การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ของกอ.รมน. 8 พ.ย. 62

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ของกอ.รมน. ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1000 – 1200 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล #http://www.betamassisoc.isoc.go.th/?p=15101

กิจกรรมรวมพลังมวลชนเครือข่าย กอ.รมน. เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ทภ.1/พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อ 23 ต.ค.62

พล.ท.ปัณณทัต  กาญจนะวสิต ผอ.สมท.กอ.รมน. นำมวลชน กอ.รมน. ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อ 23 ต.ค.62  

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. ได้มอบหมายให้ พล.ต. วิภูษณะ คล้ายมณี รอง ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.(1) เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล       วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่...

การบรรยายสรุปในเรื่อง พันธกิจ โครงสร้างหน่วย และภารกิจด้านการข่าวของกองบังคับการตำรวจสันติบาล  1 – 4

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 1500 พล.ท. วุฒิชัย นาควานิช ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.  และคณะได้เดินทางไปประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจสันติบาล โดยมี พล.ต.ท. สราวุฒิ การพานิช  ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลและคณะ ให้การต้อนรับ โดยรับฟังการบรรยายสรุปในเรื่อง พันธกิจ โครงสร้างหน่วย และภารกิจด้านการข่าวของกองบังคับการตำรวจสันติบาล  1 –...

ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.  และคณะได้เดินทางไปประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 1330 พล.ท. วุฒิชัย นาควานิช ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.  และคณะได้เดินทางไปประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมี พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และคณะให้การต้อนรับ โดยรับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องสถานการณ์ด้านการ  ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ, ภัยคุกคามในด้านต่าง ๆ, รูปแบบกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่สนับสนุนการก่อการร้าย และการรับมือกับภัยคุกคาม...

พิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ศปป.3 กอ.รมน.

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศปป.3 กอ.รมน. ได้กระทำพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ระหว่าง พล.อ.อรรถพร เป้าประจักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. ท่านเก่า) กับ พล.ท.วุฒิชัย นาควานิช ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. ท่านใหม่ โดยมีข้าราชการ...

การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 9/2562

วันนี้ (23 ก.ย. 62) เวลา 09.30 น. พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 9/2562 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ...
X