หน้าแรก งานเสริมสร้างความมั่นคง งานเสริมสร้างความมั่นคงแบบพิเศษ

งานเสริมสร้างความมั่นคงแบบพิเศษ

ศปป.3 กอ.รมน. ได้มอบหมายให้ พ.อ.สถิตย์  บุญเมือง  ผช.ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบประวัติ  ความถูกต้อง และคุณสมบัติเรือประมงและเจ้าของเรือ

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62  ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. ได้มอบหมายให้ พ.อ.สถิตย์  บุญเมือง  ผช.ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบประวัติ  ความถูกต้อง และคุณสมบัติเรือประมงและเจ้าของเรือ ครั้งที่ 6/62  ณ ห้องประชุมแม่น้ำยม  กรมเจ้าท่า  โดยมี รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธานฯ

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนฯ ด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1

ห้วงวันที่ 9 – 13 มี.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำประมงผิดกฏหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 ( กอ.รมน.จังหวัดตราด, กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี และ กอ.รมน.จังหวัดระยอง ) โดยเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดการอบรมให้กับมวลชน เพื่อพัฒนาเครือข่ายมวลชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง...

ศปป.3 กอ.รมน. ได้จัดข้าราชการเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 11-15 ก.พ.62  ศปป.3 กอ.รมน.  ได้จัดข้าราชการเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม  ตรวจสอบสถานการณ์ ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  ในพื้นที่ กอ.รมน. ภาค 1  (จว.ส.ก., จว.ป.จ. และ จว.น.ย.)   โดยมี  พล.ท.อรรถพร   เป้าประจักษ์   ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.   เป็นประธานในพิธี ...

โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ สถานการณ์ด้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ

เมื่อวันอังคารที่  4 ก.พ. 62   ศปป.3 กอ.รมน. ได้จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ สถานการณ์ด้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 (จว. ส.ส.)  เพื่อให้ผู้นำชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับประสบการณ์ ก่อให้เกิดทักษะในการเฝ้าระวัง ติดตาม...

พล.ท.อรรถพร เป้าประจักษ์ ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. เข้าร่วมแถลงข่าวพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว

เมื่อวันที่  3  ก.ย.62    พล.ท.อรรถพร   เป้าประจักษ์  ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.   เข้าร่วมแถลงข่าวพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว  เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เข็มขัด  รองเท้า  นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ  แผ่นซีดี/ดีวีดี  แว่นตา เครื่องสำอาง และ บุหรี่ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 10,620,825 ชิ้น...

ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.ตรวจเยี่ยม / ประสานการปฏิบัติกับ กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 62   พล.ท.อรรถพร   เป้าประจักษ์  ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.  พร้อมคณะ  จำนวน  8  นาย  ตรวจเยี่ยม / ประสานการปฏิบัติกับ  กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อรับทราบภารกิจ อำนาจหน้าที่และขอบเขตการปฏิบัติงานของ กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แลกเปลี่ยนข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ กระชับความร่วมมือระหว่าง ศปป.3...

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอมและพิธีเปิดงาน ซื้อ ขาย ให้ถูกใจ ใช่เลย (Let’s Get Right)

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 พล.ต.ยุทธพร สุบรรณภาส รอง ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.(2)  เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม และร่วมในพิธีเปิดงาน ซื้อ ขาย ให้ถูกใจ ใช่เลย (Let's Get Right)...

ดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึก ในการเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 – 7 ก.พ. 62 ศปป.3 กอ.รมน. ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึก ในการเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 (จว.นครปฐม) มี พล.ต.กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก พล.ต.ต. คำรณ บุญเลิศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม...

ตรวจเยี่ยม / ประสานการปฏิบัติกับการท่าอากาศยานดอนเมือง

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 62   พล.ท.อรรถพร   เป้าประจักษ์  ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.  พร้อมคณะ  จำนวน  8  นาย  ตรวจเยี่ยม / ประสานการปฏิบัติกับการท่าอากาศยานดอนเมือง  เพื่อรับทราบการดำเนินงาน และประสานความร่วมมือการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติและความมั่นคงทางไซเบอร์ รวมถึงแลกเปลี่ยนข่าวสารที่สำคัญต่อการปฏิบัติงาน ...

ศปป.3 กอ.รมน. ได้จัดการประชุมการรักษาความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  15  ส.ค.62   ศปป.3 กอ.รมน.  ได้จัดการประชุมการรักษาความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ครั้งที่  4/2562  เพื่อรับทราบสถานการณ์  ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่รัฐของส่วนราชการ พิจารณาจัดทำคู่มือการปฏิบัติ และประสานความร่วมมือระหว่างกันในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศ   ณ  ห้องประชุม   ศปป.3 กอ.รมน. (ชั้น 3)   อาคาร  ศปก.ทบ. (เดิม)   สวนรื่นฤดี   กรุงเทพฯ  โดยมี  ...
X