พิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ศปป.3 กอ.รมน.

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศปป.3 กอ.รมน. ได้กระทำพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ระหว่าง พล.อ.อรรถพร เป้าประจักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. ท่านเก่า) กับ พล.ท.วุฒิชัย นาควานิช ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. ท่านใหม่ โดยมีข้าราชการ...
X