กอ.รมน.เชียงราย ตรวจแนะนำการบังคับใช้กฎหมายแรงงานต่างด้าว

กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย : ในวันที่ 22 มิ.ย.61 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมกับจัดหางาน จังหวัด ช.ร ,พัฒนาสังคม ฯ จังหวัด ช.ร. ร่วมออกตรวจแนะนำและแจ้งเตือนผู้ประกอบการ เขตพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานต่างด้าว ในวันที่ 1  ก.ค.61 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.นนทบุรี ร่วมกับอำเภอบางกรวย อบรมให้ความรู้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในการปฏิบัติตนต่อผู้โดยสาร

กอ.รมน.นนทบุรี ร่วมกับอำเภอบางกรวย อบรมให้ความรู้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในการปฏิบัติตนต่อผู้โดยสาร เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.61 เวลา 10.00 น. กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมชี้แจงวินรถจักรยานยนต์รับจ้างวัดศรีประวัติ ร่วมกับ นายธีระ โรจนประดิษฐ์ ปลัดอำเภอบางกรวย อส.อ.บางกรวย , สภ.บางกรวย และ นางผกามาศ นาคะปิ่น กำนัน ต.บางขนุน ณ หอประชุมอำเภอบางกรวย ต.วัดชลอ...

กอ.รมน.ตรัง ร่วมกับแรงงานจังหวัดตรวจสอบสถานประกอบการ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

กอ.รมน.ตรัง ร่วมกับแรงงานจังหวัดตรวจสอบสถานประกอบการ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61 กอ.รมน.จังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 2 แห่ง บริษัทวู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด ประเภทกิจการ เลื่อยไม้และไสไม้ ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง มีแรงงานทั้งหมด 604 คน ช่าย 408 คน หญิง 196...
X