สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 13 มิ.ย. 62 พล.ต. ไพรุจน์  คำชุม ผช.จเร กอ.รมน เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัด ภ.ก. โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง รอง ผวจ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ภ.ก. ( พ....

สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 3 เม.ย. 62 พล.ต. ไพรุจน์  คำชุม ผช.จเร กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผวจ./ผอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม, พ.อ. กิตติศักดิ์  ดวงกลาง รอง ผอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม (ท.)...

กิจกรรมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ปลูกผักสวนครัว และแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ผักในชุมชน

เมื่อ 29 พ.ค. 63 กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. พร้อมด้วย พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา จัดกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก แลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก ร่วมใจ๋ฮอมฮัก ปลูกผักกินเอง” ณ หมู่บ้าน ดอยแช่ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นคลังอาหาร ส่งเสริมให้ประชาชน...

กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย ร่วมซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดสุโขทัย

เมื่อ 3 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 1000 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัดสท(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.สท.ร่วมซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดสุโขทัย ณ บ่อแก้ว ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ส.ท./ผอ.รมน.จว.ส.ท. เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ...

สำนักจเร กอ.รมน. เข้าตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน. จังหวัดชลบุรี

วันที 27 เม.ย. 61  พล.ต. อรชัย บุญสุขจิตเสรี ผช.จเร กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. เข้าตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน. จังหวัดชลบุรี   โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รอง  ผวจ.ชลบุรี /รอง ผอ.รมน. จังหวัดชลบุรี  พล.ต.ทัศไนย ...

การประชุมสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน 8 มกราคม 2561 ของ ศตส.กอ.รมน.

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. พล.ท.บรรพต พูลเพียร ผอ.ศตส.กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน เพื่อบูรณาการและประสานการปฏิบัติภัยความมั่นคงด้านต่างๆ โดยมี พล.ต.ฉลองธวัฒน์พล ติยะโคตร รอง ผอ.ศตส.กอ.รมน. พ.อ.ณัฐกฤษฏ์ บุญมาก หน.สตส.ศตส.กอ.รมน. และ พ.อ.ประวีร์ ชินวงศ์พรหม หน.สผป.ศตส.กอ.รมน....

กอ.รมน.จัดกิจกรรมถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กอ.รมน.จัดกิจกรรมถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 ก.ค.61 ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี

กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ร่วมซักซ้อมพิธีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนนทบุรี

กอ.รมน.จังหวัด น.บ.วันที่ 3 เม.ย.62 เวลา 1600 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.บ. ร่วมซักซ้อมพิธีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผวจ.นนทบุรี เป็นประธาน...

สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 5 มี.ค. 62 พล.ต. ไพรุจน์ คำชุม ผช.จเร กอ.รมน เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ./ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช., พ.อ. ฐาวิรัตน์ ยังน้อย รอง...

โครงการปลูกข้าวนาถุง จ.สุรินทร์ เข้าประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการระดับจังหวัด ของ กอ.รมน.

โครงการปลูกข้าวนาถุง จ.สุรินทร์ เข้าประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการระดับจังหวัด ของ กอ.รมน. เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๗๐๐ น. พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการรับตรวจคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน โดยคณะกรรมการจากสำนักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์รื่นฤดี กทม. ในการนี้ พ.อ.เอกภาพ สุหร่าย รอง...
X