กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เปิดการปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน. 6 จังหวัด ครั้งที่ 1

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ(ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน. 6 จังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 63 ณ มนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนด์สปาร์ อ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย. 62โดยการปฐมนิเทศครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศซึ่งเป็นกำลังพลที่บรรจุใน สง.ปรมน.ทร. และกำลังพลจาก นขต.ทร....

พิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ศปป.3 กอ.รมน.

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศปป.3 กอ.รมน. ได้กระทำพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ระหว่าง พล.อ.อรรถพร เป้าประจักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. ท่านเก่า) กับ พล.ท.วุฒิชัย นาควานิช ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. ท่านใหม่ โดยมีข้าราชการ...
X