หน้าแรก ข่าว กอ.รมน. การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอื่นๆ

การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอื่นๆ

โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ สถานการณ์ด้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ

เมื่อวันอังคารที่  4 ก.พ. 62   ศปป.3 กอ.รมน. ได้จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ สถานการณ์ด้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 (จว. ส.ส.)  เพื่อให้ผู้นำชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับประสบการณ์ ก่อให้เกิดทักษะในการเฝ้าระวัง ติดตาม...

พล.ท.อรรถพร เป้าประจักษ์ ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. เข้าร่วมแถลงข่าวพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว

เมื่อวันที่  3  ก.ย.62    พล.ท.อรรถพร   เป้าประจักษ์  ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.   เข้าร่วมแถลงข่าวพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว  เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เข็มขัด  รองเท้า  นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ  แผ่นซีดี/ดีวีดี  แว่นตา เครื่องสำอาง และ บุหรี่ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 10,620,825 ชิ้น...

กอ.รมน. สร้างเครือข่ายตระหนักรู้การก่อการร้าย ประชาชนมีส่วนร่วมในงานด้านความมั่นคง

ในวันที่ 24 พ.ย. 62 พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการอำนวยการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมทั้งการเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มีส่วนช่วยในการป้องกันและแก้ไข การสร้างกระบวนการรับรู้ การแจ้งเตือนข่าวสารและเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในภาพรวม กอ.รมน. โดยสำนักการข่าว กอ.รมน. ได้ดำเนินงานด้วยการบูรณาการข่าวด้านความมั่นคง โดยการสร้างเครือข่ายด้านการข่าวเพื่อการแจ้งเตือนข่าวสารที่ประกอบกัน ทั้งจากภาครัฐและ ภาคประชาชน...

ศปป.3 กอ.รมน. ดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำประมงผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่  13 มิ.ย.62  ศปป.3 กอ.รมน.   ดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 (จว.น.ศ.)  โดยมี พล.ต.เพชรงค์   สิทธิด่าง  รอง ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.  เป็นประธานในพิธี ...

ศปป.3 กอ.รมน. ได้จัดการประชุมการรักษาความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  15  ส.ค.62   ศปป.3 กอ.รมน.  ได้จัดการประชุมการรักษาความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ครั้งที่  4/2562  เพื่อรับทราบสถานการณ์  ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่รัฐของส่วนราชการ พิจารณาจัดทำคู่มือการปฏิบัติ และประสานความร่วมมือระหว่างกันในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศ   ณ  ห้องประชุม   ศปป.3 กอ.รมน. (ชั้น 3)   อาคาร  ศปก.ทบ. (เดิม)   สวนรื่นฤดี   กรุงเทพฯ  โดยมี  ...

ศปป.3 กอ.รมน. ดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำประมงผิดกฎหมาย  ในพื้นที่  กอ.รมน.ภาค 4

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 ศปป.3 กอ.รมน. ดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำประมงผิดกฎหมาย  ในพื้นที่  กอ.รมน.ภาค 4   (จว.ส.ข.)  โดยมี พล.ต.เพชรงค์   สิทธิด่าง  รอง ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.  เป็นประธานในพิธี ...

กอ.รมน.พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อ 15 ม.ค. 64, ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 4 ร่วมกับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 2115, ชปกร.205, รพ.สต.หนองเดิ่น และ สภ.บุ่งคล้า จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน รุ่นที่ 5, ฝึกอบรมการรณรงค์ทางปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 5, ฝึกอบรมการพัฒนาเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด...

สุโขทัยตรวจเข้มมาตรการป้องกันโรค COVID-19

วันที่ 7 ธ.ค. 63 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผวจ.สุโขทัย/ผอ.รมน.จังหวัด สุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ในพื้นที่ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัย และตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัย เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 #isocnews #ข่าวกอรมนISOCNews...
X