กอ.รมน. นำข้าราชการร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 24 ก.ค. 63

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนกลาง พล.อ. ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์  เสนาธิการทหารบก/ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำข้าราชการร่วมถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องอเนกประสงค์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เมื่อ 24 ก.ค. 63 #สมท.กอ.รมน.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เปิดการปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน. 6 จังหวัด ครั้งที่ 1

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ(ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน. 6 จังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 63 ณ มนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนด์สปาร์ อ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย. 62โดยการปฐมนิเทศครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศซึ่งเป็นกำลังพลที่บรรจุใน สง.ปรมน.ทร. และกำลังพลจาก นขต.ทร....
X