บรรยายพิเศษ “COVID-19” ณ กอ.รมน.

ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-14.30 น.มีการบรรยาย Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) หรือ ไข้หวัดโคโรน่า 2019 ให้แก่กำลังพลกอ.รมน. โดย แพทย์จากกรมแพทย์ทหารบก ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน จึงเรียนเชิญกำลังพลที่ไม่ติดภารกิจร่วมฟังเพื่อได้รับความรู้อย่างถูกต้อง เครดิตภาพ :...

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ประจำปี 2563

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00-08.15 นาฬิกา ณ กอ.รมน. สวนรื่นฤดี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธี

ผอ.รมน.จังหวัด นครราชสีมา เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครอบครัวลิมป์รัชตามร ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงกลางใจเมืองนครราชสีมา ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 16 ก.พ. 63

กอ.รมน.จังหวัด น.ม. วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ.63เวลา 16.00 น. พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.(ท) ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครอบครัวลิมป์รัชตามร ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงกลางใจเมืองนครราชสีมา โดยผู้เสียชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันถึง 3 ศพ คือนายสุริยะ ลิมป์รัชตามร, นางปภัชญา นวลรักษา, เด็กชายปรมะ ลิมป์รัชตามรโดยมี พล.อ.ไพบูลย์...

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน ประจำปี 2563

กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน 

สบค.กอ.รมน. จัดการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายกำลังพล ทบ. สังกัด สง.ปรมน.ทบ. และสังกัด นขต.ทบ. อื่นๆที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ สบค.กอ.รมน. จัดการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายกำลังพล ทบ. สังกัด สง.ปรมน.ทบ. และสังกัด นขต.ทบ. อื่นๆที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ณ บริเวณอาคารไสวแสนยากร(โรงยิม) และ ถนนรอบอาคาร...

กิจกรรมรวมพลังมวลชน กอ.รมน. เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร

กอ.รมน. ร่วมกับ มวลชน กอ.รมน. จัดกิจกรรมรวมพลัง เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อ 7 ก.พ.63

ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 1300 พล.ท. วิรัตน์  แป้นพงษ์  ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม ระดับ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.  

การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 1/2563

การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. เมื่อ 21 ม.ค. 63            โดยมี พล.อ.ธีรวัฒน์  บุญยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี              

การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. เมื่อ 18 พ.ย. 62

การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. เมื่อ 18 พ.ย. 62        โดยมี พล.อ.ธีรวัฒน์  บุญยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี  
X