หน้าแรก ข่าว กอ.รมน. การเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร

การเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากกรณีเกิดฝนตกหนักทำให้ดินสไลด์ เส้นทางสาย แม่จัน-แม่อาย บริเวณบ้านสันติสุข จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.63 เวลาประมาณ 0800 น. กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ได้บูรณาการประสานการขับเคลื่อน ร่วมกับ ศอ.อ.แม่จัน โดย นายวรายุทธ ค่อมบุญ นอภ.แม่จัน ,ฉก.ทพ.31 , กกล.ผาเมือง ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ,ปลัดอำเภอ ,สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแม่จันที่ 9 และผู้ใหญ่บ้านพร้อมจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดฝนตกหนักทำให้ดินสไลด์ในบริเวณพื้นที่บ้านของประชาชน...
X