พล.อ. วุฒิไกร คล้ายวงษ์ (จเร กอ.รมน.) เป็นผู้แทน เลขาธิการ กอ.รมน. ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง

เมื่อ 13 มี.ค. 63 พล.อ. วุฒิไกร  คล้ายวงษ์  (จเร กอ.รมน.) เป็นผู้แทน เลขาธิการ กอ.รมน. ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 1 จำนวน 150 คน เข้าเยี่ยมชมกิจภารกิจและการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. โดยหลักสูตร สวปอ.มส....

พล.ท.วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. มีนโยบายให้กำลังพล ศปป.5 กอ.รมน.ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อแจกจ่ายกำลังพล

วันที่ 17 มี.ค. 63 เวลา 12.00 น. กำลังพล ศปป.5 กอ.รมน.ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อแจกจ่ายกำลังพลตามนโยบาย พล.ท.วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโคโรน่่า (COVID 19) ทั้งนี้ กำลังพลสามารถนำไปต่อยอดความรู้ในการทำหน้ากากอนามัยใช้เองให้กับครอบครัว และชุมชน ต่อไป ...

พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.5 ร่วมประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาเพื่อยกระดับการบริหารจัดการด่านพรมแดนบูเก๊ะตาให้เป็นระบบและครบวงจร

วันที่ 5 มี.ค. 63 เวลา 10.00 น. พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.5 เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาเพื่อยกระดับการบริหารจัดการด่านพรมแดนบูเก๊ะตาให้เป็นระบบและครบวงจร ณ ห้องประชุมประสงค์ สุ่นสิริ อาคาร 20 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร...

กอ.รมน. จัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ เมื่อ 4 มี.ค. 63

เมื่อ 4 มีนาคม 2563  กอ.รมน. จัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ  เพื่อร่วมอุทิศผลบุญกุศล ให้กับไทยอาสาป้องกันชาติทุกท่านที่รักษาชาติ บ้านเมืองจนมาถึงยุคปัจจุบัน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เขตดุสิต กรุงเทพฯ ...

วันที่ 4 มี.ค. 63 เวลา 07.00 – 08.15 น. ขอเชิญชวนร่วมพิธีสงฆ์ที่ กอ.รมน.

ในวันที่ 4 มี.ค. 63 เวลา 07.00 - 08.15 น. ขอเชิญชวนร่วมพิธีสงฆ์ที่ กอ.รมน. ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อร่วมอุทิศผลบุญกุศลที่พวกเราจะรวมพลังสร้างขึ้นในช่วงพิธีให้กับไทยอาสาป้องกันชาติทุกท่านที่รักษาชาติ บ้านเมืองจนมาถึงยุคปัจจุบัน ให้พวกเราได้อยู่อย่างมีความสุข จึงขอเชิญสมาชิกทุกกลุ่มมาร่วมแสดงพลังในงานครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

บรรยายพิเศษ “COVID-19” ณ กอ.รมน.

ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-14.30 น.มีการบรรยาย Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) หรือ ไข้หวัดโคโรน่า 2019 ให้แก่กำลังพลกอ.รมน. โดย แพทย์จากกรมแพทย์ทหารบก ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน จึงเรียนเชิญกำลังพลที่ไม่ติดภารกิจร่วมฟังเพื่อได้รับความรู้อย่างถูกต้อง เครดิตภาพ :...

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ประจำปี 2563

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00-08.15 นาฬิกา ณ กอ.รมน. สวนรื่นฤดี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธี

ผอ.รมน.จังหวัด นครราชสีมา เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครอบครัวลิมป์รัชตามร ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงกลางใจเมืองนครราชสีมา ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 16 ก.พ. 63

กอ.รมน.จังหวัด น.ม. วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ.63เวลา 16.00 น. พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.(ท) ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครอบครัวลิมป์รัชตามร ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงกลางใจเมืองนครราชสีมา โดยผู้เสียชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันถึง 3 ศพ คือนายสุริยะ ลิมป์รัชตามร, นางปภัชญา นวลรักษา, เด็กชายปรมะ ลิมป์รัชตามรโดยมี พล.อ.ไพบูลย์...

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน ประจำปี 2563

กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน 
X