หน้าแรก งานเสริมสร้างความมั่นคง งานเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้นที่

งานเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้นที่

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

12 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ ลิฟวิ่งเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดการบูรณาการ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและสื่อมวลชนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องไปสู่ประชาชน เพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน...

ผอ.รมน.ภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธานการประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธานการประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมจะบังติกอ โรงแรม ซี.เอส. อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ภายใต้กลไกของการพูดคุยเพื่อสันติสุข ที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับนโยบาย ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ระดับปฏิบัติ...

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมส่งผู้เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดียและเนปาล รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ที่ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พลตรี ศานติศกุนตนาค เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีส่งผู้เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดียและเนปาล รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งมีประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส...

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดการฝึกอบรมหลักสูตรคลี่คลายสถานการณ์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.62 เวลา 12.30 น. พล.ต.สมพล ปานกุล รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(2) เปิดการฝึกหลักสูตรคลี่คลายสถานการณ์ ของ ชคต.(ชุดคุ้มครองตำบล) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ค่ายมหาจักรีสิรินธร อ.นาทวี...

ส่งมอบกำลังใจแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู้ภัยโควิด -19

วันนี้ ( 14 เม.ย.63 ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ป้องกันตนเองในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช...

ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. เดินหน้าติดตามงานในพื้นที่ จชต. พร้อมให้กำลังใจลูกน้องอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันทึ่ 31 ธ.ค. 61เวลา 12.20 น. พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ จชต. พร้อมทั้งให้กำลังใจกำลังพล การเปิดแผนยุทธการ และฟังบรรยายสรุปติดตามสถานการณ์ โดยมี พล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4,...

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกิจกรรม ติดริบบิ้นขาว เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก วัฒนา กรมขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานกิจกรรมติดริบบิ้นขาว...

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ส่งมอบสิ่งของอุปกรณ์แก่หน่วยกำลังในพื้นที่ จชต. ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19

22 มีนาคม 2563 เวลา 12.30 น. ที่ กองบังคับการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีส่งมอบสิ่งของ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด-19...

กอ.รมน. ร่วมกับ กสทช. เชิญชวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงทะเบียน ซิมการ์ดโทรศัพท์ยืนยันตัวตน

(วันที่ 29 ก.ย. 62) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มีการประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 เครือข่าย ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
X