หน้าแรก งานเสริมสร้างความมั่นคง งานเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้นที่

งานเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้นที่

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.) ได้จัดทำโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 เพื่อให้วัด และพระสงฆ์สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัด สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ในการรณรงค์หาพระสงฆ์ และเชิญชวนประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ร่วมอุปสมบท เพื่อจำพรรษาวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน...

ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. เดินหน้าติดตามงานในพื้นที่ จชต. พร้อมให้กำลังใจลูกน้องอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันทึ่ 31 ธ.ค. 61เวลา 12.20 น. พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ จชต. พร้อมทั้งให้กำลังใจกำลังพล การเปิดแผนยุทธการ และฟังบรรยายสรุปติดตามสถานการณ์ โดยมี พล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4,...

ย้ำ!! กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ คุมการแพร่ระบาดของโรคใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผย เมื่อเวลา 10.00 น. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน COVID - 19 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมการรับคนไทยเกือบ 300 คน ที่เดินทางกลับจากรัสเซีย สเปนและสิงคโปร์ในวันนี้ โดยต้องผ่านระบบคัดกรองและเข้าพักในสถานที่ควบคุมโรคของรัฐที่กำหนด ต่อจากนั้น...

ผอ.รมน.ภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธานการประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธานการประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมจะบังติกอ โรงแรม ซี.เอส. อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ภายใต้กลไกของการพูดคุยเพื่อสันติสุข ที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับนโยบาย ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ระดับปฏิบัติ...

กอ.รมน. ร่วมกับ กสทช. เชิญชวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงทะเบียน ซิมการ์ดโทรศัพท์ยืนยันตัวตน

(วันที่ 29 ก.ย. 62) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มีการประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 เครือข่าย ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเพลิงศพ แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายยิงถล่มป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตำบลลำพะยา จ.ยะลา

11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ นางธนารัตน์ ไชยปัญญา อายุ 50 ปี ราษฎรที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนยิงถล่มป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ณ วัดป่าไร่พัฒนาราม ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี...

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มอบทุนการศึกษากรุงศรี คอนซูมเมอร์ ส่งต่ออนาคตทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานมอบทุนการศึกษากรุงศรี คอนซูมเมอร์...

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะประสานงานในพื้นที่ ขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุข

วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.20 น. ที่ห้องประชุมแพนดูล่า โรงแรมปาร์คอินทาวน์ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / เลขานุการร่วมคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะประสานงานระดับพื้นที่ เรื่อง ทิศทางและการออกแบบการขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต....

ส่งมอบกำลังใจแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู้ภัยโควิด -19

วันนี้ ( 14 เม.ย.63 ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ป้องกันตนเองในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช...

ผู้อำนวยการสำนักงาน UN WOMEN ส่วนภูมิภาคฯ เข้าเยี่ยมพบปะ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4ส่วนหน้า ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมบทบาท และความเข้มแข็งของสตรีในพื้นที่ จชต.

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ที่ตึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลัง ของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Entity and the Empowerment...
X