น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ​พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ​พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วัน​พ่อ​แห่งชาติ และวันชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๔ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดย...

แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมพิธีบำเพ็ญบุญอุทิศถวาย หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้จัด งานบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงอุปการะคุณและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่ออดีตเจ้าอาวาสทุกรูป และในปีนี้ทางวัดราษฎร์บูรณะหรือวัดช้างให้ได้จัดให้มีพิธียกปลียอดเจดีย์ทองคำ ซึ่งทางวัดได้บูรณะมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 และแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยมีพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่...

กอ.รมน.มหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

​เมื่อวันที่​ 28​ พ.ย.63​ เวลา​ 1000​ น.​ พ.อ.กิตติศักดิ์​ ดวงกลาง​ รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​ ม.ค.​ ( ท.)​ มอบให้​ พ.ต.วสันต์​ จันทะดวง​ รอง​ หน.กลุ่มกิจการมวลชน​ เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่​สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราช​ชนนี​ พันปี​หลวง​ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินี​ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี​ และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับประเทศชาติในโอกาสวันชาติ​...

กอ.รมน.จังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวันปิยมหาราช

เมื่อ 23 ต.ค.63 เวลา 1700 พ.อ.นิรันดร พรหมมิรัตน์ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน ฯ เป็นผู้แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดพะเยา(ท.) พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา ,ผบก.ภ.จังหวัดพะเยา และ หน.ส่วนราชชการจังหวัดพะเยา.,หน่วยงานอปท.และภาคเอกชน ในพื้นที่ จังหวัดพะเยา ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ...

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.๒๘/รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย(ท.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับส่วนราชการ , ภาครัฐ , ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ทุกภาคส่วน ฯ โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.เลย...

กอ.รมน.จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำคูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระมหาสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อ 13 ต.ค. 63 เวลา 1000 พ.อ.นิรันดร พรหมมิรัตน์ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน ฯ เป็นผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดพะเยา และกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกับ ผบ.มทบ.34, ผบก.ภ.จว.พ.ย., รอง ผวจ.พะเยา, ปลัดจังหวัดพะเยา,อบจ.พะเยา และหน.ส่วนราชการ จว.พะเยาและประชาชนในพื้นที่ รวมประมาณ 500...

ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย”

เมื่อวันที่ 28 กย. 63เวลา 08.00 น พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา (ท.) ได้กรุณามอบหมายให้ พ.อ.วีระศักดิ์ สาระชาติ. หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา และ น.อ.สัญญา ประพันธ์ หน.กลุ่มงานมวลชน กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา และ พ.ท.วรัตถ์...

สำนักงาน กพ. ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดทำขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน รวมถึงผู้รับบริการ องค์กรเอกชน รวมถึงประชาชน สำนักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน รวมถึงผู้รับบริการ องค์กรเอกชน และประชาชนพิจารณาให้ความคิดเห็นตาม QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อสำนักงาน ก.พ. จะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบแบบสำรวจดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนต่อไป อ่านรายละเอียด และตอบแบบสอบถาม

กอ.รมน.ร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน โครงการชลประทานสุโขทัย

วันที่ 30 ส.ค.63 เวลา 1600 พ.อ.เสมา มังมติ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย (ท.) ลงพื้นที่ร่วมกับ โครงการชลประทานสุโขทัย ดำเนินการประชุมประชาคมกับเกษตรกร ณ คลองหนองเบน หมู่ที่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ...
X