รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีTCAS รูปแบบที่ 2 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์                                      ...

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กอ.รมน.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กอ.รมน. ตามเอกสารที่แนบ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2

28708_ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯครั้งที่2

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รายละเอียดตามแอบสารที่แนบ รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กอ.รมน.

รับสมัครทางเว็บไซต์ https://isoc.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ" ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562 เวลา 16.00 น. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ประกาศรับสมัครสอบ แก้ไขประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ

ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน ปี 62 (ภาควิชาการ)

ผลการสอบคัดเลือก (ภาควิชาการ) ข้อแนะนำในการทดสอบร่างกาย เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน สนง.ปรมน.ทบ. คลิปวีดีโอสาธิตท่าดันพื้นและลุกนั่ง (ชาย) คลิปวีดีโอสาธิตท่าดันพื้นและลุกนั่ง (หญิง)  
X