ลพบุรีรณรงค์แต่งชุดไทยทั้งเมือง

ลพบุรีรณรงค์แต่งชุดไทยทั้งเมืองในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี/ผอ.รมน.จังหวัดลพบุรี และ พล.ต.อดิศักดิ์ บัวพรหมมาตร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ กกล.รส.จังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเดินขบวนเคาะประตูบ้านรณรงค์เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.– 18 ก.พ.61 เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่...

ทวงคืนผืนป่า อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ทวงคืนผืนป่าที่ถูกนายทุนบุกรุกปลูกยางพารา 670 ไร่ ที่ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ อ.ด่านซ้าย จ.เลย เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61 กอ.รมน.จังหวัดเลย ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กรมป่าไม้ ปฏิบัติงานร่วมกับ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 22...

ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ

กอ.รมน. ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ของ กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61 เวลา 09.30 น. พล.ต.ทัพ อุทิตสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 (ศปป.4 กอ.รมน.)/หัวหน้าคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 (ชุดประเมินผลที่ 2) ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ และการป้องกันแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร...

สำนักจเร กอ.รมน. ตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดลำปาง

วันที 9 ม.ค.61  พล.ต. ภูมิชาย นิลกำแหง ผช.จเร กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. ได้เข้าตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดลำปาง โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.ลำปาง/ ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร) และคณะ...

การประชุมสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน 8 มกราคม 2561

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.ชานนท์ ใช้สง่า รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน โดยมี พล.ต.ฉลองธวัฒน์พล ติยะโคตร รอง ผอ.ศตส.กอ.รมน. เข้าร่วมประชุม เพื่อบูรณาการและประสานการปฏิบัติภัยความมั่นคงด้านต่างๆ ณ ห้องประชุม 322 ชั้น...

การประชุมสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน 8 มกราคม 2561 ของ ศตส.กอ.รมน.

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. พล.ท.บรรพต พูลเพียร ผอ.ศตส.กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน เพื่อบูรณาการและประสานการปฏิบัติภัยความมั่นคงด้านต่างๆ โดยมี พล.ต.ฉลองธวัฒน์พล ติยะโคตร รอง ผอ.ศตส.กอ.รมน. พ.อ.ณัฐกฤษฏ์ บุญมาก หน.สตส.ศตส.กอ.รมน. และ พ.อ.ประวีร์ ชินวงศ์พรหม หน.สผป.ศตส.กอ.รมน....

ตรวจสอบไม้อายัดวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี

ตรวจสอบไม้อายัดวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ พบหลักฐานสับสน!! วัดยื่นขอขยายเวลาชี้แจงอีก 15 วัน กอ.รมน.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ คณะเจ้าหน้าที่ นำโดย นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หน.หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า, นายวัลลภ พิสุทธิ์พิเชฏฐ์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.3 (บ้านโป่ง) หน.คณะทำงานตรวจสอบไม้ในพื้นที่วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ พร้อมคณะทำงานฯ, เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ที่ 13 กรมป่าไม้, ปทส.ภ.จว.กาญจนบุรี และ...

กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 จ.เชียงราย

วันที่ 5 ม.ค.61 กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย จัดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชั้นในและตามแนวชายแดน กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน (อส.) ต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 ณ มูลนิธิเพื่อชีวิตและพัฒนาสังคม ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

มุกดาหารจับรถกระบะซุกไม้พะยูงริมฝั่งโขง

มุกดาหารจับรถกระบะซุกไม้พะยูงริมฝั่งโขง เมื่อ 5 ม.ค.61 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมแถลงข่าวการจับกุมไม้พะยูง สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4  ม.ค.61 เวลา 19.00 น. ได้ร่วมบูรณาการกับสถานีเรือมุกดาหาร, ไซเตสมุกดาหาร, ตม.จ.มุกดาหาร, ตชด.234 และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 ทำการจับกุมรถกระบะอีซูซุ 4 ประตู สีบรอนเงิน...

การประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 1/2561

กอ.รมน. เน้นทุกหน่วยขับเคลื่อนงานตามนโยบายประชารัฐ สร้างชุมชนปลอดยาเสพติด และสร้างเครือข่ายด้านการข่าวให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วย พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า วันนี้ (5 ม.ค.61) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้มีการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 1/2561 วาระพิเศษ โดย พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ...
X