หน้าแรก ข่าว กอ.รมน. สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา Covid-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา Covid-19 ในประเทศไทย

การดำเนินการป้องกันการระบาดโรคโควิด-19

กอ.รมน.ร่วมบูรณาการกับหลายหน่วยงาน เพื่อรณรงค์ การให้ความรู้ในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า COVID-19 โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน ดังนี้ -เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64 เวลา 13.30 – 16.00 น. กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ จัดชุดบูรณาการ ประชาสัมพันธ์ออกรณรงค์ มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ต.สะเดา อ.บัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 15 ม.ค....

กอ.รมน.ภาค 4 ลงพื้นที่จุดตรวจคัดกรอง เกาะหม้อแกง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

13 มกราคม 2564 เวลา 18:00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค​ 4 เดินทางลงพื้นที่ด่านเกาะหม้อแกง  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ที่ถือเป็นปราการด่านสุดท้าย ของผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ จุดตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19  ในการตรวจคัดกรองโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ กับผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่เข้ามายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เขตทางเข้าออกจังหวัดปัตตานี และตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการคัดกรองบุคคล...

ติดตามเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อ 14 ม.ค.64 กอ.รมน.จังหวัดลำปาง นำชุดวิทยากรชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน)ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง /ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ร่วมติดตามเฝ้าระวังให้คำแนะนำตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ร้านเบตงมินิมาร์ท ต.หัวเวียง  อ.เมือง จ.ลำปาง รายละเอียดดังนี้ ทางร้านได้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้กำหนดให้เป็นอย่างดี เน้นย้ำให้เฝ้าระวังปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือยินดีปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเน้นย้ำตามการให้คำแนะนำ  

กอ.รมน.ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ในทุกภาคส่วน รายละเอียดดังนี้

กอ.รมน.พื้นที่ภาคกลาง   เมื่อ 30 ธ.ค. 63, ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 1202 ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. โดย จ.ส.อ.รณชัย พลายงาม รอง หน.ชุดฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำชุด ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์ประชาชน สอบถามปัญหาต่างๆ เเละตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19...
X