กอ.รมน.จังหวัดยโสธร เปิดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 -25 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดยโสธร โดย พ.อ.มงกุฎ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท) ได้มอบหมายให้ พ.อ.จรรยา สีลับสี หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ เปิดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  ประจำปี 2564 ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ...

โครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 กอ.รมน.จังหวัด น.ว. สำรวจโรงเรียนวัดนากลาง ต.นากลาง อ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ พร้อมด้วย สนง.เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ และเกษตรอำเภอโกรกพระ เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งนี้ ได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการฯ #isocnews #ข่าวกอรมนISOCNews #กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กอ.รมน.กรุงเทพมหานคร ทำพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น. กอ.รมน.กรุงเทพมหานคร โดย พ.อ.มนต์ชัย  ดวงปัญญา รอง ผอ.รมน.กทม.(ท.) เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเครือข่ายเมล็ดพันธุ์พระราชทานในพื้นที่รับผิดชอบของ กอ.รมน.กทม. จำนวน  50 เขต โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคม กทม. เป็นผู้แทน...

กอ.รมน.จังหวัดอยุธยา พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. กอ.รมน.จังหวัดอยุธยา โดย พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จังหวัด อยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารอเนกประสงฆ์ ต.สำเภาลม อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา ซึ่งเมล็ดพันธุ์ผักดังกล่าวเป็นผักสวนครัวที่ผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ พระราชทานให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน...

กอ.รมน.จังหวัดลพบุรี ทำพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.63 เวลา 09.00  น. กอ.รมน.จังหวัดลพบุรี โดย พ.อ.ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.บ. เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่ง เมล็ดพันธุ์ผักดังกล่าวเป็นผักสวนครัวที่ผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ พระราชทานให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี นำไปมอบรวม...

กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการความร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และสำนักงานการวิจัยแห่ชาติ ชุมชนเข้มแข็ง ด้านวิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักและพืชอินทรีย์ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 เวลา 08.30 น. กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย พ.อ.ทรงยศ  ทองก้อน รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.) / เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และสำนักงานการวิจัยแห่ชาติ  ชุมชนเข้มแข็ง ด้านวิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักและพืชอินทรีย์ยั่งยืน / ณ ที่ทำการ ผญ.บ้าน...

รอง ผอ.รมน.ภาค 4 พบปะวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพการเป็นโค้ชแก้ปัญหายาเสพติด

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พบปะผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ในกิจกรรมอบรมวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ...

รอง ผอ.รมน.ภาค 4 พบปะวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพการเป็นโค้ชแก้ปัญหายาเสพติด

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พบปะผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ในกิจกรรมอบรมวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ...

กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดย ผบ.ฉก.ปัตตานี เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

ที่ บ้านตะลุโบะ หมู่ที่ 1 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และคณะ เดินทางเยี่ยมให้กำลังพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่อยู่อาศัย เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้แม่น้ำปัตตานีมีระดับน้ำสูงขึ้น เอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำหลายชุมชน และมีปริมาณมากเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชน สูงถึงระดับ 100 - 160 ซม. หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้เข้าช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น ได้มอบถุงยังชีพ...
X