ผู้อำนวยการสำนักงาน UN WOMEN ส่วนภูมิภาคฯ เข้าเยี่ยมพบปะ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4ส่วนหน้า ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมบทบาท และความเข้มแข็งของสตรีในพื้นที่ จชต.

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ที่ตึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลัง ของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Entity and the Empowerment...

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กอ.รมน.จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนในโครงการ We are Citizens เยาวชนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กอ.รมน.จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนในโครงการ We are Citizens เยาวชนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ โรงเรียนมหรรณพาราม, โรงเรียนศรีอยุธยา, โรงเรียนเบญจมราชาลัย และโรงเรียนทวีธาภิกเษก https://www.youtube.com/watch?v=SHFyBMOZ4S8 https://www.youtube.com/watch?v=6mAMcAv26YE https://www.youtube.com/watch?v=N1jAq7JyLDI https://youtu.be/F0IESJjJEek

บรรยายพิเศษ “COVID-19” ณ กอ.รมน.

ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-14.30 น.มีการบรรยาย Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) หรือ ไข้หวัดโคโรน่า 2019 ให้แก่กำลังพลกอ.รมน. โดย แพทย์จากกรมแพทย์ทหารบก ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน จึงเรียนเชิญกำลังพลที่ไม่ติดภารกิจร่วมฟังเพื่อได้รับความรู้อย่างถูกต้อง เครดิตภาพ :...

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ประจำปี 2563

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00-08.15 นาฬิกา ณ กอ.รมน. สวนรื่นฤดี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธี

ผอ.รมน.จังหวัด นครราชสีมา เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครอบครัวลิมป์รัชตามร ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงกลางใจเมืองนครราชสีมา ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 16 ก.พ. 63

กอ.รมน.จังหวัด น.ม. วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ.63เวลา 16.00 น. พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.(ท) ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครอบครัวลิมป์รัชตามร ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงกลางใจเมืองนครราชสีมา โดยผู้เสียชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันถึง 3 ศพ คือนายสุริยะ ลิมป์รัชตามร, นางปภัชญา นวลรักษา, เด็กชายปรมะ ลิมป์รัชตามรโดยมี พล.อ.ไพบูลย์...

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน ประจำปี 2563

กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มอบทุนการศึกษากรุงศรี คอนซูมเมอร์ ส่งต่ออนาคตทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานมอบทุนการศึกษากรุงศรี คอนซูมเมอร์...

สบค.กอ.รมน. จัดการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายกำลังพล ทบ. สังกัด สง.ปรมน.ทบ. และสังกัด นขต.ทบ. อื่นๆที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ สบค.กอ.รมน. จัดการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายกำลังพล ทบ. สังกัด สง.ปรมน.ทบ. และสังกัด นขต.ทบ. อื่นๆที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ณ บริเวณอาคารไสวแสนยากร(โรงยิม) และ ถนนรอบอาคาร...

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะประสานงานในพื้นที่ ขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุข

วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.20 น. ที่ห้องประชุมแพนดูล่า โรงแรมปาร์คอินทาวน์ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / เลขานุการร่วมคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะประสานงานระดับพื้นที่ เรื่อง ทิศทางและการออกแบบการขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต....

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

12 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ ลิฟวิ่งเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดการบูรณาการ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและสื่อมวลชนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องไปสู่ประชาชน เพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน...
X