พล.อ. วุฒิไกร คล้ายวงษ์ (จเร กอ.รมน.) เป็นผู้แทน เลขาธิการ กอ.รมน. ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง

เมื่อ 13 มี.ค. 63 พล.อ. วุฒิไกร  คล้ายวงษ์  (จเร กอ.รมน.) เป็นผู้แทน เลขาธิการ กอ.รมน. ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 1 จำนวน 150 คน เข้าเยี่ยมชมกิจภารกิจและการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. โดยหลักสูตร สวปอ.มส....

พล.ท.วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. มีนโยบายให้กำลังพล ศปป.5 กอ.รมน.ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อแจกจ่ายกำลังพล

วันที่ 17 มี.ค. 63 เวลา 12.00 น. กำลังพล ศปป.5 กอ.รมน.ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อแจกจ่ายกำลังพลตามนโยบาย พล.ท.วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโคโรน่่า (COVID 19) ทั้งนี้ กำลังพลสามารถนำไปต่อยอดความรู้ในการทำหน้ากากอนามัยใช้เองให้กับครอบครัว และชุมชน ต่อไป ...

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ลงตรวจเยี่ยมมาตรการคัดกรองป้องกันโรค โควิด-19 ด่านตรวจชายแดน จชต.

วันที่ 15 มี.ค.63 ที่ ด่านศุลกากรเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการคัดกรองป้องกันโรคโควิด-19 ของด่านตรวจชายแดนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตาม สนับสนุนมาตรการป้องกันของรัฐบาล โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายด่านศุลกากรเบตง ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง...

การประชุมคณะทำงานฯ การผันน้ำเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง (พื้นที่นอกเขตชลประทาน) ครั้งที่ 2

วันที่ 12 มี.ค.63 รอง ผบ.ทบ./ผู้ช่วย ผอ.รมน ในฐานะ หน.คณะทำงานศึกษาการผันน้ำเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง (พื้นที่นอกเขตชลประทาน) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ให้นำ “โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ โดยใช้รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล” และ “โครงการแก้มลิงแม่น้ำพิจิตร” เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดย กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร...

กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​บูรณาการ​ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้ออกติดตามตรวจสอบร้านค้าธงฟ้าฯ ที่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัย

กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​บูรณาการ​ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้ออกติดตามตรวจสอบร้านค้าธงฟ้าฯ ที่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัย เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ.​ร้านบีมาร์ท​ เลขที่​ 17​ ม.14​ ต.บ้าน​เป็ด​ อ.เมือง​ จ.ขอนแก่น, ร้านโฮมยา​ เลขที่​ 160​/5​3​ ม.7​ ต.ในเมือง​ จ.ขอนแก่น​, ร้านยาทิพย์ทองเภสัช เลขที่ 148/43 หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง...

สำรวจความพร้อมค่ายทหาร เตรียมสถานที่รองรับผู้เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. ที่กองร้อยอาวุธเบาที่ 3 กองพันทหารที่1 กรมทหารราบ ที่ 153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค...

กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 6 มี.ค. 63

กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดชุดวิทยากร ชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน 211) กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 63 เวลา 0830 – 1600 พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง...

กอ.รมน. จังหวัดพะเยา จัดการฝึกอบรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง กิจกรรม ปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี 2563 7 มี.ค. 63

เมื่อ 7 มี.ค.63, 0900 พ.อ.สมชาย ทาวงศ์มา รอง ผอ.รมน.จังหวัดพะเยา(ท.) เป็นประธานจัดการฝึกอบรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง กิจกรรม ปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.สันต้นตุ้ม ม.3 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อขยายผลความรู้โดยปราชญ์เพื่อความมั่นคงฯ ที่ผ่านการอบรมดูงานมาแล้ว​โดยการให้ความรู้​การแปรรูปผลิตภัณฑ์​ผักเชียง​ดาเป็นชา...

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด

กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพจำนวน 300 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนพัดผ่านหมู่บ้าน จนทำให้บ้านเรือนเสียหายจำนวนมาก             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก./ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายวัฒนาช่างเหลา ส.ส.เขต...

กองทัพบก ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปิดกิจกรรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม จังหวัดนราธิวาส สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิกุลทอง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี พิเศษ ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นประธานพิธีปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 ซึ่งฝ่ายกิจการพลเรือน...
X