล.อ.วุฒิไกร คล้ายวงษ์...

ศปป.2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.กทม.ในห้วงโรคระบาด COVID-19

24 เม.ย.63,1330 พล.ต.กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.และ พ.อ.ชำนิ รักษายศ ผช.ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.กทม.ในห้วงโรคระบาด COVID-19 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมี พ.อ.วิโรจน์ หนองบัวล่าง รอง ผอ.รมน.กทม.ให้การต้อนรับ

กอ.รมน.จังหวัดกระบี่ ติดตามการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กอ.รมน.จังหวัด กระบี่ เมื่อ 15 เม.ย.63 เวลา 14.30 น. – 18.00 น. ตามคำสั่ง จังหวัดกระบี่ที่ 1417/2563 ลงวันที่ 5 เม.ย.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกำกับและติดตามการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( COVID 19)...

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด รายงานเหตุการณ์ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด รายงานเหตุการณ์ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563 สารวัตรทหารเรือ สนับสนุน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 ห้ามบุคคลใด ทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น และประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนที่เกี่ยวกับด้านความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม ห้ามทำกิจกรรม ห้ามมั่วสุม เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยจัดกำลังสารวัตรทหารเรือ...

กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​บูรณาการ​ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้ออกติดตามตรวจสอบร้านค้าธงฟ้าฯ ที่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัย

กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​บูรณาการ​ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้ออกติดตามตรวจสอบร้านค้าธงฟ้าฯ ที่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัย เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ.​ร้านบีมาร์ท​ เลขที่​ 17​ ม.14​ ต.บ้าน​เป็ด​ อ.เมือง​ จ.ขอนแก่น, ร้านโฮมยา​ เลขที่​ 160​/5​3​ ม.7​ ต.ในเมือง​ จ.ขอนแก่น​, ร้านยาทิพย์ทองเภสัช เลขที่ 148/43 หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง...
X