ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากกรณีเกิดฝนตกหนักทำให้ดินสไลด์ เส้นทางสาย แม่จัน-แม่อาย บริเวณบ้านสันติสุข จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.63 เวลาประมาณ 0800 น. กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ได้บูรณาการประสานการขับเคลื่อน ร่วมกับ ศอ.อ.แม่จัน โดย นายวรายุทธ ค่อมบุญ นอภ.แม่จัน ,ฉก.ทพ.31 , กกล.ผาเมือง ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ,ปลัดอำเภอ ,สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแม่จันที่ 9 และผู้ใหญ่บ้านพร้อมจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดฝนตกหนักทำให้ดินสไลด์ในบริเวณพื้นที่บ้านของประชาชน...

สำนักงาน กพ. ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดทำขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน รวมถึงผู้รับบริการ องค์กรเอกชน รวมถึงประชาชน สำนักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน รวมถึงผู้รับบริการ องค์กรเอกชน และประชาชนพิจารณาให้ความคิดเห็นตาม QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อสำนักงาน ก.พ. จะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบแบบสำรวจดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนต่อไป อ่านรายละเอียด และตอบแบบสอบถาม

กอ.รมน.ร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน โครงการชลประทานสุโขทัย

วันที่ 30 ส.ค.63 เวลา 1600 พ.อ.เสมา มังมติ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย (ท.) ลงพื้นที่ร่วมกับ โครงการชลประทานสุโขทัย ดำเนินการประชุมประชาคมกับเกษตรกร ณ คลองหนองเบน หมู่ที่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ...

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดน่าน

กอ.รมน.จังหวัดน่าน ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านต้นหนุน ม.5 ต.กลางเวียง โดนหนักในรอบ 60 ปี ชาวบ้านซึ้งในน้ำใจน้ำตาไหลพร้อมขอบคุณภาครัฐ  เมื่อ 22 ส.ค. 63 เวลา 0900 น. พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน(ท.) นำ จนท.กำลังพล กอ.รมน.จังหวัดน่าน ลงพื้นที่นำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มลงเรือท้องแบน...

กอ.รมน. จังหวัดลำพูน ร่วมการดำเนินการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เมื่อ 18 ส.ค. 63

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63 กอ.รมน. จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย พช.ลำพูน, พช.อ.แม่ทา ส่วนราชการ, ท้องถิ่น และประชาชน ร่วมการดำเนินการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ วัดดอยแช่ ม.3 ต.ทากาศ...

โครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน (สานเสวนา)

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา รอง ผอ รมน. จังหวัด น.ม.(ท.) ได้กรุณามอบหมายให้ พ.ท.วรัตถ์ รุ่งกลาง หน.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัด น.ม. ดำเนินโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน (สานเสวนา) เพื่อทราบปัญหาความเดือดร้อนและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอโชคชัย...

ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. และ พล.ต. เอกธนา เสนานนท์ ลก.กอ.รมน. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. เป็นประธาน...

เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ พร้อมกับมอบถุงยังชีพ ยารักษาโรค และไข่ไก่ แก่ผู้ประสบปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19

เมื่อ 121000 ส.ค.63 กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม โดย พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด สมุทรสงคราม(ท) เป็น หัวหน้าคณะ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม, พม.จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยออกเดินทางเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ พร้อมกับมอบถุงยังชีพ...

กอ.รมน.ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม. พื้นที่บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๓ พล.ต.สำราญ เจริญวงค์เพชร ผบ.มทบ.๒๘ พร้อมด้วย พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.๒๘/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท.)บูรณาการประสานการปฏิบัติ ร่วมกับ ศบภ.มทบ.๒๘ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ โดยเร่งด่วน ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม. พื้นที่บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย รายละเอียดดังนี้....

ดำเนินการช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (แก้วมังกร) จากเกษตรกร จำนวน 1,000 กิโลกรัม

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 1300 พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28/รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย(ท.) มอบหมายให้ จนท.ฯ กอ.รมน.จังหวัดเลย และ มทบ.28 ลงพื้นที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (แก้วมังกร) จากเกษตรกร จำนวน 1,000 กิโลกรัม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19...
X