ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กอ.รมน.ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม. พื้นที่บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๓ พล.ต.สำราญ เจริญวงค์เพชร ผบ.มทบ.๒๘ พร้อมด้วย พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.๒๘/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท.)บูรณาการประสานการปฏิบัติ ร่วมกับ ศบภ.มทบ.๒๘ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ โดยเร่งด่วน ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม. พื้นที่บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย รายละเอียดดังนี้....

ดำเนินการช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (แก้วมังกร) จากเกษตรกร จำนวน 1,000 กิโลกรัม

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 1300 พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28/รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย(ท.) มอบหมายให้ จนท.ฯ กอ.รมน.จังหวัดเลย และ มทบ.28 ลงพื้นที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (แก้วมังกร) จากเกษตรกร จำนวน 1,000 กิโลกรัม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19...

โครงการ การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน(สานเสวนา) ณ ที่ทำการผลิตน้ำพริกเครื่องแกง เพื่อจำหน่ายบ้านนาเหลืองนอก ม.3 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน

วันที่ 25 ก.ค. 63 เวลา 0900 น. พ.อ. รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.น.(ท) มอบหมายให้ ชป.มช.กอ.รมน.จังหวัด น.น. ดำเนินกิจกรรมโครงการ การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน(สานเสวนา) ณ ที่ทำการผลิตน้ำพริกเครื่องแกง เพื่อจำหน่ายบ้านนาเหลืองนอก ม.3 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน...

กอ.รมน. นำข้าราชการร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 24 ก.ค. 63

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนกลาง พล.อ. ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์  เสนาธิการทหารบก/ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำข้าราชการร่วมถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องอเนกประสงค์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เมื่อ 24 ก.ค. 63 #สมท.กอ.รมน.

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนายทหารประทวน สง.ปรมน.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืสอบนายทหารประทวน สง.ปรมน.ทบ.ประจำปี2563

กิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งระดับตำบล อย่างยั่งยืน

เมื่อ 17 ก.ค.63  กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต นำโดย พล.ร.ต. วโรดม สุวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ภูเก็ต(ท.) มอบหมายให้ น.อ.บัณฑิต ขวัญชื่น หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พ.อ.จรูญ เกิดแก้ว รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต และ จนท.กอ.รมน.จังหวัด...

การประสานงานตามกลไกเฝ้าระวัง การใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

สำนักงาน ป.ป.ท. : นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิต (รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.),นางสาวมนัสนันท์ จรัลจรูญพงษ์ (ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและกำกับ ศปท.),ว่าที่ร้อยโท เจนรบ พละเดช (นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ) และนายวิกร แก้วกำไร(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ) ได้ขอความร่วมมือเพื่อประสานงานตามกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมี พล.อ.วุฒิไกร คล้ายวงษ์...

มอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งสำหรับ​อุปโภค​บริโภค​ และต่อสายไฟเข้าบ้าน ให้ประชาชน พื้นที่จังหวัดพะเยา

เมื่อ​ 12​ ก.ค.63​ เวลา​1030​ พ.อ.ประ​สิ​ษ​ฐิ​พงศ์​ มูลดี​ รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​พะเยา(ท)​ มอบหมาย​ให้​ พ.อ.นิรันดร​ พรหม​มิ​รัตน์​ เป็นผู้แทน​ พร้อมด้วย​ กำนัน​ ต.ลอ​ อ.จุน​ จังหวัดพะเยา และผู้นำหมู่บ้าน​ บ.ศรี​เมืองชุม​ เยี่ยมบ้าน​ ด.ญ.ศิรัณญา เสาร์​แก้ว​ อายุ​ 3​ ปี​...
X