กอ.รมน. เตรียมรับภัยแล้งร่วมกับประชาชน

เมื่อ 5 ม.ค. 64  กอ.รมน.จังหวัดแพร่ พร้อมประชาชน ตำบลวังธงฯ และ หน่วยทหาร (ม.พัน 12 พล ม.1) ร่วมมือร่วมใจทำกระสอบทรายสำหรับกั้นแม่น้ำยม เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ณ แม่น้ำยม บ้าน ปากห้วย หมู่ 3 ตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ...

รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับประธานหอการค้า จังหวัดสุรินทร์ ตรวจความก้าวหน้าโครงการ โคก หนอง นา

เมื่อ 5 ม.ค.64 พ.อ.กิตติพงษ์ พุทธิมณี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ ตรวจความก้าวหน้าการขุดโคกหนองนา ตามโครงการสระน้ำไร่นาประชารัฐ เพื่อกักเก็บและกระจายน้ำไว้ใช้เพื่อการผลิตภาคเกษตรในยามฤดูแล้ง จำนวน 18 พื้นที่เป้าหมาย ตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ โดยใช้งบจากเครือเซนทรัลและการบริจาคของภาคเอกชน ซึ่งดำเนินการไปแล้วจำนวน 10 พื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดขยายผลการผลิตและพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในอนาคต ...

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน แจกจ่ายให้กับสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำพูน

เมื่อ 5 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์จากการเพาะปลูกของเครือข่ายเมล็ดพันธุ์พระราชทานในปีที่ผ่านมาและได้ขยายผลแจกจ่ายให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ จังหวัดลำพูน  ซึ่งมีความต้องการและมีความพร้อม เพื่อนำไปเพาะปลูกเป็นโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 3 สถานศึกษา ได้แก่ 1.โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 2.โรงเรียนหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 3.โรงเรียนบ้านปวงคำ ประชาอุทิศ อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยมี นายชาญชิต ...

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 63  เวลา 10.10 น. กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น โดย พ.อ. สมบูรณ์ ณ หนองคาย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ และ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานในพิธีรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

กอ.รมน.เชียงราย ร่วมแก้ปัญหาหมอกควันและอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย โดย พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหาร พร้อมด้วย กำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมประกาศวาระจังหวัดเชียงรายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปี 2563 - 2564...

กอ.รมน.ระนอง จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัด ร.น. : เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผวจ.ร.น./ผอ.รมน.จังหวัด ร.น. เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แด่ พระภิกษุสงฆ์, กลุ่มเกษตรกรและราษฎร ในพื้นที่ จำนวน ๒๕ ชุด...

กอ.รมน.จังหวัดยโสธร เปิดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 -25 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดยโสธร โดย พ.อ.มงกุฎ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท) ได้มอบหมายให้ พ.อ.จรรยา สีลับสี หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ เปิดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  ประจำปี 2564 ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ...

โครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 กอ.รมน.จังหวัด น.ว. สำรวจโรงเรียนวัดนากลาง ต.นากลาง อ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ พร้อมด้วย สนง.เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ และเกษตรอำเภอโกรกพระ เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งนี้ ได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการฯ #isocnews #ข่าวกอรมนISOCNews #กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) ตรวจสอบ โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิท 45

ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) ตรวจสอบ โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิท 45 กรุงเทพฯ ตามที่มีการร้องเรียนว่ามีการครอบครองซากสัตว์ป่าหลายชนิดประดับตกแต่งภายในโรงแรม ตามนโยบาย/ข้อสั่งการของท่านที่ปรึกษา รมว.ทส. (ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) และท่านอธิบดี อส. (นายธัญญา เนติธรรมกุล) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (หน่วยพญาเสือ),...

กอ.รมน.กรุงเทพมหานคร ทำพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น. กอ.รมน.กรุงเทพมหานคร โดย พ.อ.มนต์ชัย  ดวงปัญญา รอง ผอ.รมน.กทม.(ท.) เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเครือข่ายเมล็ดพันธุ์พระราชทานในพื้นที่รับผิดชอบของ กอ.รมน.กทม. จำนวน  50 เขต โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคม กทม. เป็นผู้แทน...
X