การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดย พคบ.รุ่นที่ 11

การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดย พคบ.รุ่นที่ 11

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ลุยแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล

กอ.รมน.โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ลุยแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว วันนี้ 6 มิ.ย.62 เวลา 0900 พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ โรงแรมรอยัล นาคารา และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านตัวบทกฎหมาย...

รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุนหะนันท์ รอง มทภ.3/รอง ผบ.กกล.รส. ทภ.3 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อ 14 เม.ย. 62 เวลา 1400 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุนหะนันท์ รอง มทภ.3/รอง ผบ.กกล.รส. ทภ.3 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ...

กอ.รมน. จังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่14 เม.ย. 62 เวลา 1400 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย (ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุนหะนันท์ รอง มทภ.3/รอง ผบ.กกล.รส. ทภ.3 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ จุดบริการประชาชนบริเวณสี่แยกคลองตาล...

กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าดูแลความสงบเรียบร้อย การเล่นน้ำเทศกาลสงกรานต์

กอ.รมน.จังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 131700 เม.ย. 62 เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.ประจำจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ อ.หัวหิน พร้อมด้วย จนท.มว.รส.ที่ 2 (หัวหิน) พร้อมกำลังทหารจากกองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ ร่วมกับ พ.ต.ท.เสมอ อยู่สำราญ รอง ผกก.สภ.หัวหิน พ.ต.ต.สมพงษ์ อยู่ยืด...

ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

เมื่อ​วันที่​ 27 มีนาคม กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดนครราชสีมา ณ​ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา/ผอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม #สำนักงานโฆษก กอ.รมน.

กอ.รมน.อำนาจเจริญร่วมประชุมอนุคณะกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม เวลา 13.30 น. กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมอนุคณะกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รอง ผวจ.อ.จ./ รอง ผอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญ ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและปัญหาข้อขัดข้อง และแผนที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต #สำนักงานโฆษก กอ.รมน.

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

https://www.youtube.com/watch?v=DFbkgzii4xI

กอ.รมน.สมุทรสงคราม ร่วมกับสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม บูรณาการร่วมกับ สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, ปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม, ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม, แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท เอส ดี สควิท...

กอ.รมน.สุโขทัย จัดโครงการสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม เวลา 09.00 น. พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย /หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัดสุโขทัย มอบให้ พ.ต. คะเนตร รักวุ่น หัวหน้าฝ่ายงานข่าวฯ ดำเนินโครงการสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้งการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 7 โดยมี...
X