หน้าแรก ข่าว กอ.รมน. การเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร

การเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร

กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในการขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ รุ่นที่ 1

วันที่ 18 มิ.ย.62 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุม เทศบาล ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รอง ผวจ.นนทบุรี เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในการขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ รุ่นที่ 1 โดยความร่วมมือระหว่าง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

รองผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 9/รอง ผอ.รมน.จ.ยโสธร​ เยี่ยมชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วันที่ 28 มิ.ย.62 เวลา 09.00-1200 น. พ.อ.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รองผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 9/รอง ผอ.รมน.จ.ยโสธร​ ร่วมกับ นาย พินิจ คาดพันโน ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่...

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 61 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.มหาสารคาม จำนวน 750 ผืน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชื่นชม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนจากสภาวะอากาศหนาวและเป็นขวัญกำลังใจ โดยมี นายเสน่ห์ นนทโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ในการนี้ พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง...

กอ.รมน.มุกดาหาร ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

กอ.รมน.มุกดาหาร ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ ๔ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ. พรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร จัดการประชุมการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องประชุม อบต.กุดแข้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร , หน่วยงานด้านความมั่นคง , ป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน...

กอ.รมน.นครนายก ร่วมกับป้องกันภัยจังหวัดฯ และกกล.รส.พัน.ร.รร.จปร. ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.61 เวลา 13.30 น. พ.อ. สุรินทร์ ปรียานุภาพ รอง ผอ.จังหวัดนครนายก ร่วมกับ ปภ.จังหวัดนครนายก , นายอำเภอองครักษ์ , อบต.บางสมบูรณ์ , กกล.รส.พัน.ร.รร.จปร.และผู้นำท้องถิ่นช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ และ ต.สาลิกา อ.เมือง...

มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 รวมพลคนกู้ภัย บูรณาการทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม เวลา 09.00 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดโครงการ "รวมพลคนกู้ภัย" ประจำปี 2562 ณ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน อาสาสมัครมูลนิธิและภาคเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่...

กอ.รมน.ตรัง ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง

กอ.รมน.ตรัง ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง สำรวจพื้นที่ประสบวาตภัยที่ อ.รัษฎา หลังบ้านเรือนได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น. พ.อ. พิชิต โชติแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัด ตรัง พร้อมด้วยกำลังพลจำนวน 2 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตรัง เข้าสำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ม....

รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่1/2562

วันที่ 25 มิ.ย.62 เวลา1330 พ.อ.ชัยธัช รัตนกำพล รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่1/2562 ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 15/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 มีความประสงค์ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือเสนอแนะในการคัดเลือก หรือกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการปลูกฟื้นฟูป่า ซึ้ง...

กอ.รมน.ตรัง ติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.61 เวลา 09.30 น. กอ.รมน.จังหวัดตรังจัดกำลังพลร่วมกับ ร.15 พัน. 4 ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.2 บ้านห้วยต่อน้อย ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เนื้อที่ 48 ไร่ 1งาน 17 ตารางวา ซึ่งผลการดำเนินการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว...

กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ร่วมค้นหาผู้ประสบภัยในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.61 เวลา 2015 พล.ต.คณเดช พงศบางโพธิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) ร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ และ เวลา 2215 ได้จัดกำลังพลนำทีม "Best Cave Diver" ชาวอังกฤษ 3 คน เพื่อให้ความช่วยเหลือ เยาวชน 12...
X