กอ.รมน.กำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 62 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน. จังหวัดกำแพงเพชร , บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. และนายนิรันท์ นีระวงค์ สาธารณสุขประจำอำเภอคลองลาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียง 1 ราย,ผู้พิการ...

กอ.รมน.นนทบุรี เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

กอ.รมน.นนทบุรี เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สนับสนุนคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ และคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.61 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลการเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 พ.อ. วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี จัดการประชุม เพื่อรับทราบข้อมูล รวมทั้ง ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ โดยมี นาย...

จังหวัดศรีสะเกษ จัดการประชุมพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว กิจกรรมการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ

จังหวัดศรีสะเกษ จัดการประชุมพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว กิจกรรมการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างคณะผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. นาย ธวัช สุระบาล ผวจ.ศก./ผอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ เปิดการประชุมพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว กิจกรรม การเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching)ระหว่างคณะผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการ - กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2...

จังหวัดนครพนม จัดการเผาทำลายกัญชากว่า 8,700 ก.ก. เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

จังหวัดนครพนม จัดการเผาทำลายกัญชากว่า 8,700 ก.ก. เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. นาย สมชาย วิทย์ดำรงค์ ผวจ.น.พ./ผอ.รมน.จังหวัดนครพนม/ผอ.ศอ.ปส.จว.นพ. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ณ บริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมีการจัดกิจกรรม เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก , การแสดงกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานราชการและองค์กร...

จังหวัดปทุมธานี เร่งรัดแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับผู้มีรายได้น้อยให้เป็นรูปธรรม

จังหวัดปทุมธานี เร่งรัดแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับผู้มีรายได้น้อยให้เป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ. สัญญลักขณ์ ทั่งศิริ รอง ผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคลังจังหวัดปทุมธานี , จนท.ธนาคารออมสิน, จนท.ธ.ก.ส. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เกิดการดำเนินการในเชิงรุก ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย...

กอ.รมน.เชียงราย ตรวจแนะนำการบังคับใช้กฎหมายแรงงานต่างด้าว

กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย : ในวันที่ 22 มิ.ย.61 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมกับจัดหางาน จังหวัด ช.ร ,พัฒนาสังคม ฯ จังหวัด ช.ร. ร่วมออกตรวจแนะนำและแจ้งเตือนผู้ประกอบการ เขตพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานต่างด้าว ในวันที่ 1  ก.ค.61 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.นนทบุรี ร่วมกับอำเภอบางกรวย อบรมให้ความรู้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในการปฏิบัติตนต่อผู้โดยสาร

กอ.รมน.นนทบุรี ร่วมกับอำเภอบางกรวย อบรมให้ความรู้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในการปฏิบัติตนต่อผู้โดยสาร เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.61 เวลา 10.00 น. กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมชี้แจงวินรถจักรยานยนต์รับจ้างวัดศรีประวัติ ร่วมกับ นายธีระ โรจนประดิษฐ์ ปลัดอำเภอบางกรวย อส.อ.บางกรวย , สภ.บางกรวย และ นางผกามาศ นาคะปิ่น กำนัน ต.บางขนุน ณ หอประชุมอำเภอบางกรวย ต.วัดชลอ...

กอ.รมน.ตรัง ร่วมกับแรงงานจังหวัดตรวจสอบสถานประกอบการ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

กอ.รมน.ตรัง ร่วมกับแรงงานจังหวัดตรวจสอบสถานประกอบการ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61 กอ.รมน.จังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 2 แห่ง บริษัทวู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด ประเภทกิจการ เลื่อยไม้และไสไม้ ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง มีแรงงานทั้งหมด 604 คน ช่าย 408 คน หญิง 196...
X