รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กอ.รมน.

รับสมัครทางเว็บไซต์ https://isoc.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ" ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562 เวลา 16.00 น. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ประกาศรับสมัครสอบ แก้ไขประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รายละเอียดตามแอบสารที่แนบ รายละเอียด

กอ.รมน. สร้างเครือข่ายตระหนักรู้การก่อการร้าย ประชาชนมีส่วนร่วมในงานด้านความมั่นคง

ในวันที่ 24 พ.ย. 62 พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการอำนวยการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมทั้งการเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มีส่วนช่วยในการป้องกันและแก้ไข การสร้างกระบวนการรับรู้ การแจ้งเตือนข่าวสารและเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในภาพรวม กอ.รมน. โดยสำนักการข่าว กอ.รมน. ได้ดำเนินงานด้วยการบูรณาการข่าวด้านความมั่นคง โดยการสร้างเครือข่ายด้านการข่าวเพื่อการแจ้งเตือนข่าวสารที่ประกอบกัน ทั้งจากภาครัฐและ ภาคประชาชน...

รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน บรรจุเป็นนายทหารประทวน

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง เสมียน สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในกองทัพบก (อัตราสิบเอก) จำนวน ๑๐ อัตรา รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๑๓.๕ (๘,๖๑๐ บาท) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ประกาศรับสมัคร แบบฟอร์มสมัครสอบคัดเลือก

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กอ.รมน.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กอ.รมน. ตามเอกสารที่แนบ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2

28708_ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯครั้งที่2

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ของตำรวจภูธรภาค ๔

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ของตำรวจภูธรภาค ๔ เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ข.ก./ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พล.ต.ท. สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผบช.ภ.๔ , พล.ต. กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง...

ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 11

กอ.รมน. โดย สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 83 คน ระยะเวลาในการอบรมเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.massisoc.isoc.go.th ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การฝึกอบรมมวลชน...

การฝึกหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)

เมื่อ วันที่ 2 ก.พ. 61 กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย โดย พ.อ.พักตร์พงษ์  เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ทำการฝึกหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) บ.กกน้อย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จังหวัดเชียงราย 1.โดยมี จนท.กกต.จังหวัดเชียงราย บรรยายและให้ผู้เข้ารับการอบรม 2.เมื่อ เวลา 1100 น ได้เป็นประธานในการปิดการฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาและพัฒนาตนเอง...
X