หน้าแรก ข่าว กอ.รมน. การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอื่นๆ

การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอื่นๆ

โครงการราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ 17 ม.ค. 64 เวลา 0800 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 3203 กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) รุ่นที่ 1  ณ บ้านเจียจันทร์ หมู่ 13 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน...

กอ.รมน.พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อ 15 ม.ค. 64, ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 4 ร่วมกับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 2115, ชปกร.205, รพ.สต.หนองเดิ่น และ สภ.บุ่งคล้า จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน รุ่นที่ 5, ฝึกอบรมการรณรงค์ทางปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 5, ฝึกอบรมการพัฒนาเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด...

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดเจ้าหน้าที่ไปประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.กทม.

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดเจ้าหน้าที่ไปประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.กทม. โดยเข้าพบ รอง ผอ.รมน.กทม. ฝ่ายทหาร และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องและหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมกันนี้ได้ร่วมตรวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจมีการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาย่านศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า (ศปป.3 กอ.รมน.)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3

เมื่อวันที่ 21 - 25 ธ.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 (กอ.รมน.จังหวัดพะเยา, กอ.รมน.จังหวัดน่าน และ กอ.รมน.จังหวัดแพร่) โดยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนฯ ให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง...

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน : บูรณาการตรวจสอบสถานประกอบการ และแรงงานเมียนมา เพื่อตรวจสอบคัดกรอง และตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยสาธารณสุข  และ จัดหางาน จว.ลพ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ และแรงงานเมียนมา ณ บริษัท​เจ้าวัฒนพงศ์จำกัด​ ต.เหล่ายาว​ อ.บ้านโฮ่ง​ จว.ลพ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยมีนายจ้าง และ  แรงงาน ฯ จำนวน 20 คน...

สุโขทัยตรวจเข้มมาตรการป้องกันโรค COVID-19

วันที่ 7 ธ.ค. 63 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผวจ.สุโขทัย/ผอ.รมน.จังหวัด สุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ในพื้นที่ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัย และตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัย เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 #isocnews #ข่าวกอรมนISOCNews...

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนฯ ด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1

ห้วงวันที่ 9 – 13 มี.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำประมงผิดกฏหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 ( กอ.รมน.จังหวัดตราด, กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี และ กอ.รมน.จังหวัดระยอง ) โดยเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดการอบรมให้กับมวลชน เพื่อพัฒนาเครือข่ายมวลชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง...

กอ.รมน. สร้างเครือข่ายตระหนักรู้การก่อการร้าย ประชาชนมีส่วนร่วมในงานด้านความมั่นคง

ในวันที่ 24 พ.ย. 62 พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการอำนวยการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมทั้งการเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มีส่วนช่วยในการป้องกันและแก้ไข การสร้างกระบวนการรับรู้ การแจ้งเตือนข่าวสารและเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในภาพรวม กอ.รมน. โดยสำนักการข่าว กอ.รมน. ได้ดำเนินงานด้วยการบูรณาการข่าวด้านความมั่นคง โดยการสร้างเครือข่ายด้านการข่าวเพื่อการแจ้งเตือนข่าวสารที่ประกอบกัน ทั้งจากภาครัฐและ ภาคประชาชน...

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอมและพิธีเปิดงาน ซื้อ ขาย ให้ถูกใจ ใช่เลย (Let’s Get Right)

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 พล.ต.ยุทธพร สุบรรณภาส รอง ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.(2)  เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม และร่วมในพิธีเปิดงาน ซื้อ ขาย ให้ถูกใจ ใช่เลย (Let's Get Right)...
X