เสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน เตรียมการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

     กอ.รมน.โดยชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเตรียมการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยจัดอบรมรณรงค์การปฏิบัติการจิตวิทยา และประชาสัมพันธ์รวมทั้งการพัฒนาเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการดำเนินการในหลายพื้นที่ รายละเอียดดังนี้ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ 4 ม.ค. 64 – ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2 กอ.รมน. ร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 2213 จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ห้วงวันที่...

มอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 300 ชุด แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ที่ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา

ศอ.บต.มอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 300 ชุด แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ที่ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา        วันนี้ 7 ม.ค.64 ที่มัสยิดดารุลฮูดาละแอ หมู่ที่ 1 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา พลเรือตรี...

หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ร่วมกับ อำเภอนาทวี เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

วันนี้ (8 มกราคม 2564) เวลา 13.00 น. พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พร้อมด้วย นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนจิตอาสา จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 43...

เริ่มแล้ว “ครัวสนามญาลันนันบารู” พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ณ ที่ทำการกำนันตำบลปะกาฮารัง หมู่ที่ 4 ตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี วันนี้ (9 มกราคม 2564) เวลา 10.00 น. ทีมวิทยากรญาลันนันบารู (กลุ่มกีตอไม่ทิ้งกัน) ร่วมกับ ชุดประสานงานญาลันนันบารูอำเภอเมืองปัตตานี (โค้ชญาลันฯ อ.เมืองปัตตานี) และ มวลชนญาลันนันบารู (ทีมตำบล) ปะกาฮารัง, รูสะมิแล,...

กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมกับหน่วยงานของจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงไฟฟ้าในพื้นที่

เมื่อ 8 ม.ค. 64, กอ.รมน. จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นของก๊าซโฮโดรเจนซัลไฟล์ (ก๊าซไข่เน่า) จากการประกอบการของโรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็งและโรงไฟฟ้าสระยายโสม ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าฯ โดยมี นาย ชูชีพ พงษ์ไชย รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน พร้อมด้วย นาย เสกสรร ถนอมกิตติ นอภ.อู่ทอง, อุตสาหกรรมจังหวัดฯ, ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมฯ,...

กอ.รมน.จังหวัด กระบี่ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ลาดตระเวนในการป้องกันปราบปรามผู้บุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อ 7 ม.ค. 64 กอ.รมน. จังหวัด กระบี่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมและ ลงพื้นที่ลาดตระเวนในการป้องกันปราบปรามผู้บุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติและร่วมสังเกตุการณ์ในพื้นที่ ที่มีแนวโน้มความเสี่ยงและมีการบุกรุกในพื้นที่ อ.เมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีการประชุมวางแผนลาดตระเวน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12  ต.ไสไทย อ.เมือง จว.กระบี่

ผอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี มอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งอุปโภคบริโภคพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 6 มกราคม.2564 เวลา 10.00 น. พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน จังหวัด สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน 2,500 ผืน ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยจากอากาศหนาวในพื้นที่  อบต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี/ผอ.รมน....

กอ.รมน.ห่วงใยประชาชนเตือนภัย เตรียมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำโก-ลก และลุ่มน้ำบางนรา

โครงการชลประทานนราธิวาส แจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 2 ลุ่มน้ำโก-ลก และลุ่มน้ำบางนรา รับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของ สัตว์เลี้ยงขึ้นที่ปลอดภัย ติดตามสถานการณ์น้ำ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด (ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส)

กอ.รมน.ให้การช่วยเหลือและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส

กอ.รมน.โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 เร่งช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมนำสิ่งของอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค มอบให้ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น  

กอ.รมน.ร่วมแก้ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ และทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดแพร่

เมื่อ 6 ม.ค. 64  เวลา 13.00, กอ.รมน.จังหวัดยโสธร ร่วมกับ สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร, จนท.ป่าไม้ยโสธร และ อบต.ในพื้นที่ ออกตรวจพิสูจน์ที่ดินว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันสัตว์ป่า หรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร ในเขตพื้นที่ บ.แสนพันธ์ ต.เดิด, บ.ขั้นไดใหญ่ ต.ขั้นไดใหญ่, บ.สว่างเชียงหวาง ต.สำราญ และ...
X